Poliittinen Piraatti Nyt blogahtaa

Eduskunta viittaa asiantuntijoille ja demokratialle kintaalla

  • Edellinen eduskunta. Nykyiselläkin neljä suurinta puoluetta menettäisi tukia jos muutosehdotus äänipohjaiseksi menisi läpi.
    Edellinen eduskunta. Nykyiselläkin neljä suurinta puoluetta menettäisi tukia jos muutosehdotus äänipohjaiseksi menisi läpi.

Päivitys 15:34. Pari tuntia sitten eduskunnassa äänestettiin aiheesta ja 0.5% ehdotus hylättiin. Eduskuntaa ei demokratia kiinnosta.

Eduskunta käsittelee nyt puoluelakiuudistusta. Demokratiaa pidetään pilkkana joka ikisestä eduskuntapuolueesta, sillä ensinnäkin perustuslakivaliokunta ehdotti yksimielisesti että hylätään ehdotus, jolla olisi muutettu hallituksen ehdotusta puoluelakiuudistuksesta, ja nyt kansanedustajat väittävät pokkana hallituksen ehdotuksella olevan vaikutuksia joita sillä ei edes perustuslakivaliokunnan mietinnön perusteella ole.

 

ETYJ antoi vuonna 2011 Suomelle noottia siitä, että eduskunnan ulkopuolisten puolueiden jääminen puoluetuen ulkopuolelle on omiaan rajoittamaan demokraattista keskustelua ja moninaisuutta.

Luin Perustuslakivaliokunnan mietinnön kyseisestä laista ja se osoittautui suorastaan vitsikirjaksi ja osoittaa halveksuntaa asiantuntijoita, demokratiaa ja ETYJiä kohtaan.

Hallituksen esitys mahdollistaisi puoluetuen eduskunnan ulkopuolisellekin puolueelle, mikäli tämä sai vaaleissa vähintään 2% äänistä. Tämä sai vastaesityksen, joka tarjosi kynnykseksi 0,5%. (5*)

 

Kahden prosentin kynnys on demokratiavajeen lumelääkintää. Huomioidaan, että ETYJ on antanut noottia ja ollaan tekevinään asialle jotakin, mutta todellisuudessa tämä ei paranna asiaa. Käytännössä puolue pääsee eduskuntaan alle 2% kannatuksella, joten mikään ei muutu, mutta voidaan sanoa että asialle on tehty jotain. Tämä on törkeää, kun valiokunnan perustellessa tätä lakia, ensimmäisenä listassa on eduskunnan ulkopuolisten puolueiden aseman parantaminen!

Perustuslakivaliokuntakin myöntää tämän mietinnössään, kuten myös sen että asiantuntijat kannattavat 0,5% äänikynnystä puoluetukeen. Ainoa positiivinen asia mitä mietintö sanoo 2% kynnyksestä on seuraava: "Vaikka hallituksen esityksen mukainen puoluelain muutos voi käytännössä jäädä vähäiseksi, valiokunta pitää sitä kuitenkin periaatteellisesti tärkeänä demokraattisen keskustelun ja moninaisuuden edistämisen kannalta."

Eivät edes yritä teeskennellä että 2% olisi mitenkään parempi ehdotus kuin tuo 0.5%. Tämä on törkeää, koska hallituksen esityksessä sanotaan, että "Muutoksella edistettäisiin eduskuntapaikkoja vaille jääneiden puolueiden toimintaedellytyksiä ja sitä kautta osin tuettaisiin poliittisen keskustelun monipuolisuutta."

Nyt perustuslakivaliokunta väittää että vaikka muutos ei millään tavalla edistä eduskunnan ulkopuolisten toimintaedellytyksiä, se siitä huolimatta tukisi poliittista keskustelua ja moninaisuutta. Kysynkin, että miten muka?

 

Mietinnössä annetaan tietenkin myös perustelu 0.5% lakiehdotuksen hylkäämisehdotukselle.

"Lakialoitteessa LA 27/2015 vp ehdotettu puoluetuen jakotapa on hallituksen esitykseen nähden olennaisesti erilainen, joten valiokunta ehdottaa lakialoitteen hylkäämistä."

Tottakai se on olennaisesti erilainen, kun koko esityksen pointti on että nykyinen tapa jakaa puoluetukea on huono. 

 

Erona hallituksen esityksellä ja tällä toisella on seuraavasti:

Hallitus: 

- 2% kynnys puoluetuen saamiseen. 

- Tuen jako eduskuntapaikkojen mukaan jos niitä on. 

- Jos puolueella ei ole kansanedustajia, saa se vain kolmanneksen prosentuaalisesta tuesta, eli 2% äänistä saanut saisi 0.66% puoluetukipotista.

 

Vastaehdotus: 

- 0.5% kynnys puoluetuen saamiseen

- Tuen jako äänten mukaan prosentuaalisesti, oli kansanedustajia tai ei.
 

Puoluetuen kynnyksen alentaminen ainakin puoleen prosenttiin on hyvin perusteltua, sillä valiokunnan mukaan tavoitteena on parantaa eduskunnan ulkopuolisten puolueiden asemaa, ja 2% äänikynnys ei sitä tekisi, mutta 0.5% äänikynnys antaisi sitä jo ainakin yhdelle eduskunnan ulkopuoliselle puolueelle, Piraattipuolueelle. Piraattipuolue itse kannattaisi reilumpi.puoluetuki.fi(4*) kampanjan 5000 äänen kynnystä, jolloin sitä saisi useampikin eduskunnan ulkopuolinen puolue.
 

Jakotavan muuttaminen edustajapaikoista äänten mukaiseen on hyvin perusteltua, sillä edustajamäärät eivät usein mene suoraan äänimäärän mukaan, vaan suurempien puolueiden on tapana saada suurempi prosentuaalinen osuus edustajista kuin äänistä. (Katso kuva, nykyisessäkin eduskunnassa neljän suurimman puolueen tuki pienenisi.)

 

Ei ole edes relevanttia onko perusteltua että eduskunnan ulkopuolinen puolue saisi vähemmän tukea kuin prosentuaalinen äänimäärä antaisi. Tuo hallituksen esityksen kohta on käytännössä sekin turha, koska kukaan ei tulisi sitä tukea saamaan kuitenkaan. Tätä ei myöskään perustella mitenkään mietinnössä.

Tässä vielä linkki Raoul Plommerin blogaukseen, johon on poimittu asiantuntijalausuntoja aiheesta.


Täysistunnossa Torstaina 10.12 käsiteltiin tätä puoluelakiuudistusta. Pääasiassa kinasteltiin Soinin hinkumasta suojakeinosta ettei loikkarit vie puoluetukea mukanaan. Näihin mainitsemiini epäkohtiin kiinnitettiin minimaalisen vähän huomiota. Päinvastoin, enimmäkseen siellä jopa ylisteltiin tuon 2% rajan demokraattisuutta. Ainoastaan lopussa Simon Elo ps. totesi ettei tämä kovin usein vaikuttaisi mihinkään ja että piraatitkin saivat vain 0.8% äänistä, ja sen jälkeen Sami Savio ehdotti heti perään 1% rajaa, ikään kuin kätevästi varmistaakseen ettei meillekään tarvitsisi maksaa mitään. ;)

 

Tässä pari kommenttia eduskunnasta aiheesta, lähteenä pöytäkirja täysistunnosta.

 

Esittely, Annika Lapintie, vas.

"Ensinnäkin eduskunnan ulkopuolelle jäävien puolueiden aseman parantaminen. Edelleen näiden Etyjin suositusten mukaan puoluetuen rajoittaminen vain eduskuntapuolueisiin rajoittaa demokraattista keskustelua ja moninaisuutta. Perustuslakivaliokunta katsookin, että puoluetuen ulottaminen eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin on demokraattisen keskustelun moninaisuuden ja äänestäjien valittavana olevien poliittisten vaihtoehtojen kannalta myönteinen asia. Vaalijärjestelmämme tuottaa erityisesti pienissä vaalipiireissä melko korkean piilevän äänikynnyksen, joka hankaloittaa kilpailuasetelmaa pienten puolueiden osalta yleisesti ja ensimmäistä edustajanpaikkaansa tavoittelevien uusien puolueiden osalta erityisesti. Hallituksen esittämä 2 prosentin valtakunnallinen kannatuksen raja on melko korkea, ja tämän vuoksi on jätetty myös rinnakkaislakialoite, jossa on ehdotettu 0,5 prosentin rajaa. Valiokunta kuitenkin päätyi yksimielisesti puoltamaan hallituksen esitystä ja sen vuoksi tämän lakialoitteen hylkäämistä. "


Kommenttini: Perustuslakivaliokunta siis katsoo että puoluetuen ulottaminen eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin on demokratian kannalta hyvä asia. Sitten perustuslakivaliokunta ehdottaa että ei käytännössä uloteta puoluetukea eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin. Great success!


"Erityisen tärkeänä demokratian kannalta pidän sitä, että eduskunnan ulkopuolisten pienpuolueitten asemaa ollaan tässä myös selkeästi kohentamassa. Tosin täytyy huomauttaa, että tätäkään ei olisi tapahtunut, ellei tähän olisi Etyjin puolelta suosituksin puututtu. On tärkeää myöskin, että tämä puoluerahoituksen jakaminen tapahtuu tulevaisuudessa demokraattisemmin ja auttaa sitä, että uusilla puolueilla on mahdollisuus nousta helpommin parlamenttiin.  

Tässä laissa todetaan, että puoluetukea voi jatkossa saada sellainen puolue, joka saa vähintään sen 2 prosenttia valtakunnallisesta kannatuksesta eduskuntavaaleissa, ja tässä yhteydessä käsiteltiin lakialoitetta, jossa tätä prosenttia oli viety vielä alaspäin, mutta perustuslakivaliokunta puolsi tätä hallituksen esityksen linjaa. On myös tärkeää, että puoluetukea saavaa puoluetta ei poistettaisi puoluerekisteristä, vaikka se ei olisikaan saanut kansanedustajan paikkaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa, koska noitten kannatuskorttien keräämisessä on kova työ ja siinä mielessä, jos puolueen toiminta kuitenkin jatkuu, on turhaa sitten ikään kuin tällaisen rekisteriviranomaisen olla vaatimassa näyttöä uudesta kannatuksesta." Sari Essayah, kd.


Kommenttini: Essayah on tässä täysin väärässä. Eduskunnan ulkopuolisten puolueiden asema ei kohene käytännössä ollenkaan. Onko hän ymmärtänyt väärin, vai onko tämä vale? Puoluetukea ei tule saamaan mikään eduskunnan ulkopuolinen puolue, mahdollisesti koskaan tämänkään lain kanssa, eikä näin ollen realisoidu sekään etteikö poistettaisi puoluerekisteristä. Eikö Essayah tiedä että asiantuntijat ja perustuslakivaliokunta itsekin totesi näin? Ei ole ainoa...


"Puoluetukea voisi jatkossa saada eduskuntapuolueiden lisäksi myös puolue, joka saa vähintään 2 prosentin valtakunnallisen kannatuksen eduskuntavaaleissa. Tämä on myös hyvä demokratiaa ja avoimuutta lisäävä esitys." Timo Heinonen, kok.

 

Kommenttini: Ei pidä paikkaansa. Kuollut kirjain, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä. Mainitsee heti perään kylläkin että miksi ylipäätään pitää poistaa puoluerekisteristä vaikkei puoluetukea saisikaan, mikä on hyvä huomio.


"On todettava, että 2 prosentin valtakunnallisen kannatuksen raja on korkea. Näin ollen ehdotus ei käytännössä johda kovin usein tilanteisiin, joissa puoluetukea maksettaisiin myös eduskunnan ulkopuoliselle puolueelle. Taloudelliset vaikutukset jäävät siis vähäisiksi. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa yksikään puolueista, jotka eivät saaneet kansanedustajapaikkaa, ei saavuttanut 2 prosentin valtakunnallista kannatusta. Pienpuolueista suurimman valtakunnallisen kannatuksen eli 0,8 prosenttia sai Piraattipuolue. Tällä vaalikaudella muille kuin eduskuntapuolueille ei siis todennäköisesti tulisi maksettavaksi puoluetukea." Simon Elo, ps.

 

Kommenttini: Eikä varmaan millekään muullekaan vaalikaudelle jatkossakaan. Hyvä huomio kylläkin, mutta liian myöhään herättääkseen keskustelua. Ehkä huomenna käy paremmin? Ehkä ei.


"Itse asiassa pidän hieman ongelmallisena sitä, että tässä esityksessä, toki aivan oikein, puoluetukea myönnetään jatkossa myös eduskuntavaaleissa kannatusta saaneille puolueille, jotka eivät ole saaneet eduskuntapaikkoja. Mielestäni tämä 2 prosentin raja on hieman korkea käytännön kannalta, ja katsoisinkin, että jatkossa alaraja voisi olla esimerkiksi noin 1 prosenttiyksikön kohdalla, kuten myös edustaja Elo tässä toi esiin, että 0,8 prosenttiyksikköä olisi käytännössä sellainen raja, jolla kansanedustajia voidaan puolueista valita." Sami Savio, ps.

 

Kommenttini: Kätevästi ehdottaa niin korkeaa rajaa, ettei taaskaan mikään ulkopuolinen puolue saisi tukea. Toki paljon parempi kuin 2%, sillä on jopa käytännössä mahdollista saada yli 1% ja jäädä eduskunnan ulkopuolelle. Lopuksi puhuu toki omiaan, mitään tuollaista edustaja Elo ei tuonut esiin.


Mielestäni reilumpi.puoluetuki.fi olisi paras esitetty (viime eduskuntakauden lopussa, valitettavasti ei tällä kaudella) ehdotus, joka oikeasti selvästikin parantaisi eduskunnan ulkopuolisten puolueiden asemaa ja politiikan moninaisuutta ja poliittista keskustelua, sillä useat puolueet saisivat tukea, mutta toiseksi paras esitetyistä olisi tuo 0.5% kynnyksellä oleva.

 

Kun on ollut paljon puhetta eduskunnalle valehtelusta, mitä on se kun eduskunnassa väitetään että lakimuutos, jolla ei kenenkään mielestä käytännössä ole mitään vaikutusta mihinkään, muka parantaisi eduskunnan ulkopuolisten puolueiden asemaa?

*******Lisäys******* 14:05

Plommerin blogista löytyy pätkä oikeusministeriön lausunnosta jossa käsittääkseni perustellaan vastustusta väärin perustein.

"Malleista tarkoituksenmukaisimmaksi valittiin hallituksen nyt esittämä kahden prosentin valtakunnallinen kannatus puoluetuen saamisen edellytyksenä. Voidaan katsoa, että  puolueella, joka saavuttaa tuon ääniosuuden, mutta ei yhtään edustajanpaikkaa, on sellaista uskottavaa, koko valtakunnan laajuista kannatusta, jota on syytä tukea puoluetuen  muodossa. On myös otettava huomioon, että lakialoitteella LA 27/2015 olisi nykyistä hallituksen esitystä merkittävämpiä kustannusvaikutuksia." - Heini Huotarinen, Oikeusministeriö

Plommer oikein toteaa että Huotarinen joko valehtelee, tai ei ymmärrä tilannetta. Ensinnäkin Parviaisen lakialoite pitäisi puoluetuen määrän täsmälleen samana, mutta hallituksen esityksessä todellisuudessa kustannukset voivat nousta. Oikeusministeriön kustannusperusteilla pitäisi päin vastoin vastustaa hallituksen esitystä!

Hallituksen esityksessä nykyiset puolueet säilyttäisivät edustajien mukaisen puoluetuen, joten käytännössä aina kustannukset pysyvät samana, koska eduskunnan ulkopuoliset eivät tukea saa. Mutta jos kävisi niin, kuin on kerran Suomen historiassa käynyt, että joku jäisi eduskunnan ulkopuolelle saaden yli 2% äänistä, tämä käsittääkseni saisi muiden puolueiden puoluetuen lisäksi tukea kolmasosan suhteellisesta äänisaaliistaan. En usko että tämä laskisi muiden puolueiden tukia, sillä niitä ei lasketa prosentuaalisesti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

14Suosittele

14 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Wikistä:

"Suomessa maksetaan Luxemburgin jälkeen EU:n toiseksi eniten puoluetukea äänestäjää kohti. Saksalaisen talouslehti Wirtschaftswochen tekemän selvityksen mukaan suomalaispuolueet saivat puoluetukea 12,25 euroa äänestäjää kohden. Kaikkien EU-maiden keskiarvo on vain 3,73 euroa."

Melkoista tämä. Kaiken päälle noin puolet annetusta puoluetuesta on suoraa tukea viestintään: http://www.vaalit.fi/material/attachments/vaalit/p... : Tämän vuoden määrä 32 miljoonaa yhteensä, joka on jakautunut: varsinainen puoluetuki 16 915 000 ja tiedotustoiminnan ja viestinnän tukeminen 14 925 000.

Aivan kuin ei riittäisi, että media muutenkin lähinnä antaa palstatilaa poliitikoille levittääkseen omaa viestiänsä. Melkein surkuhupaisaa, että niinkin paljon ääniä valuu sitten näiltä eduskuntapuolueilta säännöllisesti vaaleissa pois, kun vertaa sitä rahallista panostusta, mihin eduskunnan ulkopuolelta kyetään vastaamaan. Jos olisi tasavertainen tilanne edes sinne päinkään, voisi olla melko mielenkiintoisen näköistä vaalitulosta.

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

Puoluerahoitus ja vaalirahoitus ovat suomalaisen poliittisen "maantavan" rakeenteellisen korruption kovaa ydintä. Tulee moitteita kuinka paljon tahansa ja mistä tahansa siihen ei voida kajota kuin näennäisesti ettei vain demokratia vahvistuisi ja puoluediktatuuri heikkenisi.

Käyttäjän PipsaGrn kuva
Pipsa Grön

Ansiokas esitys Olli Markkaselta, ja selkeä ajankuva nykyisten lainsäätäjiemme toimintatavoista sekä asenteista.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

0,3% olisi mielestäni sopiva raja.
Rahat jaettaisiin siten, että puolet menee tasan kansanedustajien mukaan. Ja toinen puoli kunkin puolueen piirille äänien mukaan laskettuina prosentteina.

Tämä vähentäisi puolueen kerman kiristysmahdollisuuksia.

Henry

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen

Sitä kuvittelisi, että tuommoiselta puolueelta häviää tekijät nopeasti. En toki tuota piirirahaakaan ehkä vastustaisi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on kautta aikojen tilannut asiallisten raporttien lisäksi myös hömppäselvityksiä, yhden niistä Himaselta.

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2009/11/17/t...

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/30106-pekka-...

Toimituksen poiminnat