Poliittinen Piraatti Nyt blogahtaa

Kaikki blogit puheenaiheesta Kotikunta

Heikkoja kuntia ja "monipaikkaisia" kuntalaisia koskeva hallituksen esitys

HE 280/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia.

EVA esittää perussuomalaisten kuntauudistuksen mallia

"Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on julkaissut oman ehdotuksensa Suomen paikallishallinnon uudistamiseksi. EVA ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön väliportaan hallinto, jota EVA kutsuu piirikuntahallinnoksi.

EVA:n käsitys on, että kuntaliitoksilla ja kuntien yhteistoiminnalla ei voida saavuttaa optimaalista kuntahallintoa. Valtion ja kuntien väliin tuleva piirikuntahallinto voisi ottaa hoitaakseen ne tehtävät, jotka ovat liian mittavia kuntien hoidettaviksi, mutta edellyttävät silti paikallista osaamista.

Tilasto ei tue suuria kuntayksiköitä

Tilastokeskuksen vuoden 2012 tilastot kuntapalvelujen kustannuksista eivät tue suuria kuntakeskuksia. Tehokkain yksikkö on 20000-40000 asukkaan kunta. Myös Sote-uudistuksen edut ovat harmaan usvan peitossa. Esimerkiksi Turun ja sen lähi kuntuen sote-menot ovat yhdessä ja erikseen selvästi alle maan keskiarvon asukasta kohti laskettuna. Eikö olisi viisasta, että muu maa ensin pudottaa kustannuksensa Turun seudun tasolle ja vasta sitten harkitaan millainen uudistus Turun seudulla tarvitaan. http://juhahaapakoski.blogspot.fi/2014/02/pieni-on-kaunista.html

Potilaiden vapaa liikkuvuus yli kuntarajojen

Tästä päivästä lähtien saa kansalainen valita terveyskeskus- ja erikoissairaanhoidon palvelut vapaasti haluamallaan tavalla koko maassa.

Tähän asti tälläistä kansalaisvapautta ei ole ollut, vaan sairastumis tilanteessa on joutunut hakeutumaan ensisijaisesti kotikuntansa terveyspalvelujen piiriin. Potilaiden oikeuksia rajoitti kuntarajat ja vain poikkeustilanteessa sai mennä toisen kunnan palvelujen piiriin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä