Rationaalisuus http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/133668/all Mon, 08 Jan 2018 17:37:09 +0200 fi Liberaali demokratia ihmiskunnan huippusaavutuksena ja kehityksen loppu http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248831-liberaali-demokratia-ihmiskunnan-huippusaavutuksena-ja-kehityksen-loppu <p><em><strong>Liberaali demokratia ihmiskunnan huippusaavutuksena ja kehityksen loppu</strong></em></p><p>*</p><p><strong>Vuodenvaihteen</strong> ja kotoisen kylyn terästämänä kirjoitin viime lauantaina pienen poleemisen kartan, jossa omasta näkökulmastani arvioin ja arvelin, mikä on tämä (<em>länsimainen ja suomalainen</em>) maailmanmeno tässä ja nyt, vuoden 2018 tultua jo hienokseltaan korkatuksi. <a href="http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248745-liberaalin-demokratian-viimeiset-oljenkorret"><u>http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248745-liberaalin-demokratian-viimeiset-oljenkorret</u></a></p><p>*</p><p><strong>Ilmiökokonaisuus,</strong> jonka eräistä pintakuohuista &ndash; joissa kuitenkin näyttää ilmenevän ikään kuin koko ajatus- ja tuntemusrakenteen ydin &ndash; kirjoitin, on nimeltään &rdquo;<strong>liberaali demokratia</strong>&rdquo;.&nbsp;</p><p>Tai siis siitä voidaan myös käyttää tuota nimitystä, enkä ole ainoa.&nbsp; Tämä liberaali demokratia, kun on epäilemättä neutraalein kahden sanan kuvaus tästä ilmiöstä.&nbsp; Muitakin, hieman monisanaisempia ilmauksia voisi käyttää, mutta sitten mennään jo joko leimaavan laputuksen puolelle, tai perusteellisemmassa muotoilussa esseen tai artikkelin puolelle.</p><p><em>Joten: liberaali demokratia.&nbsp; Se olkoon nimi tälle aiheelle.</em></p><p>*</p><p><strong>Liberaalin demokratian</strong> valtio-opillista ja poliittista rakennetta hahmottelee Wikipedian artikkeli tähän tapaan: <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Liberaali_demokratia"><u>https://fi.wikipedia.org/wiki/Liberaali_demokratia</u></a></p><p>Mutta tuo on ikään kuin käsitteen ulkoista, rakenteellista hahmotusta. &nbsp;Puhukaamme nyt tajunnallisesta hahmotuksesta ja asemoinnista.&nbsp; Siitä, miten ihmisinä ja yhteisömme, mikä se sitten kulloinkin onkin, jäseninä koemme itsemme.&nbsp; Pelkistäen voimme kysyä: Mikä on oman aikamme &rdquo;ajan henki&rdquo;, ihmiskäsitys, näkemyksemme hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä.&nbsp; Näin tulemme siihen, mitä pidämme tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena, minkä taas toissijaistamme tai suorastaan hylkäämme?</p><p><em>Onko läntisen liberaalin demokratian esiinmarssi ja vahvistuminen merkinnyt henkisen elämän kohotusta ja kaikkinaisen valistuksen piiriin kuuluvan immateriaalisen lisääntymistä ja vahvaksi tuloa?</em></p><p>*</p><p><strong>Professori Timo Vihavainen</strong> piti tänä jouluna, 25.12.2017, varsinaisen joulusaarnan, jota hieman siteeraan jatkossa, koska näen, että siinä esitetty ajankuva ja käsitys siitä, missä <strong><em>kollektiivinen liberaalidemokraattinen maailmankuva ja käsitys ihmisenä olemisesta</em></strong>, juuri nyt menee.</p><p>Vihavainen näkee selkeän taitekohdan noin viidenkymmen vuoden takaisissa 1960-lukulaisissa murroksissa, siis noin kahden sukupolven takana, jolloin laajeneva ja vahvistuva koulutus ja toisaalta kommunikaation lisääntyminen ja kansainvälistyminen loi ennenkokemattoman perustan sukupolvikokemukselle ja tietoiselle, väkevälle irtiotolle sotasukupolvesta, isistä ja äideistä.</p><p>*</p><p>Näin Vihavainen hahmotteli joulusaarnassaan tämän prosessin, <strong>uuden ihmisen </strong>synnystä (<em>hän ei käytä tätä ilmaisua, mutta minä voisin sen tehdä, sillä niin perustavasta muutoksesta tässä on kyse myös yksilön, ei vain &rdquo;uuden maailman&rdquo; mielikuvan suhteen</em>, vh):</p><p>&rdquo;<strong><em>Vanhasta</em></strong><em> uusi polvi sanoutuikin pontevasti irti.</em></p><p><em>Tuossa vaiheessa tuo <strong>uusi maailma</strong> (siis mielikuvana) oli ennen muuta <strong>yhteiskunnallinen ja tarkemmin sanoen sosiologinen tai joukkokuntainen</strong>, käyttääkseni tätä suotta unohdettua termiä.</em></p><p><em>Asian merkittävä seuraus oli, että <strong>yksilöä alettiin ajatella ennen muuta viiteryhmänsä jäsenenä</strong>. <strong>Vastuu omasta elämästä ulkoistettiin abstraktioille</strong>, joita kohtaan yksilöllä ei ollut velvollisuuksia eikä mitään mahdollisuuksiakaan, vain vaatimuksia ja oikeuksia.</em></p><p><em>Tavallaan <strong>ihminen tässä hajosi kahtia</strong>, sillä hän yksilöllistyi ja atomisoitui samaan aikaan kun hän muuttui osaksi persoonattomien voimien leikkiä.</em></p><p><em>Joka tapauksessa olennaista tässä maailmassa <strong>ei enää ollut aktiivinen ja vastuullinen yksilö</strong>, vaan ne kehykset, joihin hän kuului.</em></p><p><em>Tuo <strong>yksilö siis koki olevansa vailla vastuuta ja velvollisuuksia</strong> kaikkia itseään suurempia yhteisöjä kohtaan. Niillä oli merkitystä vain yksilön oikeuksien toteuttajina. Metafyysisesti tämä m<strong>erkitsi palaamista nollapisteeseen. &rdquo;</strong>Elämää suurempaa&rdquo; oli olemassa enää kuvaannollisessa ja ironisessa mielessä, esimerkiksi potkupallojoukkueiden voitiin leikkiä olevan sellaisia.</em></p><p><em>Turha sanoakaan, että tuo <strong>tarpeeton olento</strong> tyhjyyden ja olemassaolon rajalla ei ollut uusi keksintö. 1800-luvun kirjallisuushan oli niitä täynnä.</em></p><p><em>Uutta oli ilmiön massamittaisuus. Venäläisen kirjallisuuden tarpeettomat ihmiset olivat uuden ajan harvinaisia, joskin tyypillisiä tuotteita. Massat elivät silloin toisessa maailmassa, ei heillä ollut herrojen ongelmia.</em></p><p><em>1900-luvun jälkipuoliskolla tilanne oli jo toinen. <strong>Uudet massat askartelivat intensiivisesti uusien ongelmiensa, oman problemaattisen merkityksensä parissa</strong>, mutta eihän siitä tullut sen selvempää. Enimmillään seurasi pelkkää älytöntä hässäkkää, kuten Pariisissa 1968.</em></p><p><em>Kun suuri lupaus mahdollisuudesta rakentaa Ranskaan ja vähän muuallekin tuo Kiinassa jo muka vallitseva utopia osoittautui pelkäksi lämpimäksi ilmaksi, voitiin hieman rauhoittua ja siirtyä uusfilosofien virkistävään seuraan.</em></p><p><em>Tuo nyt jo unohtunut etiketti tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että otettiin filosofia ja sen kohde ainakin hetken aikaa eli siis uudestaan vakavasti. Sensaatiohan se oli aluksi sekin, muistan hyvin.</em></p><p><strong><em>Perinteisellä filosofialla</em></strong><em> oli toki aikoinaan ollut myös suuria patenttiratkaisuja ja pian voitiin todeta, että <strong>Hegel</strong> elää yhä ja on kaikkia elävämpiä elävämpi, aika pahasti sanottu itse asiassa.</em></p><p><em>Kyseessä oli tietenkin tuo kuuluisa historian loppu. Mikäli se voitiin ottaa vakavasti, oli käytettävissä absoluuttinen mittapuu kaiken arvioimiseen. <strong>Liberaali demokratiahan se oli se totuus, jolla ei enää ollut kilpailijoita eikä voinutkaan olla</strong>. Kuka muka ja miksi?&rdquo;</em></p><p>*</p><p><strong>Länsimainen kulttuuri, rationaalisuus ja todistamisen taakka</strong></p><p>Jatkan Vihavainsen joulusaarnan valittuja paloja (vahvennukset vh:n):</p><p>&rdquo;<strong>Länsimainen kulttuuri</strong> kantaa suuressa määrin mukanaan <strong>rationaalisen ajattelun</strong> leimaa ja perinnettä. Sen piirissä on aina ollut hyvin tärkeää kyetä <strong>sekä loogisesti että empiirisesti </strong>osoittamaan kantansa oikeellisuus. Mielivalta, olipa kyseessä oletettu jumalallinen auktoriteetti tai tyrannin oikku, on ollut länsimaisen kulttuurin vihollinen sen taistellessa tietään kohti ihmisen vapautumista.</p><p>Tämä on tarkoittanut tiettyjen<strong> sääntöjen </strong>kunnioittamista niin tieteessä kuin lainkäytössä ja politiikassa. Yksilön<strong> oikut ja irrationaalisuus </strong>on perinteisesti kukistettu<strong> järjen asein. <em>Verifioitavuusteesi</em> </strong>on tunnetusti nykyisen tieteen<strong> kulmakiviä</strong> tai ainakin vielä äsken oli.</p><p>Tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin koskaan on siis siirtynyt rationaalisen ajattelun piiriin. <em>Entzauberung der Welt,</em> josta valistusfilosofit puhuivat, on merkinnyt askelta uuteen maailmaan, rationaaliseen tai vähemmän rationaaliseen <em>logosfääriin</em>, pois siitä tilasta, jota filosofien on ollut tapana nimittää naiiviksi.</p><p>Mutta onko kehitys enää viime vuosikymmeninä merkinnyt <strong>rationaalisuuden</strong> lisääntymistä ja tietoisempaa kulkua kohti entistä suurempaa <strong>vapautta</strong>?</p><p>Onko edes tämän päivän tiede rationaalista siinä merkityksessä kuin se oli joskus sata tai puolitoista sataa vuotta sitten?</p><p>Vastaus on epäilemättä kielteinen.&rdquo;</p><p>*</p><p><strong>Läntisen kristillisen kulttuurin tuhoutumisen lyhyt historia</strong></p><p>&rdquo;Sikäli kuin olen saattanut havaita, jo1960-lukuun liittyi myös <strong>irrationalismin paluuta</strong>, etenkin visuaalisessa esityksessä. 1900-luvun loppupuolella sitten olikin jo suorastaan komeaa briljeerata goottimuodilla ja kaiken maailman hirviöillä jotka vedettiin suoraan Hieronymus Boschin maailmoista.</p><p>Nykyajan lapset tuntevat Tolkienin ja <em>Tähtien sodan</em>, mutta eivät sen sijaan Vanhaa testamenttia tai kreikkalaisia jumalaistaruja. No, eipä täällä tunneta kirjallisuuden klassikkojakaan.</p><p>Mikäpä siinä. Ei tämä maailma voi pelkän rationaalisuuden varassa seistä. Sikäli kuin asia koskee <strong>länsimaista kulttuuria</strong>, sen toinen tukijalka oli myös irrationaalinen: <strong>kristinusk</strong>o. Se oli kyllin järjen vastainen ja toisaalta kyllin konkreettinen mysteerikultti voidakseen tyydyttää vaativaakin adeptia.</p><p><strong>Nyt kristillisyyden merkitys on (uskomattoman nopeasti!) romahtanut</strong> ja on yhä ilmeisempää, ettei edes paavi kehtaa tunnustautua uskovaiseksi kristityksi. Oman kirkkomme johtoa on turha mainitakaan.</p><p>Tämän asian ikävä puoli on, että tilalle on tunkenut villi kasvusto, jonka seasta on vaikea huomata mitään vähänkään korkeamman arvosanan ansaitsevia ilmiöitä. Irrationaalisuus on yhtä syvää kuin se on juuretonta ja tietämätöntä. Selvää lähinnä näyttäisi olevan se, että siinä palvotaan rumuutta ja raakuutta.&rdquo;</p><p>*</p><p><strong>Militantti antirationalismi ja laajeneva irrationalismi</strong></p><p>&rdquo;Tähänkö siis on tultu: kristinuskon ja valistuksen toisiaan täydentävän taisteluparin sijasta meillä on toisiaan tyydyttävät <strong>militantti antirationaalinen postmodernismi</strong> ja <strong>itsetyytyväinen irrationalismi</strong>, joissa molemmissa maailman keskipisteenä on <em>ego</em>.</p><p>Tällaisia selityksiä asiain tilalle luulin löytäväni, kun ihmettelin sitä tavatonta helppoutta, jolla häpeämätön irrationalismi nykyään tunkeutuu yhä uusille alueille. Noituus näyttää laatulehtien perusteella arvioiden olevan ihan kunnioitettavaa toimintaa.&rdquo;</p><p>*</p><p>&rdquo;<strong>Kuin Orwellin maailmassa ikään</strong>, vapaus ja tasa-arvo venytetään tarkoittamaan milloin mitäkin asiaa, synnynnäisistä ominaisuuksista tehdään <strong>suuria ansioita tai sitten suuria ongelmia</strong>, joiden perusteella vaaditaan (mitä muuta nykyään osataan tehdäkään?) milloin mitäkin.</p><p>Erityistä huomiota herättää, että <strong>poliittisia perusoikeuksia ja vapauksia vaaditaan häpeämättä tukahdutettaviksi</strong>, etteivät vasta keksityt poliittiset tavoitteet kärsisi. Sitä paitsi <strong>tasa-arvon </strong>nimellä julistetaan ja pönkitetään<strong> eriarvoisuutta</strong>.</p><p><em>Ihmisiä ei enää edes arvioida<strong> tekojensa perusteella, </strong>vaan heidän<strong> motiivejaan ja tunteitaan halutaan kieltää tai palkita abstraktien kuvitelmien perusteella</strong></em>&hellip;</p><p><strong>Totalitarismin </strong>perusideoihin kuuluu elämän kaikkien tasojen<strong> politisoiminen</strong>. Se herätti aikoinaan määrätietoista vastarintaa, mutta nyt tuskin löytyy keskikokoisesta yliopistosta edes kahta vanhurskasta, jotka uskaltaisivat sanoa, että <strong><em>henkilökohtainen ei ole poliittista</em></strong>. Toki kyseessä on nimenomaan kaksi aivan erillistä olemisen tasoa, mikäli vielä vastustamme totalitarismia.</p><p>Uskon vielä sen verran länsimaiseen kulttuuriin, että pidän todennäköisenä nykyisen <strong>irrationalismin kuplan puhkeamista</strong>.&rdquo;</p><p>Näin kirjoitti prof. <strong>Timo Vihavainen</strong> joulupäivän blogissaan, 25.12.2017.&nbsp; <a href="http://timo-vihavainen.blogspot.fi/2017/12/aikamme-ja-abstrahointi_25.html">http://timo-vihavainen.blogspot.fi/2017/12/aikamme-ja-abstrahointi_25.html</a></p><p><em>Kuplien puhkeamisen uskossa ja toivossa käykäämme siis eteenpäin.</em></p><p>*</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Liberaali demokratia ihmiskunnan huippusaavutuksena ja kehityksen loppu

*

Vuodenvaihteen ja kotoisen kylyn terästämänä kirjoitin viime lauantaina pienen poleemisen kartan, jossa omasta näkökulmastani arvioin ja arvelin, mikä on tämä (länsimainen ja suomalainen) maailmanmeno tässä ja nyt, vuoden 2018 tultua jo hienokseltaan korkatuksi. http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248745-liberaalin-demokratian-viimeiset-oljenkorret

*

Ilmiökokonaisuus, jonka eräistä pintakuohuista – joissa kuitenkin näyttää ilmenevän ikään kuin koko ajatus- ja tuntemusrakenteen ydin – kirjoitin, on nimeltään ”liberaali demokratia”. 

Tai siis siitä voidaan myös käyttää tuota nimitystä, enkä ole ainoa.  Tämä liberaali demokratia, kun on epäilemättä neutraalein kahden sanan kuvaus tästä ilmiöstä.  Muitakin, hieman monisanaisempia ilmauksia voisi käyttää, mutta sitten mennään jo joko leimaavan laputuksen puolelle, tai perusteellisemmassa muotoilussa esseen tai artikkelin puolelle.

Joten: liberaali demokratia.  Se olkoon nimi tälle aiheelle.

*

Liberaalin demokratian valtio-opillista ja poliittista rakennetta hahmottelee Wikipedian artikkeli tähän tapaan: https://fi.wikipedia.org/wiki/Liberaali_demokratia

Mutta tuo on ikään kuin käsitteen ulkoista, rakenteellista hahmotusta.  Puhukaamme nyt tajunnallisesta hahmotuksesta ja asemoinnista.  Siitä, miten ihmisinä ja yhteisömme, mikä se sitten kulloinkin onkin, jäseninä koemme itsemme.  Pelkistäen voimme kysyä: Mikä on oman aikamme ”ajan henki”, ihmiskäsitys, näkemyksemme hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä.  Näin tulemme siihen, mitä pidämme tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena, minkä taas toissijaistamme tai suorastaan hylkäämme?

Onko läntisen liberaalin demokratian esiinmarssi ja vahvistuminen merkinnyt henkisen elämän kohotusta ja kaikkinaisen valistuksen piiriin kuuluvan immateriaalisen lisääntymistä ja vahvaksi tuloa?

*

Professori Timo Vihavainen piti tänä jouluna, 25.12.2017, varsinaisen joulusaarnan, jota hieman siteeraan jatkossa, koska näen, että siinä esitetty ajankuva ja käsitys siitä, missä kollektiivinen liberaalidemokraattinen maailmankuva ja käsitys ihmisenä olemisesta, juuri nyt menee.

Vihavainen näkee selkeän taitekohdan noin viidenkymmen vuoden takaisissa 1960-lukulaisissa murroksissa, siis noin kahden sukupolven takana, jolloin laajeneva ja vahvistuva koulutus ja toisaalta kommunikaation lisääntyminen ja kansainvälistyminen loi ennenkokemattoman perustan sukupolvikokemukselle ja tietoiselle, väkevälle irtiotolle sotasukupolvesta, isistä ja äideistä.

*

Näin Vihavainen hahmotteli joulusaarnassaan tämän prosessin, uuden ihmisen synnystä (hän ei käytä tätä ilmaisua, mutta minä voisin sen tehdä, sillä niin perustavasta muutoksesta tässä on kyse myös yksilön, ei vain ”uuden maailman” mielikuvan suhteen, vh):

Vanhasta uusi polvi sanoutuikin pontevasti irti.

Tuossa vaiheessa tuo uusi maailma (siis mielikuvana) oli ennen muuta yhteiskunnallinen ja tarkemmin sanoen sosiologinen tai joukkokuntainen, käyttääkseni tätä suotta unohdettua termiä.

Asian merkittävä seuraus oli, että yksilöä alettiin ajatella ennen muuta viiteryhmänsä jäsenenä. Vastuu omasta elämästä ulkoistettiin abstraktioille, joita kohtaan yksilöllä ei ollut velvollisuuksia eikä mitään mahdollisuuksiakaan, vain vaatimuksia ja oikeuksia.

Tavallaan ihminen tässä hajosi kahtia, sillä hän yksilöllistyi ja atomisoitui samaan aikaan kun hän muuttui osaksi persoonattomien voimien leikkiä.

Joka tapauksessa olennaista tässä maailmassa ei enää ollut aktiivinen ja vastuullinen yksilö, vaan ne kehykset, joihin hän kuului.

Tuo yksilö siis koki olevansa vailla vastuuta ja velvollisuuksia kaikkia itseään suurempia yhteisöjä kohtaan. Niillä oli merkitystä vain yksilön oikeuksien toteuttajina. Metafyysisesti tämä merkitsi palaamista nollapisteeseen. ”Elämää suurempaa” oli olemassa enää kuvaannollisessa ja ironisessa mielessä, esimerkiksi potkupallojoukkueiden voitiin leikkiä olevan sellaisia.

Turha sanoakaan, että tuo tarpeeton olento tyhjyyden ja olemassaolon rajalla ei ollut uusi keksintö. 1800-luvun kirjallisuushan oli niitä täynnä.

Uutta oli ilmiön massamittaisuus. Venäläisen kirjallisuuden tarpeettomat ihmiset olivat uuden ajan harvinaisia, joskin tyypillisiä tuotteita. Massat elivät silloin toisessa maailmassa, ei heillä ollut herrojen ongelmia.

1900-luvun jälkipuoliskolla tilanne oli jo toinen. Uudet massat askartelivat intensiivisesti uusien ongelmiensa, oman problemaattisen merkityksensä parissa, mutta eihän siitä tullut sen selvempää. Enimmillään seurasi pelkkää älytöntä hässäkkää, kuten Pariisissa 1968.

Kun suuri lupaus mahdollisuudesta rakentaa Ranskaan ja vähän muuallekin tuo Kiinassa jo muka vallitseva utopia osoittautui pelkäksi lämpimäksi ilmaksi, voitiin hieman rauhoittua ja siirtyä uusfilosofien virkistävään seuraan.

Tuo nyt jo unohtunut etiketti tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että otettiin filosofia ja sen kohde ainakin hetken aikaa eli siis uudestaan vakavasti. Sensaatiohan se oli aluksi sekin, muistan hyvin.

Perinteisellä filosofialla oli toki aikoinaan ollut myös suuria patenttiratkaisuja ja pian voitiin todeta, että Hegel elää yhä ja on kaikkia elävämpiä elävämpi, aika pahasti sanottu itse asiassa.

Kyseessä oli tietenkin tuo kuuluisa historian loppu. Mikäli se voitiin ottaa vakavasti, oli käytettävissä absoluuttinen mittapuu kaiken arvioimiseen. Liberaali demokratiahan se oli se totuus, jolla ei enää ollut kilpailijoita eikä voinutkaan olla. Kuka muka ja miksi?”

*

Länsimainen kulttuuri, rationaalisuus ja todistamisen taakka

Jatkan Vihavainsen joulusaarnan valittuja paloja (vahvennukset vh:n):

Länsimainen kulttuuri kantaa suuressa määrin mukanaan rationaalisen ajattelun leimaa ja perinnettä. Sen piirissä on aina ollut hyvin tärkeää kyetä sekä loogisesti että empiirisesti osoittamaan kantansa oikeellisuus. Mielivalta, olipa kyseessä oletettu jumalallinen auktoriteetti tai tyrannin oikku, on ollut länsimaisen kulttuurin vihollinen sen taistellessa tietään kohti ihmisen vapautumista.

Tämä on tarkoittanut tiettyjen sääntöjen kunnioittamista niin tieteessä kuin lainkäytössä ja politiikassa. Yksilön oikut ja irrationaalisuus on perinteisesti kukistettu järjen asein. Verifioitavuusteesi on tunnetusti nykyisen tieteen kulmakiviä tai ainakin vielä äsken oli.

Tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin koskaan on siis siirtynyt rationaalisen ajattelun piiriin. Entzauberung der Welt, josta valistusfilosofit puhuivat, on merkinnyt askelta uuteen maailmaan, rationaaliseen tai vähemmän rationaaliseen logosfääriin, pois siitä tilasta, jota filosofien on ollut tapana nimittää naiiviksi.

Mutta onko kehitys enää viime vuosikymmeninä merkinnyt rationaalisuuden lisääntymistä ja tietoisempaa kulkua kohti entistä suurempaa vapautta?

Onko edes tämän päivän tiede rationaalista siinä merkityksessä kuin se oli joskus sata tai puolitoista sataa vuotta sitten?

Vastaus on epäilemättä kielteinen.”

*

Läntisen kristillisen kulttuurin tuhoutumisen lyhyt historia

”Sikäli kuin olen saattanut havaita, jo1960-lukuun liittyi myös irrationalismin paluuta, etenkin visuaalisessa esityksessä. 1900-luvun loppupuolella sitten olikin jo suorastaan komeaa briljeerata goottimuodilla ja kaiken maailman hirviöillä jotka vedettiin suoraan Hieronymus Boschin maailmoista.

Nykyajan lapset tuntevat Tolkienin ja Tähtien sodan, mutta eivät sen sijaan Vanhaa testamenttia tai kreikkalaisia jumalaistaruja. No, eipä täällä tunneta kirjallisuuden klassikkojakaan.

Mikäpä siinä. Ei tämä maailma voi pelkän rationaalisuuden varassa seistä. Sikäli kuin asia koskee länsimaista kulttuuria, sen toinen tukijalka oli myös irrationaalinen: kristinusko. Se oli kyllin järjen vastainen ja toisaalta kyllin konkreettinen mysteerikultti voidakseen tyydyttää vaativaakin adeptia.

Nyt kristillisyyden merkitys on (uskomattoman nopeasti!) romahtanut ja on yhä ilmeisempää, ettei edes paavi kehtaa tunnustautua uskovaiseksi kristityksi. Oman kirkkomme johtoa on turha mainitakaan.

Tämän asian ikävä puoli on, että tilalle on tunkenut villi kasvusto, jonka seasta on vaikea huomata mitään vähänkään korkeamman arvosanan ansaitsevia ilmiöitä. Irrationaalisuus on yhtä syvää kuin se on juuretonta ja tietämätöntä. Selvää lähinnä näyttäisi olevan se, että siinä palvotaan rumuutta ja raakuutta.”

*

Militantti antirationalismi ja laajeneva irrationalismi

”Tähänkö siis on tultu: kristinuskon ja valistuksen toisiaan täydentävän taisteluparin sijasta meillä on toisiaan tyydyttävät militantti antirationaalinen postmodernismi ja itsetyytyväinen irrationalismi, joissa molemmissa maailman keskipisteenä on ego.

Tällaisia selityksiä asiain tilalle luulin löytäväni, kun ihmettelin sitä tavatonta helppoutta, jolla häpeämätön irrationalismi nykyään tunkeutuu yhä uusille alueille. Noituus näyttää laatulehtien perusteella arvioiden olevan ihan kunnioitettavaa toimintaa.”

*

Kuin Orwellin maailmassa ikään, vapaus ja tasa-arvo venytetään tarkoittamaan milloin mitäkin asiaa, synnynnäisistä ominaisuuksista tehdään suuria ansioita tai sitten suuria ongelmia, joiden perusteella vaaditaan (mitä muuta nykyään osataan tehdäkään?) milloin mitäkin.

Erityistä huomiota herättää, että poliittisia perusoikeuksia ja vapauksia vaaditaan häpeämättä tukahdutettaviksi, etteivät vasta keksityt poliittiset tavoitteet kärsisi. Sitä paitsi tasa-arvon nimellä julistetaan ja pönkitetään eriarvoisuutta.

Ihmisiä ei enää edes arvioida tekojensa perusteella, vaan heidän motiivejaan ja tunteitaan halutaan kieltää tai palkita abstraktien kuvitelmien perusteella

Totalitarismin perusideoihin kuuluu elämän kaikkien tasojen politisoiminen. Se herätti aikoinaan määrätietoista vastarintaa, mutta nyt tuskin löytyy keskikokoisesta yliopistosta edes kahta vanhurskasta, jotka uskaltaisivat sanoa, että henkilökohtainen ei ole poliittista. Toki kyseessä on nimenomaan kaksi aivan erillistä olemisen tasoa, mikäli vielä vastustamme totalitarismia.

Uskon vielä sen verran länsimaiseen kulttuuriin, että pidän todennäköisenä nykyisen irrationalismin kuplan puhkeamista.”

Näin kirjoitti prof. Timo Vihavainen joulupäivän blogissaan, 25.12.2017.  http://timo-vihavainen.blogspot.fi/2017/12/aikamme-ja-abstrahointi_25.html

Kuplien puhkeamisen uskossa ja toivossa käykäämme siis eteenpäin.

*

]]>
8 http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248831-liberaali-demokratia-ihmiskunnan-huippusaavutuksena-ja-kehityksen-loppu#comments Kristillisyys Länsimaat Liberaali demokratia Rationaalisuus Verifiointi Mon, 08 Jan 2018 15:37:09 +0000 Veikko Huuska http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248831-liberaali-demokratia-ihmiskunnan-huippusaavutuksena-ja-kehityksen-loppu
Selvien ja Epäselvien Ajatuksien Erot? http://gustavadolphus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242474-selvien-ja-epaselvien-ajatuksien-erot <p>Hyvä opetus kirja opettaa lukijaa ajattelemaan loogisesti. Looginen ajattelu vaatii mielen ajatuksien selvitystä. Ajatuksien hallintaa ja tietoa siitä mistä mielen ajatukset saavat mielikuvat ja käsitteet.&nbsp; Ajatukset, ideat ja käsiteet voivat olla epäselviä, jos ei pidä ajatuksista tarkkaa huolta.</p> <p>Muutamia lauseita tässä kirjoituksessa * on käänetty kirjasta, McInerny, D.Q..<strong> Being Logical: A Guide to Good Thinking </strong>(p. 7). Random House Publishing Group. Kindle Edition.</p> <p><strong>Luonto on mahtavan siisti, siellä löytyy järjestystä ja tarkoitusta, riippumatta miten läheltä katsoo.</strong></p> <p>Ihmisen henkiselle sielulle, ja mielelle on hieno asia, että ajan alussa Luoja on luonut elämän täydellisesti ja taiteellisesti kauniin elämän maan päälle. Luonnon ilmiö on kiehtovan kaunista, huippu taidetta. Jos luonto ei ole taidetta, millä perusteella sitten ihminen saavuttaisi taiteellisen osaamisen? Kumpi teki taidetta ensin? Luoja vain ihminen? Tietysti Luojan mieli on täydellisesti taiteellinen. Niin täydellinen että kaikki mitä Luona on tehnyt, se heijastaa Luojan mielen laatua. Vieläpä niin täydellinen että kun loi ihmisen omaksi kuvaksi, niin ihmisen mielikin pienemmässä osassa heijastaa Luojan taiteellista mieltä. &nbsp;</p> <p><strong>Luonnon monipuolisuus. </strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p>Luonnossa on vaihtelevia värejä, luonnollisia muotoja, monenlaisia tuoksuja, läheisyyttä ja etäisyyttä, paljon elämän syvyyksiä, pintoja, sileitä, karkeita, ja monessa siellä on sisällä elämää. Ruoho kasvit, pienet ja isot puut, sienet ja marja pensaat ja paljon muutakin kasvillisuuta.&nbsp; Luonnollinen elämä tuottaa luonnollista kauneutta.&nbsp; Se on Luojan mielen laatua, elämän arkkitehtuurin tasolla.</p> <p><strong>Mitä mielen ajatukset sisältävät? </strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <ul><li><em>*&quot;Jokainen idea ihmisen mielessä on lopulta jäljitettävissä esineeseen tai esineihin, jotka todellisuudessa ovat olemassa maailmassa, jotka ovat olemassa riippumatta mieltä ja muistia&quot;</em>.</li></ul> <p>Mitä tämä tarkoittaa?</p> <p>Jokainen ihminen nuorena alkaa näkemään esineitä maan päällä, kun alkaa tutkimaan ympäristöä. Siitä ympäristön esineistä kehittyy paljon ideoita ja mielikuvaa materiaalisesta maailmasta.</p> <p><strong>Selkeä ympäristö luo selkeitä ajatuksia ja ideoita ihmisen mieleen.&nbsp;</strong></p> <p>Päinvastainen vaikutus tulee myös ympäristöstä mikä on epäselvä tai häiritsevä. Epäselvät mielet vaikuttavat epäselvästi. Vaikutus on epäselvyyttä lisäävä. Siksi mielen ajatuksissa pitää on tarkka ja puhdas. Ajatella puhtaasti, vaikkapa niin puhtaasti kuin mekaanikot ovat, kun avaavat ja kasaavat koneitten moottoreita. Siellä ei ole tilaa turhille, ylimääräisille esineille.</p> <p>Itse ihminen voi tehdä omista mielen ajatuksista tarkkaa, tai epätarkkaa. Jokainen ihminen voi hoitaa oman mielen tarkkuuden. Samalla tavalla, kun yleensä ihminen hoitaa omat tilat. Se on järjestyksen arvo asia. Miten ajattelee mielessä objektiivisestä tarkkuudesta? Onko väliä? Onko varaa? Onko tilaa? Voiko varmistaa?&nbsp;&nbsp;</p> <p>Jos ihminen ei ole mielen ajatuksissa tarkka, sitten se vaikuttaa ajatuksien ilmaisuun.&nbsp; Ajatuksia voi verrata tai kuvailla myös eläinten tai koneen hampaisiin.&nbsp; Oravat, majakat, hirvi, poro vai kala? Harvalla kalalla on papukaijan nokka, mikä jyrsii, rouhii tai puraisee paksun simpukan kuoren halki. Niitäkin on meressä olemassa. Musta Pirana leuat voimat voivat olla 320 Newtons (N). Yksi Newton on voiman summa mitä tarvitaan liikuttamaan 1 kilo massa tasapinnalla yhden metrin matkan yhdessä sekunnissa.</p> <p><a href="https://phys.org/news/2012-12-piranha-tops-rex-league.html">https://phys.org/news/2012-12-piranha-tops-rex-league.html</a></p> <p>Ajatukset voivat myös olla kuin meduusa (jellyfish) ajatuksia. Ne leijuvat vedessä ja sopeutuvat siihen pintaan minkä päällä lepäävät.&nbsp; Meduusa mielen ajatukset (metafora) eivät ajattele loogisesti, eikä ajattele järkevästi.&nbsp; Meduusa mielen ajatukset eivät saavuta tietoa asioista. Ei ole mitään väliä mistään. Ei ole mitään merkitystä missään. Ei ole mitään vastuuta mistään. Eikä ole mitään laajempaa totuutta olemassa ulkopuolella meduusa mielen ajattelua. Eikä edes logiikan lakeja ole olemassa.</p> <p><strong>4 Logiikan periaatetta. &nbsp;</strong></p> <p>Logiikka käsittelee näitä periaatteita ja me myös niiden välisiä suhteita. Logiikan eri laeista on olemassa neljä perustavaa laatua olevaa periaatetta:</p> <ol><li>Ensimmäinen Identiteetin Periaate.</li><li>Ensimmäinen Ristiriidan Periaate.</li></ol> <ul><li><em>&quot;Ajatus on objektiivisen tosiasian subjektiivinen kuvaus objektiivisestä tosiasiasta&quot;.</em></li><li><em>&quot;Selkeät ideat ovat siis ideoita, jotka heijastavat uskollisesti objektiivista järjestystä, josta ne juontuvat&quot;</em>.</li></ul> <p>Epäselvät ideat ovat päinvastoin ne, jotka antavat meille objektiivisen maailman vääristyneen edustuksen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Maailmassa on ollut paljon Valtion Johtajia kenellä on epäselvät ajatukset.</strong></p> <p>Heidän maailmankuva on virheellinen ja epäselvä. Usein heidän subjektiivinen mieli sekoittaa maailman kuvan todellisuuden epä-realiteettiseksi. Heidän mieli ei ymmärrä järkevän logiikan lakeja.</p> <p><strong>Mihin ihminen tulisi perustaa ajatukset?</strong></p> <p>Todellisuuteen tietysti. Ymmärtää ja hyväksyä että maailman kaikkeudessa on lakeja voimassa.&nbsp;</p> <p>Ihminen ei ole Luonut mitään lakeja maailman kaikkeuteen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul><li>Virtausdynamiikka on virtausmekaniikkaan kuuluva tieteenhaara, joka tutkii fluidien (nesteet ja kaasut) liikettä eli virtaamista.</li><li>&quot;Sähkömagnetismi on fysiikan ala, joka käsittelee sähköisiä ja magneettisia ilmiöitä sekä niiden välisiä riippuvuuksia&quot;</li><li>&quot;Termodynamiikka (lämpöoppi) on energian, lämmön, työn, entropian ja tapahtumien spontaanisuuden fysiikkaa&quot;.</li><li>&quot;Kvanttimekaniikka on fysiikan perusteoria, joka kuvaa tapahtumia atomaarisessa mittakaavassa, jossa klassinen mekaniikka ei päde&quot;. &nbsp;- Wikipedia.&nbsp;</li></ul> <p><strong>Kansainväliset Ristiriidat</strong></p> <p>On hyvin helppo ymmärtää nykypäivinä maailman asioita, kun nyt meillä kaikilla on Englanti kielinen Wikipedia sivustot saatavissa ilman maksua.</p> <p>&nbsp;Englanti kieliset Wikipedian sivut ovat siitä hyvä, että siellä löytyy niin valtavan paljon sisältöä asioista. Toiseksi Englanti kielinen verkkosivustot ovat hyvät siksi että siellä puhutaan asioita ihmisille. Englanti kieliset Wikipediat sivustot eivät tee suurta numeroa tiedon jakamisesta, niin kuin moni muu kulttuuri tekee suuren numeron eikä jaa tietoa ilman maksua. On todella hyvä, että maailma ei ole riippuvainen Suomen kielen varassa, siksi että Suomen kulttuuri ei ole kulttuurisesti avoin ja reilu jakamaa tietoa maailman ihmisten kanssa, ei edes oman kansalaisten kanssa.&nbsp; Siihenkin tietysti on omat tausta syynsä, siten että missä ympäristössä ihmisten kulttuurit kasvavat tai eivät kasva. &nbsp;Ihmisen kehitys on todella taide laji, se vaatii suotuisaa ympäristöä missä ihminen kehittyy ja kasvaa, ja sitten tuo esille elämän hyvät puolet ja auttaa toisia ihmisiä kasvamaan ja kehittymään ihmisinä.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>Epäloogiset kansan vaikuttajat ja valtion johtajat. &nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Kansoissa kansalaisille ja kansojen välillä on suuria huijauksia. Ihmisille yritetään myydä valhetta, vääryys sekoitetaan oikeuteen, ja oikeudenmukaisuus sekoitetaan valheeseen. Sellainen sekavuus on lähtöisin ihmisen mielen sekavuudesta. Yksilö pettää ensiksi itseä, ja seitten alkaa pettämään toisia ympärillä, kunnes siitä tulee liike mikä alkaa riehua sillä sekavuuden mielipuolella.&nbsp;</p> <p>Eihän sellainen ihmisen mielen sekoilu ole uusi asia. Jesaja näki ja kuuli sen itse hänen aikana</p> <p>Jesaja eli 740-681 BC.&nbsp; 2700 vuotta sitten Jesaja ymmärsi hyvin, miten osa ihmisten mielestä oli menettänyt järkevän tolkkunsa. Ne olivat antautuneet sille pahimmalle mahdollisuudelle. Eivät enää yrittäneet pitää asioita aisoissa, olla ihmisinä moraalisesti kohtuullisia.&nbsp;</p> <p>Ihmisille tulee lapsi jälkipolvia, vääristynyt mieli tai väärä maailman kuva vaikuttaa seuraaviin sukupolviin negatiivisesti. Jos lapset pienestä lähtien saa väärää tietoa ihmisen elämän tarkoituksesta, arvoista, päämääristä, niin sitten ne toteuttavat sitä elämän filosofiaa mitä heille on jaettu pienestä lähtien.&nbsp; Ihmisestä voi tulla enemmän ihminen kuin eläin. Tai päinvastoin, ihmisestä voi tulla enemmän eläin kuin ihminen.&nbsp; Siksi selkeä ymmärrys ja maailmakuva ovat tärkeää tietoa, se antaa suuntaa elämälle minne päin ohjata omaa elämän tulevaisuutta. &nbsp;Mille elämän arvoille antautuu loppujen lopuksi?</p> <p><strong>Jesaja kirjoitti</strong>.</p> <p><em>&rdquo;Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi!</em></p> <p><em>Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi,</em></p> <p><em>karvaan makeaksi ja makean karvaaksi.</em> -Jesaja 5: 20 &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Juuri tästä on kysymys.</strong>&nbsp;</p> <p>Ihminen menettää mielensä, lankeaa halpaan, menettää arvokaan osan ihmisen kokonaisuudesta, sen järkevän ajattelun osan. Sitten se elämällä edustaa jotain muuta kuin järkevää ihmistä. Em. Valtion johtajat ketkä ovat langenneet diktatuurin arvo maailman tasolle.</p> <p>Diktatuurin arvo maailma taso on sitä, että heidän mielen ajattelun taso on laskenut. Se laskeutuminen on seuraus heidän omista valinnoista, toimista, houkutuksista, sydämen tilasta, himoista, vihasta, katkeruudesta tai jotain muuta. Heidän sisäisen sielun tila on nostettu ylimmäiselle palkille, kaikista korkein sijainti, missä heidän ylempänä heitä ei ohjaa eikä määrää kukaan.&nbsp; Se on ihmisen perussynti. Ihminen lapsena saa kuulla paljon viisauden ääntä, järjen ääntä, hyväisyyden ääntä, moraali arvojen ohjausta, opetusta, ja tulkintaa. Mutta jossain elämän vaiheessa ihmisen lapsi alkaa vaikuttamaan omat tunteet, kokemukset, ympäristö. Sitten mielessä nuoruuden opetuksen äänien kanssa alkaa tulee haasteita. Opetukset kyseenalaistetaan. Onko oppi ollut oikea? Onko järjen ääni luotettava? Kuka on oikeassa? Mistä tietää?</p> <p>Hyviä esimerkkiä on paljon raamatussa, henkilöt ketkä kestivät elämän ulkopuoliset ja sisäiset kiusaukset.&nbsp; Joosef, Daniel, Mooses. Yeshua. Ja paljon muitakin. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Selvien ja Epäselvien ajatuksien Erot.</strong></p> <p>Jatkoa kirjasta, Hyvän Ajattelun Opas. ,(Being Logical: A Guide to Good Thinking).&nbsp;</p> <p><em>&quot;Vaikka meidän mielen ajatuksien valvonta ei ole absoluuttinen, se on kyllä todellinen. Tämä tarkoittaa, että emme ole avuttomia epäselvien ajatuksien ideoitten edessä. Jotta ajatuksemme ovat selkeät, meidän on valvottava valppaasti sitä suhdetta, minkä tahansa ajatuksen ja sen materiaalisen kohteen välillä&quot;.</em></p> <ul><li>&quot; *Jos on kireä idean ajatuksen suhde, jos ajatus ja sen kohteen välinen yhteys ovat hatara, sitten se todistaa että käsittelemme epäselvää ideaa&quot;.</li></ul> <p><em>&quot; * On väärin olettaa, vaikkapa me todella tunnemme asioita maailmasta vain meidän mielen ideoidemme kautta. Sillä ne ovat vain meidän ideoita jota me todella tunnemme&quot;.</em></p> <ul><li>&quot; * Meidän ideamme ovat vain tiedon saavutus keinoja, eikä meidän tiedon päätelmä&quot;.&nbsp;Ne yhdistävät meidät maailmaan&quot;.</li></ul> <p>&quot;Jos ne ovat selkeitä ideoita, linkit ovat vahvoja&quot;.</p> <ul><li>&quot; *Tehokas tapa selventää ajatuksiamme, on katsoa niitten läpi sinne niihin esineisiin mistä ideat ovat saaneet alkunsa ja alkuperin lähtöisin. Kysyä. Mikä on sen ajatuksen/idean/ alkuperäinen lähtökohta?&quot;</li></ul> <p>Periaate: Sananlasku. 3:5.</p> <p>&ldquo;Trust in the LORD with all your heart And do not lean on your own understanding&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Valtion Johtajat.</strong></p> <p>Mikä on järkevä kestävä malli valtion johtajalle?</p> <p>Mikä on järkevä kestävä valtion malli?</p> <p>Mitä kansan johtaja edustaa?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mitä valtion pitäisi edustaa?</strong></p> <p>Onko olemassa järkevää kestävää valtio mallia?</p> <p>Onko olemassa järkevää kestävää johtajan mallia?</p> <p>Kenen asioita valtio ajaa?</p> <p>Kenen asioita valtion johtaja ajaa?&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pienois- mallissa ihmisen on helpompi kuvailla mielessä järkevän kestävän järjestyksen mallin.</p> <p>Pienois- mallissa ihmisen on helpompi saada mielikuva järkevästä kestävästä johtajasta. &nbsp;</p> <p>Pienois-mallissa ihmisen on helpompi tunnustaa, että elämässä on mahdollisuus elää järkevällä ja kestävää mallilla.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Entä sitten Neuvostoliitto Malli?</strong></p> <p>Valtio? &nbsp;&nbsp;Järkevä?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kyllä. &nbsp;◯ Ei. ◯</p> <p>Hallitus?&nbsp; Järkevä?&nbsp;&nbsp; Kyllä.&nbsp; ◯ Ei. ◯</p> <p>Johtaja?&nbsp; Järkevä?&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kyllä. &nbsp;◯ Ei. ◯</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Entäs Syyria?</strong></p> <p>Valtio? Järkevä?&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyllä. &nbsp;◯ Ei. ◯</p> <p>Hallitus?&nbsp; Järkevä?&nbsp; &nbsp;Kyllä. &nbsp;◯ &nbsp;Ei. ◯</p> <p>Johtaja?&nbsp; Järkevä?&nbsp; &nbsp;&nbsp;Kyllä. &nbsp;◯ Ei. ◯</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Entäs Pohjois Korea?</strong></p> <p>Valtio? Järkevä?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kyllä. &nbsp; ◯ Ei. ◯</p> <p>Hallitus?&nbsp; Järkevä?&nbsp;&nbsp; Kyllä. &nbsp;◯ &nbsp;Ei. ◯</p> <p>Johtaja?&nbsp; Järkevä?&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kyllä.&nbsp; ◯ Ei. ◯</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Miksi sitten toiset suurvallan valtion johtajat puolustavat epäjärkeviä, epäkestäviä valtion johtajan malleja?</strong></p> <p>Vaikkapa he puolustavat omia intressejä, miksi Länsimaitten tulisi hyväksyä epäloogiset, epäjärkevät valtio mallit?</p> <p>Yksi syy siihen on se, että suuri osa kansoista ei ole ajatellut asioita niin perusteellisesti. He eivät tiedä eikä tunne mikä on oikea malli.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mistä ihminen saa mieleensä oikean valtion johtajan mallin?</strong></p> <p>Onko se perusteellisesti järkevä ja kestävä malli?</p> <p>Siitä on kyse. Jos ihmisen kokemuksessa ei ole selkeätä johtajan mallin esikuvaa, niin sitten ihmisen on vaikea yllä pitää sellaisen esikuvan uskoa omassa mielessä.</p> <p>Sen takia diktatuurit huijaavat kansoja, puheilla, lupauksilla, mielikuvilla. He rakentavat itsensä hiekkalinnan tavalla. Se on vain poistuva hiekkalinna, siinä ei ole mitään järkevää tai kestävää kansan tulevaisuutta kohden.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Onko usko suurempi kuin epäusko?</strong></p> <p>Ei ole. Epäusko syö uskon pois hyvin helposti. Miksi ihmiset ei hoida ensiksi epäuskoa pois, ja sitten vasta kun epäusko on poistunut niin alkaa uskomaan yleisesti.&nbsp; Diktatuurit rasittavat ja verottavat kansoja suuresti epäuskon pohjalta. Epärehellisyys, totaalirisuus valtion mallit rasittavat ja verottavat kansoja yli mittojen. Eihän sellaiset mallit ole järkeviä ja kestäviä valtion hallitus malleja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Luonnon oikeudenmukaisuus.(Natural Law).</strong></p> <p>Luonnon oikeudenmukaisuus tuottaa toivoa ja uskoa ihmisiin. Se on täysin neutraali kaikille ihmisille maan päällä.&nbsp; Lähtökohtaisesti valtio mikä kunnioittaa luonnon oikeudenmukaisuutta antaa elämän arvoa ja tilaa rauhalle. Siinä korostetaan rauhallista elämää. Luovutetaan pois valheelliset valtion johtajien intohimot, valheelliset lupaukset. Siinä etsitään Luojan viisautta ihmisten elämän tarkoitukselle</p> Hyvä opetus kirja opettaa lukijaa ajattelemaan loogisesti. Looginen ajattelu vaatii mielen ajatuksien selvitystä. Ajatuksien hallintaa ja tietoa siitä mistä mielen ajatukset saavat mielikuvat ja käsitteet.  Ajatukset, ideat ja käsiteet voivat olla epäselviä, jos ei pidä ajatuksista tarkkaa huolta.

Muutamia lauseita tässä kirjoituksessa * on käänetty kirjasta, McInerny, D.Q.. Being Logical: A Guide to Good Thinking (p. 7). Random House Publishing Group. Kindle Edition.

Luonto on mahtavan siisti, siellä löytyy järjestystä ja tarkoitusta, riippumatta miten läheltä katsoo.

Ihmisen henkiselle sielulle, ja mielelle on hieno asia, että ajan alussa Luoja on luonut elämän täydellisesti ja taiteellisesti kauniin elämän maan päälle. Luonnon ilmiö on kiehtovan kaunista, huippu taidetta. Jos luonto ei ole taidetta, millä perusteella sitten ihminen saavuttaisi taiteellisen osaamisen? Kumpi teki taidetta ensin? Luoja vain ihminen? Tietysti Luojan mieli on täydellisesti taiteellinen. Niin täydellinen että kaikki mitä Luona on tehnyt, se heijastaa Luojan mielen laatua. Vieläpä niin täydellinen että kun loi ihmisen omaksi kuvaksi, niin ihmisen mielikin pienemmässä osassa heijastaa Luojan taiteellista mieltä.  

Luonnon monipuolisuus.   

Luonnossa on vaihtelevia värejä, luonnollisia muotoja, monenlaisia tuoksuja, läheisyyttä ja etäisyyttä, paljon elämän syvyyksiä, pintoja, sileitä, karkeita, ja monessa siellä on sisällä elämää. Ruoho kasvit, pienet ja isot puut, sienet ja marja pensaat ja paljon muutakin kasvillisuuta.  Luonnollinen elämä tuottaa luonnollista kauneutta.  Se on Luojan mielen laatua, elämän arkkitehtuurin tasolla.

Mitä mielen ajatukset sisältävät?         

 • *"Jokainen idea ihmisen mielessä on lopulta jäljitettävissä esineeseen tai esineihin, jotka todellisuudessa ovat olemassa maailmassa, jotka ovat olemassa riippumatta mieltä ja muistia".

Mitä tämä tarkoittaa?

Jokainen ihminen nuorena alkaa näkemään esineitä maan päällä, kun alkaa tutkimaan ympäristöä. Siitä ympäristön esineistä kehittyy paljon ideoita ja mielikuvaa materiaalisesta maailmasta.

Selkeä ympäristö luo selkeitä ajatuksia ja ideoita ihmisen mieleen. 

Päinvastainen vaikutus tulee myös ympäristöstä mikä on epäselvä tai häiritsevä. Epäselvät mielet vaikuttavat epäselvästi. Vaikutus on epäselvyyttä lisäävä. Siksi mielen ajatuksissa pitää on tarkka ja puhdas. Ajatella puhtaasti, vaikkapa niin puhtaasti kuin mekaanikot ovat, kun avaavat ja kasaavat koneitten moottoreita. Siellä ei ole tilaa turhille, ylimääräisille esineille.

Itse ihminen voi tehdä omista mielen ajatuksista tarkkaa, tai epätarkkaa. Jokainen ihminen voi hoitaa oman mielen tarkkuuden. Samalla tavalla, kun yleensä ihminen hoitaa omat tilat. Se on järjestyksen arvo asia. Miten ajattelee mielessä objektiivisestä tarkkuudesta? Onko väliä? Onko varaa? Onko tilaa? Voiko varmistaa?  

Jos ihminen ei ole mielen ajatuksissa tarkka, sitten se vaikuttaa ajatuksien ilmaisuun.  Ajatuksia voi verrata tai kuvailla myös eläinten tai koneen hampaisiin.  Oravat, majakat, hirvi, poro vai kala? Harvalla kalalla on papukaijan nokka, mikä jyrsii, rouhii tai puraisee paksun simpukan kuoren halki. Niitäkin on meressä olemassa. Musta Pirana leuat voimat voivat olla 320 Newtons (N). Yksi Newton on voiman summa mitä tarvitaan liikuttamaan 1 kilo massa tasapinnalla yhden metrin matkan yhdessä sekunnissa.

https://phys.org/news/2012-12-piranha-tops-rex-league.html

Ajatukset voivat myös olla kuin meduusa (jellyfish) ajatuksia. Ne leijuvat vedessä ja sopeutuvat siihen pintaan minkä päällä lepäävät.  Meduusa mielen ajatukset (metafora) eivät ajattele loogisesti, eikä ajattele järkevästi.  Meduusa mielen ajatukset eivät saavuta tietoa asioista. Ei ole mitään väliä mistään. Ei ole mitään merkitystä missään. Ei ole mitään vastuuta mistään. Eikä ole mitään laajempaa totuutta olemassa ulkopuolella meduusa mielen ajattelua. Eikä edes logiikan lakeja ole olemassa.

4 Logiikan periaatetta.  

Logiikka käsittelee näitä periaatteita ja me myös niiden välisiä suhteita. Logiikan eri laeista on olemassa neljä perustavaa laatua olevaa periaatetta:

 1. Ensimmäinen Identiteetin Periaate.
 2. Ensimmäinen Ristiriidan Periaate.
 • "Ajatus on objektiivisen tosiasian subjektiivinen kuvaus objektiivisestä tosiasiasta".
 • "Selkeät ideat ovat siis ideoita, jotka heijastavat uskollisesti objektiivista järjestystä, josta ne juontuvat".

Epäselvät ideat ovat päinvastoin ne, jotka antavat meille objektiivisen maailman vääristyneen edustuksen.

 

Maailmassa on ollut paljon Valtion Johtajia kenellä on epäselvät ajatukset.

Heidän maailmankuva on virheellinen ja epäselvä. Usein heidän subjektiivinen mieli sekoittaa maailman kuvan todellisuuden epä-realiteettiseksi. Heidän mieli ei ymmärrä järkevän logiikan lakeja.

Mihin ihminen tulisi perustaa ajatukset?

Todellisuuteen tietysti. Ymmärtää ja hyväksyä että maailman kaikkeudessa on lakeja voimassa. 

Ihminen ei ole Luonut mitään lakeja maailman kaikkeuteen.   

 • Virtausdynamiikka on virtausmekaniikkaan kuuluva tieteenhaara, joka tutkii fluidien (nesteet ja kaasut) liikettä eli virtaamista.
 • "Sähkömagnetismi on fysiikan ala, joka käsittelee sähköisiä ja magneettisia ilmiöitä sekä niiden välisiä riippuvuuksia"
 • "Termodynamiikka (lämpöoppi) on energian, lämmön, työn, entropian ja tapahtumien spontaanisuuden fysiikkaa".
 • "Kvanttimekaniikka on fysiikan perusteoria, joka kuvaa tapahtumia atomaarisessa mittakaavassa, jossa klassinen mekaniikka ei päde".  - Wikipedia. 

Kansainväliset Ristiriidat

On hyvin helppo ymmärtää nykypäivinä maailman asioita, kun nyt meillä kaikilla on Englanti kielinen Wikipedia sivustot saatavissa ilman maksua.

 Englanti kieliset Wikipedian sivut ovat siitä hyvä, että siellä löytyy niin valtavan paljon sisältöä asioista. Toiseksi Englanti kielinen verkkosivustot ovat hyvät siksi että siellä puhutaan asioita ihmisille. Englanti kieliset Wikipediat sivustot eivät tee suurta numeroa tiedon jakamisesta, niin kuin moni muu kulttuuri tekee suuren numeron eikä jaa tietoa ilman maksua. On todella hyvä, että maailma ei ole riippuvainen Suomen kielen varassa, siksi että Suomen kulttuuri ei ole kulttuurisesti avoin ja reilu jakamaa tietoa maailman ihmisten kanssa, ei edes oman kansalaisten kanssa.  Siihenkin tietysti on omat tausta syynsä, siten että missä ympäristössä ihmisten kulttuurit kasvavat tai eivät kasva.  Ihmisen kehitys on todella taide laji, se vaatii suotuisaa ympäristöä missä ihminen kehittyy ja kasvaa, ja sitten tuo esille elämän hyvät puolet ja auttaa toisia ihmisiä kasvamaan ja kehittymään ihmisinä.  

 Epäloogiset kansan vaikuttajat ja valtion johtajat.   

Kansoissa kansalaisille ja kansojen välillä on suuria huijauksia. Ihmisille yritetään myydä valhetta, vääryys sekoitetaan oikeuteen, ja oikeudenmukaisuus sekoitetaan valheeseen. Sellainen sekavuus on lähtöisin ihmisen mielen sekavuudesta. Yksilö pettää ensiksi itseä, ja seitten alkaa pettämään toisia ympärillä, kunnes siitä tulee liike mikä alkaa riehua sillä sekavuuden mielipuolella. 

Eihän sellainen ihmisen mielen sekoilu ole uusi asia. Jesaja näki ja kuuli sen itse hänen aikana

Jesaja eli 740-681 BC.  2700 vuotta sitten Jesaja ymmärsi hyvin, miten osa ihmisten mielestä oli menettänyt järkevän tolkkunsa. Ne olivat antautuneet sille pahimmalle mahdollisuudelle. Eivät enää yrittäneet pitää asioita aisoissa, olla ihmisinä moraalisesti kohtuullisia. 

Ihmisille tulee lapsi jälkipolvia, vääristynyt mieli tai väärä maailman kuva vaikuttaa seuraaviin sukupolviin negatiivisesti. Jos lapset pienestä lähtien saa väärää tietoa ihmisen elämän tarkoituksesta, arvoista, päämääristä, niin sitten ne toteuttavat sitä elämän filosofiaa mitä heille on jaettu pienestä lähtien.  Ihmisestä voi tulla enemmän ihminen kuin eläin. Tai päinvastoin, ihmisestä voi tulla enemmän eläin kuin ihminen.  Siksi selkeä ymmärrys ja maailmakuva ovat tärkeää tietoa, se antaa suuntaa elämälle minne päin ohjata omaa elämän tulevaisuutta.  Mille elämän arvoille antautuu loppujen lopuksi?

Jesaja kirjoitti.

”Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi!

Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi,

karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. -Jesaja 5: 20    

Juuri tästä on kysymys. 

Ihminen menettää mielensä, lankeaa halpaan, menettää arvokaan osan ihmisen kokonaisuudesta, sen järkevän ajattelun osan. Sitten se elämällä edustaa jotain muuta kuin järkevää ihmistä. Em. Valtion johtajat ketkä ovat langenneet diktatuurin arvo maailman tasolle.

Diktatuurin arvo maailma taso on sitä, että heidän mielen ajattelun taso on laskenut. Se laskeutuminen on seuraus heidän omista valinnoista, toimista, houkutuksista, sydämen tilasta, himoista, vihasta, katkeruudesta tai jotain muuta. Heidän sisäisen sielun tila on nostettu ylimmäiselle palkille, kaikista korkein sijainti, missä heidän ylempänä heitä ei ohjaa eikä määrää kukaan.  Se on ihmisen perussynti. Ihminen lapsena saa kuulla paljon viisauden ääntä, järjen ääntä, hyväisyyden ääntä, moraali arvojen ohjausta, opetusta, ja tulkintaa. Mutta jossain elämän vaiheessa ihmisen lapsi alkaa vaikuttamaan omat tunteet, kokemukset, ympäristö. Sitten mielessä nuoruuden opetuksen äänien kanssa alkaa tulee haasteita. Opetukset kyseenalaistetaan. Onko oppi ollut oikea? Onko järjen ääni luotettava? Kuka on oikeassa? Mistä tietää?

Hyviä esimerkkiä on paljon raamatussa, henkilöt ketkä kestivät elämän ulkopuoliset ja sisäiset kiusaukset.  Joosef, Daniel, Mooses. Yeshua. Ja paljon muitakin.         

 

Selvien ja Epäselvien ajatuksien Erot.

Jatkoa kirjasta, Hyvän Ajattelun Opas. ,(Being Logical: A Guide to Good Thinking). 

"Vaikka meidän mielen ajatuksien valvonta ei ole absoluuttinen, se on kyllä todellinen. Tämä tarkoittaa, että emme ole avuttomia epäselvien ajatuksien ideoitten edessä. Jotta ajatuksemme ovat selkeät, meidän on valvottava valppaasti sitä suhdetta, minkä tahansa ajatuksen ja sen materiaalisen kohteen välillä".

 • " *Jos on kireä idean ajatuksen suhde, jos ajatus ja sen kohteen välinen yhteys ovat hatara, sitten se todistaa että käsittelemme epäselvää ideaa".

" * On väärin olettaa, vaikkapa me todella tunnemme asioita maailmasta vain meidän mielen ideoidemme kautta. Sillä ne ovat vain meidän ideoita jota me todella tunnemme".

 • " * Meidän ideamme ovat vain tiedon saavutus keinoja, eikä meidän tiedon päätelmä". Ne yhdistävät meidät maailmaan".

"Jos ne ovat selkeitä ideoita, linkit ovat vahvoja".

 • " *Tehokas tapa selventää ajatuksiamme, on katsoa niitten läpi sinne niihin esineisiin mistä ideat ovat saaneet alkunsa ja alkuperin lähtöisin. Kysyä. Mikä on sen ajatuksen/idean/ alkuperäinen lähtökohta?"

Periaate: Sananlasku. 3:5.

“Trust in the LORD with all your heart And do not lean on your own understanding”.

 

Valtion Johtajat.

Mikä on järkevä kestävä malli valtion johtajalle?

Mikä on järkevä kestävä valtion malli?

Mitä kansan johtaja edustaa?

 

Mitä valtion pitäisi edustaa?

Onko olemassa järkevää kestävää valtio mallia?

Onko olemassa järkevää kestävää johtajan mallia?

Kenen asioita valtio ajaa?

Kenen asioita valtion johtaja ajaa? 

 

Pienois- mallissa ihmisen on helpompi kuvailla mielessä järkevän kestävän järjestyksen mallin.

Pienois- mallissa ihmisen on helpompi saada mielikuva järkevästä kestävästä johtajasta.  

Pienois-mallissa ihmisen on helpompi tunnustaa, että elämässä on mahdollisuus elää järkevällä ja kestävää mallilla. 

 

Entä sitten Neuvostoliitto Malli?

Valtio?   Järkevä?     Kyllä.  ◯ Ei. ◯

Hallitus?  Järkevä?   Kyllä.  ◯ Ei. ◯

Johtaja?  Järkevä?    Kyllä.  ◯ Ei. ◯

 

Entäs Syyria?

Valtio? Järkevä?       Kyllä.  ◯ Ei. ◯

Hallitus?  Järkevä?   Kyllä.  ◯  Ei. ◯

Johtaja?  Järkevä?    Kyllä.  ◯ Ei. ◯

 

Entäs Pohjois Korea?

Valtio? Järkevä?       Kyllä.   ◯ Ei. ◯

Hallitus?  Järkevä?   Kyllä.  ◯  Ei. ◯

Johtaja?  Järkevä?    Kyllä.  ◯ Ei. ◯

 

Miksi sitten toiset suurvallan valtion johtajat puolustavat epäjärkeviä, epäkestäviä valtion johtajan malleja?

Vaikkapa he puolustavat omia intressejä, miksi Länsimaitten tulisi hyväksyä epäloogiset, epäjärkevät valtio mallit?

Yksi syy siihen on se, että suuri osa kansoista ei ole ajatellut asioita niin perusteellisesti. He eivät tiedä eikä tunne mikä on oikea malli.

 

Mistä ihminen saa mieleensä oikean valtion johtajan mallin?

Onko se perusteellisesti järkevä ja kestävä malli?

Siitä on kyse. Jos ihmisen kokemuksessa ei ole selkeätä johtajan mallin esikuvaa, niin sitten ihmisen on vaikea yllä pitää sellaisen esikuvan uskoa omassa mielessä.

Sen takia diktatuurit huijaavat kansoja, puheilla, lupauksilla, mielikuvilla. He rakentavat itsensä hiekkalinnan tavalla. Se on vain poistuva hiekkalinna, siinä ei ole mitään järkevää tai kestävää kansan tulevaisuutta kohden.

 

Onko usko suurempi kuin epäusko?

Ei ole. Epäusko syö uskon pois hyvin helposti. Miksi ihmiset ei hoida ensiksi epäuskoa pois, ja sitten vasta kun epäusko on poistunut niin alkaa uskomaan yleisesti.  Diktatuurit rasittavat ja verottavat kansoja suuresti epäuskon pohjalta. Epärehellisyys, totaalirisuus valtion mallit rasittavat ja verottavat kansoja yli mittojen. Eihän sellaiset mallit ole järkeviä ja kestäviä valtion hallitus malleja.

 

Luonnon oikeudenmukaisuus.(Natural Law).

Luonnon oikeudenmukaisuus tuottaa toivoa ja uskoa ihmisiin. Se on täysin neutraali kaikille ihmisille maan päällä.  Lähtökohtaisesti valtio mikä kunnioittaa luonnon oikeudenmukaisuutta antaa elämän arvoa ja tilaa rauhalle. Siinä korostetaan rauhallista elämää. Luovutetaan pois valheelliset valtion johtajien intohimot, valheelliset lupaukset. Siinä etsitään Luojan viisautta ihmisten elämän tarkoitukselle

]]>
0 http://gustavadolphus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242474-selvien-ja-epaselvien-ajatuksien-erot#comments Ihmisen mieli Logiikka Rationaalisuus Thu, 07 Sep 2017 11:22:19 +0000 Vesa Leinonen http://gustavadolphus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242474-selvien-ja-epaselvien-ajatuksien-erot
Fuusiopolitiikka http://lauriblomberg.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230833-fuusiopolitiikka <p>&ldquo;True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.&rdquo;<br />- Sokrates</p><p>&nbsp;</p><p>Oletko kuullut tarinan norsusta ja kuudesta sokeasta miehestä? Se menee näin. Oli kuusi sokeaa miestä, joille kerrottiin että heidän edessään seisoo norsu. Heillä ei ollut mitään käsitystä mikä norsu on, joten he kiinnostuivat tutkimaan sitä lähemmin.</p><p>Ensimmäinen sokea mies käveli kunnes hänen käteensä törmäsi jokin nahkainen paksu letku. Hän pysähtyi ja tutki sitä hetken käsillään. Sitten hän päätteli: &rdquo;Norsu on paksu ja taipuisa putki jonka päässä on kaksi reikää.&rdquo;</p><p>Toinen mies käveli kunnes tunsi olkapäähänsä osuvan jotain kovaa. Hän tutki sitä käsillään hetken ja sanoi: &rdquo;olet oikeassa, norsu on kuin putki. Se on sileä ja kova. Mutta se ei ole ollenkaan taipuisa ja sen pää on vain terävä. En löydä mitään reikiä sieltä.&rdquo;</p><p>Kolmas mies käveli kunnes tunsi kasvoillaan voimakkaan tuulahduksen. Hän ojensi kätensä eteenpäin ja sai käsiensä väliin ohuen nahkan. Hetken sitä tutkittuaan hän sanoi: &rdquo;Olette molemmat aivan väärässä. Norsu on litteä, joustava ja nahkainen. Ja sillä on suuri pinta-ala.&rdquo;</p><p>Neljäs mies käveli kädet ojennettuina, kunnes hänen kätensä osui norsuun. Hän tutki hetken, ja päätyi halaamaan norsua. Sitten hän sanoi: &rdquo;Ei norsu litteä ole. Kaksi ensimmäistä olivat oikeassa. Norsu on kuin putki. Paksu ja joustamaton joka nousee maasta kuin tammi.&rdquo;</p><p>Viides mies käveli myös varuillaan, kunnes hänen kätensä törmäsivät norsuun. Hän ällistyi sen koosta. Hän sanoi: &rdquo;Olette kaikki väärässä. Norsu on kuin pallo, paitsi todella suuri.&rdquo;</p><p>Kuudes mies käveli eteenpäin, kunnes hän kuuli suihahduksen vierestään. Hän ojensi kätensä ja löysi norsun. Hän ilmoitti oivalluksensa kavereilleen: &rdquo;Norsu on kuin onkin kuin putki. Todella ohut ja pitkä. Norsun päässä on myös karvatuppo.&rdquo;</p><p>Kuka heistä oli oikeassa?</p><p>Ja takaisin tähänpäivään.</p><p>Olisi vain hieman liiallinen yksinkertaistus väittää että yhteisön asioista puhuminen on jumiutunut erityisesti rapakon takana erillisiksi ryhmiksi jotka vain väittävät toisten olevan täydellisiä valehtelijoita. Jokainen ryhmä väittää että he tietävät oikean ongelman, ja oikean ratkaisun tähän. Toisten ongelmat ovat keksittyjä tai ainakin villisti paisuteltuja. Ja ne toiset on muutenkin aivan tyhmiä.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaikki nämä ihmiset uskovat että juuri he tietävät sen yhden oikean mallin kuvaamaan todellisuutta kaikista niistä lukemattomista vaihtoehdoista. Voitko käsittää mikä todennäköisyys että ihminen löytäisi sen ainoan oikean mallin huolimatta satunnaisista, rajallisista havainnoistaan ja omaksumistaan havaintoja rajoittavista uskomuksista?</p><p>&nbsp;</p><p>Minä lupaan etten kuulu sinun vastustajiesi ryhmään. Minun mielestäni koko tilanne on lapsellinen ja että jokaisella on jotain arvokasta informaatiota. Ja nämä informaationpalaset yhdistelemällä pääsemme lähemmäs koko kuvan ymmärtämistä. &nbsp;</p><p>Sehän on kiva! Mutta miten voimme luoda keskusteluilmapiirin joka mahdollistaa tämän?</p><p>Emme voi luoda ilmapiiriä. Koko tavoite on aivan liian suuri. Voimme vain muuttaa siten miten itse toimimme. Tämä kuulostaa vähältä, mutta tämän muutoksen vaikutukset näkyvät siinä mikä on sinun vaikutuksesi keskustelukumppaniisi. Ja jos muutat häntä, niin sinun muutoksesi tulevat näkymään ihmisissä kenen kanssa hän vuorovaikuttaa loppuelämänsä ajan. Näin tipasta voi kasvaa voimakas joki.</p><p>Kuinka sitten vuorovaikuttaa toisen kanssa? Tiedämme kaikki että väittely kahden eri mielipiteen omaavan kesken saa molemmat kiivastumaan ja uskomaan omaan kantaansa kahta voimakkaammin. Mutta jokainen ihminen haluaa kehittyä, oppia toimimaan paremmin valitsemiensa tavoitteiden eteen.</p><p>Esimerkiksi jos lupaat opettaa myyjälle taidot joilla hän voi tuplata myyntinsä, niin hyvinkin mahdollisesti hän kuuntelee sinua ja soveltaa ne ideasi jotka hän näkee arvokkaiksi. Jos taas menet kertomaan myyjälle kaikki ne tavat millä hän on huono myyjä, niin olet onnekas jos selviät siitä ehjällä nenällä. &nbsp;</p><p>Näistä voimme oppia, että väittely ja toisten ideoiden kritisointi on tavoitteidesi vastaista, kun taas heidän ohjaaminen kohti heidän paremmaksi kokemiaan tavoitteita saa heidät toimimaan parinasi. Älä kritisoi, vaan korvaa paremmalla.</p><p>Nyt ainut ongelma on, miten luoda tämä parempi tavoite?</p><p>Me voimme olettaa, että sinun tavoitteesi sisältää joitain osia jotka tekisivät tästä maailmasta paremman paikan. Ja voimme olettaa että toisenkin henkilön tavoite sisältää osia jotka tekisivät maailmasta paremman paikan. Voimme myös olettaa että on asioita joita kumpikaan teistä ei vielä huomannut joita voitaisiin kehittää.</p><p>Tämän lisäksi voimme turvallisesti olettaa, että toisen henkilön tavoitteita ei ole mietitty aivan loppuun asti, tai ainakin että niiden käytännön sovellus tulee osoittamaan niissä jotain muokkaamistarvetta. Ja aivan sama pätee sinun tavoitteisiisi.</p><p>Vaikka lähtisimme siitä että sinä olet 99% oikeassa ja vastustajasi on vain 5% oikeassa, niin silti miksi haluaisit jättää hyviä ideoita rannalle? Ja mikset haluaisi nostaa tuota omaa osuuttasi lähemmäs sataa?</p><p>Näiltä pohjilta voimme vain päätellä, että näiden kahden näkökulman yhdistelmä tuottaa aina parempia ratkaisuja kuin kumpikaan yksinään. Ne kattavat toistensa sokeita kohtia. Ne myös antavat perspektiivin josta nähdä toisen näkökulman heikkouksia.</p><p>Näin kenen tahansa yksilön jonka tarkoitus on luoda parempi maailma ainut rationaalinen vaihtoehto on ylittää oma egoisminsa ja ottaa kaikkien vastustajaksi kokemiensa henkilöiden näkökulmat huomioon.</p><p>&nbsp;</p><p>Fuusio-ajattelu</p><p>Eli ajattelu jonka tarkoituksena on muodostaa kokonaisuuksia esillä olevista malleista ottaen jokaisesta kaiken arvokkaan, tarkentaen kaikkea sitä mikä on epämääräisesti ilmaistu ja hyläten kaiken sen mikä ei toimi käytännössä.</p><p>&nbsp;</p><p>[Käytän tekstin selkeyttämiseksi fuusio-ajattelijasta lyhennettä ajattelija, koska mielestäni tämänkaltaisen ajattelun vastakohta on ajattelusta pitäytymistä.]</p><p>Ajattelija on sitoutunut seuraaviin ohjeisiin omassa ajattelussaan sekä uuden tiedon prosessoinnissa.</p><p>&nbsp;</p><p>Positiiviset ennen negatiivisia</p><p>Kun ajattelija huomaa jonkin idean jota hän ei ole ennen kuullut (eli miltei aina kuunnellessaan toisia ihmisiä), hänen on keksittävä mitä hyvää siinä on ja hänen on vastattava kysymyksiin:</p><p>&rdquo;mitä arvoa tämä idea antaa?&rdquo;</p><p>&rdquo;miten tätä voisi soveltaa käytännössä nyt jonkin havaitun ongelman ratkaisemiseksi?&rdquo;</p><p>&rdquo;miten tältä pohjalta voisi kehittää jotain vielä parempaa?&rdquo;</p><p>Tämän tarkoitus ei ole tuottaa ideoita jotka ovat identtisiä toisen henkilön ideoihin. Näiden kysymysten idea on tuoda sinulle uutta perspektiiviä jonka voit liittää sinun jo omaksumiisi maailmankuviin. Merkki onnistumisesta kysymyksissä on, että saat ideoita joita kumpikaan teistä ei ole koskaan aiemmin ajatellut.</p><p>Nämä on tehtävä ennen kuin yhtäkään negatiivista asiaa edes mietitään. Tämän tarkoitus ei ole estää kriittistä ajattelua, vaan nähdä ideasta sen hyvät puolet ennen kuin mustamaalaat sen täysin ja sokaistut sen arvokkaille osille. Kriittisen ajattelun aika on sen jälkeen kun ideasta on etsitty kaikki hyvät puolet. Ensiksi nämä kerätään talteen, vasta sen jälkeen etsitään ongelmat.</p><p>Esimerkiksi, jos tapaat kadulla miehen joka kutsuu kaikkia mustaihoisia neekereiksi, niin tiedät että hän todennäköisesti ei kykene ymmärtämään mitään informaatiota mikä esittäisi heidät hyvässä valossa. Täysin samalla mielen prosessilla &rdquo;kriitikot&rdquo; estävät uusia ideoita mielestään.</p><p>&nbsp;</p><p>Jokaisella mallilla on rajansa</p><p>Kun yksi malli selittää kaiken ihmiselle, yksi ratkaisu on oikea kaikkiin tilanteisiin, ei hänen enää tarvitse oppia mitään uutta. Ei edes ajatella. Tai edes avata silmiään. Ainoastaan toimia kuin äärimmäisen yksinkertainen robotti.</p><p>Ajattelijalla ei ole mitään uskomuksia tai arvoja, jotka ovat universaaleja*. Kaikkiin sääntöihin on poikkeus, tai ajattelija on ainakin tarpeeksi rehellinen myöntääkseen ettei vielä ole löytänyt poikkeuksia kyseiseen säännönmukaisuuteen. Esim. fysiikan laeilla ei ole poikkeuksia, ennen kuin lähdet mittaamaan asioita käytännössä. Silloin huomaat että &rdquo;lait&rdquo; ovat miljoonissa kokeissa havaittuja säännönmukaisuuksia joiden ympärillä havaitut arvot pyörivät (usein hyvinkin tarkasti)**.</p><p>&nbsp;</p><p>Ajattelija lukee informaatiota monista eri näkökulmia omaavista lähteistä, esim.</p><p>- theatlantic.com</p><p>- breitbart.com</p><p>- theintercept.com</p><p>- nationalreview.com</p><p>- democracynow.org</p><p>- weeklystandard.com</p><p>- huffingtonpost.com</p><p>&nbsp;</p><p>Joustavuus voittaa aina voiman</p><p>Ja ihan suoraan sanottuna, tässä on kyse voimasta. Sinun älyllisestä voimastasi. Väittelyissä tai muissa älyllisissä kamppailuissa voittaja on aina tiedossa jo ennen kuin ensimmäinen sana on kirjoitettu. Jos väittelijä A tuntee oman alansa erinomaisesti, ja hänen vastaväittelijänsä B tuntee oman alansa hyvin sekä A:n alan kohtalaisesti, niin A:lla on samat mahdollisuudet esiintyä asiansa ymmärtävänä kuin lumipallolla on selvitä helvetissä. B tuntee oman sekä A:n aiheen, joten hänellä on perspektiiviä nähdä mitkä ovat A:n näkökulman vahvuudet sekä heikkoudet. Näin vaikka B olisi lähes idiootti, hän nostaisi esiin aina A:n näkökulman heikkoudet. Ja koska A ei ymmärrä mistään muusta, niin hänen ainut mahdollisuutensa on yrittää ohittaa kiusalliset kysymykset paskanjauhannalla.</p><p>&nbsp;</p><p>Tällä videolla on joitain hyviä esimerkkejä tästä vastaamisen välttämisestä. Tosin jokainen ihminen joka on osallistunut useampiin poliittisiin keskusteluihin on varmasti nähnyt toistuvasti saman ilmiön.</p><p>https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YezbREhH_Eg?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/YezbREhH_Eg?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>&nbsp;</p><p>Valmistautumiskoe ajattelijaksi:</p><p>&nbsp;</p><p>Lue jokaisesta aiemmin mainitsemastani verkkomediasta 4 sinua kiinnostavaa artikkelia seuraavien 4 viikon aikana. Eli se tekee 28 artikkelia yhteensä. Jos vain mahdollista, niin lue samasta aiheesta mahdollisimman monesta eri mediasta.</p><p>&nbsp;</p><p>Etsi ainakin 5 lähteestä artikkeli samasta lähteestä ja jaa kaikki näissä esitetyt väittämät seuraaviin luokkiin:</p><p>- ehdollinen totuus</p><p>- itseensäviittaava</p><p>- empiirisesti väärin osoitettavissa</p><p>- totuusarvo epämääräinen</p><p>- merkityksetön</p><p>- pelisääntö</p><p>- totta määritelmän mukaan***</p><p>&nbsp;</p><p>Katso tämä video vähintään 3 kertaa seuraavien 4 viikon aikana. Kun katsomisen aikana saat uusia ideoita, niin pystäytä video ja mieti ne asiat läpi.</p><p>https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/88zTehnKCxM?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/88zTehnKCxM?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Kiitos käännöstyöstäsi Henry Vistbacka!</p><p>&nbsp;</p><p>* Tästä ei missään nimessä seuraa moraalirelativismia! Vapaus on arvokkaampaa kuin vankeus. Luovuus on arvokkaampaa kuin dogmaattisuus. Toiminnallisuus on arvokkaampaa kuin toimimattomuus. Joissain asioissa on arvoa, vaikka emme sitä pystykkään täysin tarkasti määrittelemään.</p><p>&nbsp;</p><p>** Tähän vaikuttavat myös mittalaitteiden epätarkkuudet sekä mikroskooppiset vaihtelut ympäristössä. Mutta väite että nämä selittävät havaintojen vaihtelun täydellisesti on käsittääkseni täysin perustelematon oletus.</p><p>&nbsp;</p><p>*** Esimerkit aiemmin esitetyistä totuusarvoista<br />Ehdollinen totuus</p><p>Vesi kiehuu sadassa asteessa on ehdollinen totuus. Ehtona on merenpinnalla vallitseva ilmanpaine. Esim. Andeilla vesi kiehuu paljon alemmalla lämpötilalla. &nbsp;</p><p>Itseensäviittaava</p><p>Rambo 1 on maailman paras elokuva. Tämä lause ei kerro mitään maailman parhaasta elokuvasta. Se kertoo enemmänkin sanojan maailmankuvasta.</p><p>Empiirisesti väärin osoitettavissa</p><p>Tämä lasi kestää jos heität siihen kiven. Jos sitten lasi rikkoutuu kun kivi osuu siihen, on väite osoitettu empiirisesti vääräksi.</p><p>Totuusarvo epämääräinen</p><p>Mariaanien haudassa elää karhuja joilla on 6 jalkaa ja 3 suuta. Kukaan ei ole vielä tutkinut maailman syvintä merialuetta tarpeeksi tarkasti osoittaakseen väitettä vääräksi. Mutta fakta se ei selvästikään ole.</p><p>Merkityksetön</p><p>Lasten ei pitäisi antaa katsoa likaisia elokuvia. Koska mitään mittaria elokuvan &rdquo;likaisuudelle&rdquo; ei ole, ei tämä lause sisällä mitään merkitystä.</p><p>Pelisääntö</p><p>Paavi on täysin erehtymätön uskonasioissa. Tämä on katolisen kristinuskon pelisääntö. Jos hyväksyt sen saat pelata peliä. Jos et hyväksy, niin et ole mukana pelissä.</p><p>Totta määritelmän mukaan</p><p>Evoluutio parantaa lajien selviämistä ympäristössään. Sitähän se tekeepi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> “True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.”
- Sokrates

 

Oletko kuullut tarinan norsusta ja kuudesta sokeasta miehestä? Se menee näin. Oli kuusi sokeaa miestä, joille kerrottiin että heidän edessään seisoo norsu. Heillä ei ollut mitään käsitystä mikä norsu on, joten he kiinnostuivat tutkimaan sitä lähemmin.

Ensimmäinen sokea mies käveli kunnes hänen käteensä törmäsi jokin nahkainen paksu letku. Hän pysähtyi ja tutki sitä hetken käsillään. Sitten hän päätteli: ”Norsu on paksu ja taipuisa putki jonka päässä on kaksi reikää.”

Toinen mies käveli kunnes tunsi olkapäähänsä osuvan jotain kovaa. Hän tutki sitä käsillään hetken ja sanoi: ”olet oikeassa, norsu on kuin putki. Se on sileä ja kova. Mutta se ei ole ollenkaan taipuisa ja sen pää on vain terävä. En löydä mitään reikiä sieltä.”

Kolmas mies käveli kunnes tunsi kasvoillaan voimakkaan tuulahduksen. Hän ojensi kätensä eteenpäin ja sai käsiensä väliin ohuen nahkan. Hetken sitä tutkittuaan hän sanoi: ”Olette molemmat aivan väärässä. Norsu on litteä, joustava ja nahkainen. Ja sillä on suuri pinta-ala.”

Neljäs mies käveli kädet ojennettuina, kunnes hänen kätensä osui norsuun. Hän tutki hetken, ja päätyi halaamaan norsua. Sitten hän sanoi: ”Ei norsu litteä ole. Kaksi ensimmäistä olivat oikeassa. Norsu on kuin putki. Paksu ja joustamaton joka nousee maasta kuin tammi.”

Viides mies käveli myös varuillaan, kunnes hänen kätensä törmäsivät norsuun. Hän ällistyi sen koosta. Hän sanoi: ”Olette kaikki väärässä. Norsu on kuin pallo, paitsi todella suuri.”

Kuudes mies käveli eteenpäin, kunnes hän kuuli suihahduksen vierestään. Hän ojensi kätensä ja löysi norsun. Hän ilmoitti oivalluksensa kavereilleen: ”Norsu on kuin onkin kuin putki. Todella ohut ja pitkä. Norsun päässä on myös karvatuppo.”

Kuka heistä oli oikeassa?

Ja takaisin tähänpäivään.

Olisi vain hieman liiallinen yksinkertaistus väittää että yhteisön asioista puhuminen on jumiutunut erityisesti rapakon takana erillisiksi ryhmiksi jotka vain väittävät toisten olevan täydellisiä valehtelijoita. Jokainen ryhmä väittää että he tietävät oikean ongelman, ja oikean ratkaisun tähän. Toisten ongelmat ovat keksittyjä tai ainakin villisti paisuteltuja. Ja ne toiset on muutenkin aivan tyhmiä.

 

Kaikki nämä ihmiset uskovat että juuri he tietävät sen yhden oikean mallin kuvaamaan todellisuutta kaikista niistä lukemattomista vaihtoehdoista. Voitko käsittää mikä todennäköisyys että ihminen löytäisi sen ainoan oikean mallin huolimatta satunnaisista, rajallisista havainnoistaan ja omaksumistaan havaintoja rajoittavista uskomuksista?

 

Minä lupaan etten kuulu sinun vastustajiesi ryhmään. Minun mielestäni koko tilanne on lapsellinen ja että jokaisella on jotain arvokasta informaatiota. Ja nämä informaationpalaset yhdistelemällä pääsemme lähemmäs koko kuvan ymmärtämistä.  

Sehän on kiva! Mutta miten voimme luoda keskusteluilmapiirin joka mahdollistaa tämän?

Emme voi luoda ilmapiiriä. Koko tavoite on aivan liian suuri. Voimme vain muuttaa siten miten itse toimimme. Tämä kuulostaa vähältä, mutta tämän muutoksen vaikutukset näkyvät siinä mikä on sinun vaikutuksesi keskustelukumppaniisi. Ja jos muutat häntä, niin sinun muutoksesi tulevat näkymään ihmisissä kenen kanssa hän vuorovaikuttaa loppuelämänsä ajan. Näin tipasta voi kasvaa voimakas joki.

Kuinka sitten vuorovaikuttaa toisen kanssa? Tiedämme kaikki että väittely kahden eri mielipiteen omaavan kesken saa molemmat kiivastumaan ja uskomaan omaan kantaansa kahta voimakkaammin. Mutta jokainen ihminen haluaa kehittyä, oppia toimimaan paremmin valitsemiensa tavoitteiden eteen.

Esimerkiksi jos lupaat opettaa myyjälle taidot joilla hän voi tuplata myyntinsä, niin hyvinkin mahdollisesti hän kuuntelee sinua ja soveltaa ne ideasi jotka hän näkee arvokkaiksi. Jos taas menet kertomaan myyjälle kaikki ne tavat millä hän on huono myyjä, niin olet onnekas jos selviät siitä ehjällä nenällä.  

Näistä voimme oppia, että väittely ja toisten ideoiden kritisointi on tavoitteidesi vastaista, kun taas heidän ohjaaminen kohti heidän paremmaksi kokemiaan tavoitteita saa heidät toimimaan parinasi. Älä kritisoi, vaan korvaa paremmalla.

Nyt ainut ongelma on, miten luoda tämä parempi tavoite?

Me voimme olettaa, että sinun tavoitteesi sisältää joitain osia jotka tekisivät tästä maailmasta paremman paikan. Ja voimme olettaa että toisenkin henkilön tavoite sisältää osia jotka tekisivät maailmasta paremman paikan. Voimme myös olettaa että on asioita joita kumpikaan teistä ei vielä huomannut joita voitaisiin kehittää.

Tämän lisäksi voimme turvallisesti olettaa, että toisen henkilön tavoitteita ei ole mietitty aivan loppuun asti, tai ainakin että niiden käytännön sovellus tulee osoittamaan niissä jotain muokkaamistarvetta. Ja aivan sama pätee sinun tavoitteisiisi.

Vaikka lähtisimme siitä että sinä olet 99% oikeassa ja vastustajasi on vain 5% oikeassa, niin silti miksi haluaisit jättää hyviä ideoita rannalle? Ja mikset haluaisi nostaa tuota omaa osuuttasi lähemmäs sataa?

Näiltä pohjilta voimme vain päätellä, että näiden kahden näkökulman yhdistelmä tuottaa aina parempia ratkaisuja kuin kumpikaan yksinään. Ne kattavat toistensa sokeita kohtia. Ne myös antavat perspektiivin josta nähdä toisen näkökulman heikkouksia.

Näin kenen tahansa yksilön jonka tarkoitus on luoda parempi maailma ainut rationaalinen vaihtoehto on ylittää oma egoisminsa ja ottaa kaikkien vastustajaksi kokemiensa henkilöiden näkökulmat huomioon.

 

Fuusio-ajattelu

Eli ajattelu jonka tarkoituksena on muodostaa kokonaisuuksia esillä olevista malleista ottaen jokaisesta kaiken arvokkaan, tarkentaen kaikkea sitä mikä on epämääräisesti ilmaistu ja hyläten kaiken sen mikä ei toimi käytännössä.

 

[Käytän tekstin selkeyttämiseksi fuusio-ajattelijasta lyhennettä ajattelija, koska mielestäni tämänkaltaisen ajattelun vastakohta on ajattelusta pitäytymistä.]

Ajattelija on sitoutunut seuraaviin ohjeisiin omassa ajattelussaan sekä uuden tiedon prosessoinnissa.

 

Positiiviset ennen negatiivisia

Kun ajattelija huomaa jonkin idean jota hän ei ole ennen kuullut (eli miltei aina kuunnellessaan toisia ihmisiä), hänen on keksittävä mitä hyvää siinä on ja hänen on vastattava kysymyksiin:

”mitä arvoa tämä idea antaa?”

”miten tätä voisi soveltaa käytännössä nyt jonkin havaitun ongelman ratkaisemiseksi?”

”miten tältä pohjalta voisi kehittää jotain vielä parempaa?”

Tämän tarkoitus ei ole tuottaa ideoita jotka ovat identtisiä toisen henkilön ideoihin. Näiden kysymysten idea on tuoda sinulle uutta perspektiiviä jonka voit liittää sinun jo omaksumiisi maailmankuviin. Merkki onnistumisesta kysymyksissä on, että saat ideoita joita kumpikaan teistä ei ole koskaan aiemmin ajatellut.

Nämä on tehtävä ennen kuin yhtäkään negatiivista asiaa edes mietitään. Tämän tarkoitus ei ole estää kriittistä ajattelua, vaan nähdä ideasta sen hyvät puolet ennen kuin mustamaalaat sen täysin ja sokaistut sen arvokkaille osille. Kriittisen ajattelun aika on sen jälkeen kun ideasta on etsitty kaikki hyvät puolet. Ensiksi nämä kerätään talteen, vasta sen jälkeen etsitään ongelmat.

Esimerkiksi, jos tapaat kadulla miehen joka kutsuu kaikkia mustaihoisia neekereiksi, niin tiedät että hän todennäköisesti ei kykene ymmärtämään mitään informaatiota mikä esittäisi heidät hyvässä valossa. Täysin samalla mielen prosessilla ”kriitikot” estävät uusia ideoita mielestään.

 

Jokaisella mallilla on rajansa

Kun yksi malli selittää kaiken ihmiselle, yksi ratkaisu on oikea kaikkiin tilanteisiin, ei hänen enää tarvitse oppia mitään uutta. Ei edes ajatella. Tai edes avata silmiään. Ainoastaan toimia kuin äärimmäisen yksinkertainen robotti.

Ajattelijalla ei ole mitään uskomuksia tai arvoja, jotka ovat universaaleja*. Kaikkiin sääntöihin on poikkeus, tai ajattelija on ainakin tarpeeksi rehellinen myöntääkseen ettei vielä ole löytänyt poikkeuksia kyseiseen säännönmukaisuuteen. Esim. fysiikan laeilla ei ole poikkeuksia, ennen kuin lähdet mittaamaan asioita käytännössä. Silloin huomaat että ”lait” ovat miljoonissa kokeissa havaittuja säännönmukaisuuksia joiden ympärillä havaitut arvot pyörivät (usein hyvinkin tarkasti)**.

 

Ajattelija lukee informaatiota monista eri näkökulmia omaavista lähteistä, esim.

- theatlantic.com

- breitbart.com

- theintercept.com

- nationalreview.com

- democracynow.org

- weeklystandard.com

- huffingtonpost.com

 

Joustavuus voittaa aina voiman

Ja ihan suoraan sanottuna, tässä on kyse voimasta. Sinun älyllisestä voimastasi. Väittelyissä tai muissa älyllisissä kamppailuissa voittaja on aina tiedossa jo ennen kuin ensimmäinen sana on kirjoitettu. Jos väittelijä A tuntee oman alansa erinomaisesti, ja hänen vastaväittelijänsä B tuntee oman alansa hyvin sekä A:n alan kohtalaisesti, niin A:lla on samat mahdollisuudet esiintyä asiansa ymmärtävänä kuin lumipallolla on selvitä helvetissä. B tuntee oman sekä A:n aiheen, joten hänellä on perspektiiviä nähdä mitkä ovat A:n näkökulman vahvuudet sekä heikkoudet. Näin vaikka B olisi lähes idiootti, hän nostaisi esiin aina A:n näkökulman heikkoudet. Ja koska A ei ymmärrä mistään muusta, niin hänen ainut mahdollisuutensa on yrittää ohittaa kiusalliset kysymykset paskanjauhannalla.

 

Tällä videolla on joitain hyviä esimerkkejä tästä vastaamisen välttämisestä. Tosin jokainen ihminen joka on osallistunut useampiin poliittisiin keskusteluihin on varmasti nähnyt toistuvasti saman ilmiön.

https://www.youtube.com/watch?v=YezbREhH_Eg

 

Valmistautumiskoe ajattelijaksi:

 

Lue jokaisesta aiemmin mainitsemastani verkkomediasta 4 sinua kiinnostavaa artikkelia seuraavien 4 viikon aikana. Eli se tekee 28 artikkelia yhteensä. Jos vain mahdollista, niin lue samasta aiheesta mahdollisimman monesta eri mediasta.

 

Etsi ainakin 5 lähteestä artikkeli samasta lähteestä ja jaa kaikki näissä esitetyt väittämät seuraaviin luokkiin:

- ehdollinen totuus

- itseensäviittaava

- empiirisesti väärin osoitettavissa

- totuusarvo epämääräinen

- merkityksetön

- pelisääntö

- totta määritelmän mukaan***

 

Katso tämä video vähintään 3 kertaa seuraavien 4 viikon aikana. Kun katsomisen aikana saat uusia ideoita, niin pystäytä video ja mieti ne asiat läpi.

https://www.youtube.com/watch?v=88zTehnKCxM

Kiitos käännöstyöstäsi Henry Vistbacka!

 

* Tästä ei missään nimessä seuraa moraalirelativismia! Vapaus on arvokkaampaa kuin vankeus. Luovuus on arvokkaampaa kuin dogmaattisuus. Toiminnallisuus on arvokkaampaa kuin toimimattomuus. Joissain asioissa on arvoa, vaikka emme sitä pystykkään täysin tarkasti määrittelemään.

 

** Tähän vaikuttavat myös mittalaitteiden epätarkkuudet sekä mikroskooppiset vaihtelut ympäristössä. Mutta väite että nämä selittävät havaintojen vaihtelun täydellisesti on käsittääkseni täysin perustelematon oletus.

 

*** Esimerkit aiemmin esitetyistä totuusarvoista
Ehdollinen totuus

Vesi kiehuu sadassa asteessa on ehdollinen totuus. Ehtona on merenpinnalla vallitseva ilmanpaine. Esim. Andeilla vesi kiehuu paljon alemmalla lämpötilalla.  

Itseensäviittaava

Rambo 1 on maailman paras elokuva. Tämä lause ei kerro mitään maailman parhaasta elokuvasta. Se kertoo enemmänkin sanojan maailmankuvasta.

Empiirisesti väärin osoitettavissa

Tämä lasi kestää jos heität siihen kiven. Jos sitten lasi rikkoutuu kun kivi osuu siihen, on väite osoitettu empiirisesti vääräksi.

Totuusarvo epämääräinen

Mariaanien haudassa elää karhuja joilla on 6 jalkaa ja 3 suuta. Kukaan ei ole vielä tutkinut maailman syvintä merialuetta tarpeeksi tarkasti osoittaakseen väitettä vääräksi. Mutta fakta se ei selvästikään ole.

Merkityksetön

Lasten ei pitäisi antaa katsoa likaisia elokuvia. Koska mitään mittaria elokuvan ”likaisuudelle” ei ole, ei tämä lause sisällä mitään merkitystä.

Pelisääntö

Paavi on täysin erehtymätön uskonasioissa. Tämä on katolisen kristinuskon pelisääntö. Jos hyväksyt sen saat pelata peliä. Jos et hyväksy, niin et ole mukana pelissä.

Totta määritelmän mukaan

Evoluutio parantaa lajien selviämistä ympäristössään. Sitähän se tekeepi.

]]>
0 http://lauriblomberg.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230833-fuusiopolitiikka#comments Ajatteleminen Kuunteleminen Luovuus Rationaalisuus Vuoropuhelu Sat, 04 Feb 2017 13:48:22 +0000 Lauri Blomberg http://lauriblomberg.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230833-fuusiopolitiikka
Ihmisen mielen voima http://gustavadolphus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221457-ihmisen-mielen-voima <p>Ihmisen mieli on se ainoa ominaisuus mikä erottaa ihmisen eläimistä.</p> <p>Kaikki muut ihmisen fyysiset olennon rakenne osat loytyvät jostain elaimistä.&nbsp;</p> <ul><li>Mikä se ihmisen mieli on?</li><li>Miten se erottuu eläinten mielestä?</li><li>Mitä se ihmisen mielen ajattelu sisältää?</li></ul> <p>Ihmisen mielen kyky Rationaaliselle ajattelulle on se ominaisuus mikä erottaa ihmisen eläinten mielen toiminnasta.</p> <p><strong>Mitä on ihmisen rationaalinen ajattelu?</strong></p> <p>Se on ihmisen mielen voimaa ajatella ja ymmärtää loogisella tavalla.</p> <p><strong>Rationaalisuuden määritys.</strong></p> <p>Toteaminen tosiasiasta mikä selittää miksi joku asia on silla tavalla kuin se on, tai miksi joku tekee, ajattelee, tai sanoo jotain, tai miksi joku käyttäytyy tietyllä tavalla, fakta, kunto, olosuhde tai tilanne.</p> <p>On totta, että ihmisen mielessä on sellainen erikoinen ominaisuus, kyky, mielen voima, mikä erottaa ihmisen muista luonnon eläimistä.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rationaalisuus käsitellä voi myös tutkia ja ajatella sanalla tajunta.</strong></p> <p>Tajunta ja rationaalisuus ilmaisee tajunta älyä.</p> <p>Mitä on ihmisen tajunta?</p> <p>Ihmisen mielen kyky tajuntaan, on kuin ohjelma digitaalisessa koneessa.</p> <p>Se toimii hyvin, tai se ei toimi hyvin. Siina voi myös olla vika.</p> <p>Jos tajunta on heikko, tai jos tajunnassa on vika, niin se vaikuttaa ihmisen mielen rationaalisuuteen.</p> <p>Heikko tajunta vaikuttaa heikkoon rationaalisuuteen.</p> <p>Heikkoa rationaalisuutta voi kuvata vaikkapa palapeliin, mikä on jäänyt kesken.</p> <p>Se ei ole tuottanut täydellistä kuvaa puuttuvien osien vaikutuksesta.</p> <p>Siksi ajatukset on epäselvät, kun mielikuvan aiheen esikuva on epäselvä.</p> <p>Mieli kyllä kasvaa ja kehittyy, se uudistuu jos sitä käyttää. Ajatus kykyä voi harjoittaa, eri ihmiset kehittävät ja kasvattavat eri osia fyysisistä olennosta. Toiset kasvattaa omaa penistä, että olisi isompi penis. Toiset kasvattaa ajatuksia, ja mielen järkeä, että&nbsp;olisi isompi mieli, tai että olisi&nbsp;laajempi tajunta elämästä.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Logiikka.</strong></p> <p>Käännetty kirjasta A Guide To Good Thinking. Mc.Inerny. Englanti Suomeksi.</p> <p><strong>Identiteetin periaate. &#39;</strong><em>Excluded middle&#39;.</em></p> <p>Selitys. Jotain joko on tai sitä ei ole olemassa, ei ole puoliväli oloa. Kivi on kivi, vesi on vesi, puu on puu. &nbsp;</p> <p><strong>Riittävän peruste periaate</strong>. &#39;<em>Sufficient reason&#39;.</em></p> <p><strong>Selitys</strong>. Periaate voitaisiin kutsua myös syyn periaate, Siina todetaan että fyysisessä maailman kaikkeudessa kaikelle todella on olemassa selitys sen olemassaolosta. Mitä se periaate osoittaa, on ettei mitään fyysisestä maailman kaikkeudesta löydy itsestään sen syytä.</p> <p>Jotta asian syy löytyisi itse asiasta sen jotenkin täytyisi edeltää itsensä, mikä on järjetöntä.</p> <p>Yksi asia on sanottu olevan toisen asian syy, koska.</p> <ol><li>Se selittää sen asian olemassaolon,</li><li>Tai se selittää, miksi asia on olemassa joku erityinen tapa, muoto, sen olemassaolosta.</li></ol> <p><strong>Periaate ristiriita</strong>. &#39;<em>Contradiction&#39;</em>.</p> <p>On mahdotonta jotain, sekä olla, ja olla olematta samaan aikaan, samassa suhteessa.</p> <p><strong>Selitys.</strong> Vaikkapa ohjaus ajatuksista ei ole absoluuttinen, se on todellinen.&nbsp; Tämä tarkoittaa sitä, emme ole avuttomia epäselvien ajatuksien edessä. Varmistamiseksi, että ideamme ovat selkeitä, meidän täytyy valppaasti huolehtia suhteessa, idea ja sen kohde.&nbsp; Jos se suhde on kireä, jos yhteys idea ja sen tarkoituksena on heikko, niin kyse on epäselvä ajatus.</p> <p>On vaarin ajatella, että tiedämme asioita maailmasta vain kautta omien ajatuksiemme, ne ovat vain meidän ajatuksia, joita me oikeastaan tiedämme. Ajatuksemme ovat keinoja, ei pääte tiedolle.</p> <p>Ne viittaavat meidän maailmaan. Jos ne ovat selkeitä ajatuksia, linkit ovat vahvoja.&nbsp; Tehokkain tapa selkeyttää ajatuksiamme on nähdä niiden läpi., niihin esineisiin mitä ne edustavat objektiivisessa maailmassa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ihminen tajunta</strong>, <strong>ja mielen ajatukset, pitää olla rationaalisesti ajatellen loogisia.</strong></p> <p>Silla ei ole olemassa mitään loogisia ajatuksia, mitkä olisivat epäselviä. Tai ristiriidassa selkeitten ajatuksien kanssa.</p> <p>Ihmisen mielen rationaalinen toiminta malli, se ohjelma, ja rakenne todistaa, että maailman tilanteet, kaikki konfliktit, Ukraina, Krimin niemimaa, Syyria, Afrikka, Lähi-itä, johtuvat siitä, että ihmisiä ei ole opetettu harjoittamaan rationaalista ajattelua.</p> <p>Kaikkialla loytyy eparationaalisia ajattelu malleja.&nbsp;</p> <p>Eparationaaliselle ajattelulle pitää rakentaa palomuuri.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Monet valtiot ja hallitukset ovat rakennettu mielettö</strong><strong>man mallin mukaan.</strong></p> <p>Mieletön valtio tai hallitus johtaa kansan mielettömyyteen.&nbsp;</p> <p>Mielettömat valtion hallitukset ovat olleet Neuvostoliitto ja Natsi Saksa. Ei ole mitään muuta rationaalista vastausta sile, miksi niitten valtion ja hallituksien johtajat toimivat niin kuin ne toimivat? kuin se että heidän johtajien mielet olivat pahasti vialla, ihmisen eläman tarkoituksen suhteen. &nbsp;Heidän mieliä ei ollut kehitetty olemaan rationaalisia ajattelevia ihmisiä.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mikäpä valtion tai hallituksen malli olisi enemmän&nbsp;älytontä kuin diktatuuri?</strong></p> <p>Diktatuuri &#39;pakottaa&#39;, muut&nbsp;älyttömän hallitsijan ajattelu mallille. Se on mieletön käsitys, se on mieletön&nbsp;ajattelu malli.</p> <p>Itse diktatuuri on sokea elamän kokonaisuudelle, diktatuuri on sokea henkisesti, voi myös olla ahne, intohimoinen tai monen syntien orja.</p> <p>Kaikki virheet tulevat siitä että itse johtaja tai tekijä on sokea sille virheelle. Ja niin toistaa virhettä, niin että virhe poikii, poikimistaan. Ja jos vielä DIKTATUURI saa kansan ihmiset USKOMAAN, diktatuurin virheeseen, sepä sitten vasta POIKII VIRHETTä.&nbsp;&nbsp;Vaikkapa Natsi Saksa, tai Neuvostoliitto idea.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rationaalinen ajattelu malli ei ole uusi asia.</strong></p> <p>Se on ihmisen mielen voimaa ajatella ja ymmärtää loogisella tavalla.</p> <p>Samalla kehittää ihmistä hallitsemaan itsensä, hillitsemään fyysisen kehon kasvut, muutokset ja vaikutukset.&nbsp; Sellainen rationaalinen ajattelu malli korostaa ihmisen mielen älyn kehitystä, ja samalla tuottaa ihmisen henkisen olennosta kestävyyttä.</p> <p>Sellainen ihmisen rationaalinen ajattelu malli on alkanut jo 3450 vuotta sitten.</p> <p>Että ihminen kehittäisi itseään, olemaan enemmän kuin eläin.</p> <p>Ihmisen järkevä ajattelu, kuuliaisuus, ottaa vastaan oikeita ohjeita, oppia elämän ohjeita niiltä ketkä ovat eläneet pitkän aikaa, ja ajatelleet asiaa, mikä tarkoitus on ihmisen elämällä?</p> <p>Ihmisen elämän tarkoitus on kehittää omaa mieltä, ajatella järkevästi, loogisesti, ja rationaalisesti.</p> <ul><li>Kehittää myös; henkistä olemusta, niin että hallitsee oman kehonsa.</li><li>Ihmisen elämän tarkoitus ole palvella himoja, ja tulla himojen orjaksi.</li><li>Ihmisen elämän tarkoitus ei ole elää synnissä. &nbsp;</li><li>Ihmisen elämän tarkoitus ei ole elää epätietoisesti, epävarmasti tai tietämättä henkisen elämän totuutta.</li><li>Synnin orjat aina ohjaavat muita ihmisiä menemään synnin orjiksi. Huono seura tuottaa huonoja seurauksia elämässä.</li></ul> <p><strong>Rationaalisuuden määritys.</strong></p> <p>Toteaminen tosiasiasta mikä selittää miksi joku asia on silla tavalla kuin se on?</p> <p>Ihmisen elämän tarkoitus kysymykseen on selvä rationaalinen vastaus.</p> <p>Jokaisen ihmisen tulisi kysyä ihmisen elämän tarkoitus kysymys, ja etsiä siihen rehellinen vastaus.</p> <p>Loppujen lopuksi, kysymys pysyy, onko ihminen kehittänyt omaa elämää olemaan enemmän ihmisiksi?</p> <p>Kuin luonnollinen eläin?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Seuraava on yksi kulma Maailman uutisista.&nbsp;</p> <p>CNN NEWS. 18.8.2016.</p> <p><em>&#39;The estimate is based on reports from four organizations investigating deaths in Syria from March 15, 2011, to December, 31, 2015. From those cases, the Human Rights Data Analysis Group identified 12,270 cases with sufficient information to confirm the person was killed in detention. Using a statistical method to estimate how many victims they do not yet know about, the group came up with 17,723 cases&#39;.</em></p> <p><br /><a href="http://edition.cnn.com/2016/08/17/middleeast/amnesty-report-syria-torture-deaths/index.html" title="http://edition.cnn.com/2016/08/17/middleeast/amnesty-report-syria-torture-deaths/index.html">http://edition.cnn.com/2016/08/17/middleeast/amnesty-report-syria-tortur...</a></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ihmisen mieli on se ainoa ominaisuus mikä erottaa ihmisen eläimistä.

Kaikki muut ihmisen fyysiset olennon rakenne osat loytyvät jostain elaimistä. 

 • Mikä se ihmisen mieli on?
 • Miten se erottuu eläinten mielestä?
 • Mitä se ihmisen mielen ajattelu sisältää?

Ihmisen mielen kyky Rationaaliselle ajattelulle on se ominaisuus mikä erottaa ihmisen eläinten mielen toiminnasta.

Mitä on ihmisen rationaalinen ajattelu?

Se on ihmisen mielen voimaa ajatella ja ymmärtää loogisella tavalla.

Rationaalisuuden määritys.

Toteaminen tosiasiasta mikä selittää miksi joku asia on silla tavalla kuin se on, tai miksi joku tekee, ajattelee, tai sanoo jotain, tai miksi joku käyttäytyy tietyllä tavalla, fakta, kunto, olosuhde tai tilanne.

On totta, että ihmisen mielessä on sellainen erikoinen ominaisuus, kyky, mielen voima, mikä erottaa ihmisen muista luonnon eläimistä.

 

Rationaalisuus käsitellä voi myös tutkia ja ajatella sanalla tajunta.

Tajunta ja rationaalisuus ilmaisee tajunta älyä.

Mitä on ihmisen tajunta?

Ihmisen mielen kyky tajuntaan, on kuin ohjelma digitaalisessa koneessa.

Se toimii hyvin, tai se ei toimi hyvin. Siina voi myös olla vika.

Jos tajunta on heikko, tai jos tajunnassa on vika, niin se vaikuttaa ihmisen mielen rationaalisuuteen.

Heikko tajunta vaikuttaa heikkoon rationaalisuuteen.

Heikkoa rationaalisuutta voi kuvata vaikkapa palapeliin, mikä on jäänyt kesken.

Se ei ole tuottanut täydellistä kuvaa puuttuvien osien vaikutuksesta.

Siksi ajatukset on epäselvät, kun mielikuvan aiheen esikuva on epäselvä.

Mieli kyllä kasvaa ja kehittyy, se uudistuu jos sitä käyttää. Ajatus kykyä voi harjoittaa, eri ihmiset kehittävät ja kasvattavat eri osia fyysisistä olennosta. Toiset kasvattaa omaa penistä, että olisi isompi penis. Toiset kasvattaa ajatuksia, ja mielen järkeä, että olisi isompi mieli, tai että olisi laajempi tajunta elämästä. 

 

Logiikka.

Käännetty kirjasta A Guide To Good Thinking. Mc.Inerny. Englanti Suomeksi.

Identiteetin periaate. 'Excluded middle'.

Selitys. Jotain joko on tai sitä ei ole olemassa, ei ole puoliväli oloa. Kivi on kivi, vesi on vesi, puu on puu.  

Riittävän peruste periaate. 'Sufficient reason'.

Selitys. Periaate voitaisiin kutsua myös syyn periaate, Siina todetaan että fyysisessä maailman kaikkeudessa kaikelle todella on olemassa selitys sen olemassaolosta. Mitä se periaate osoittaa, on ettei mitään fyysisestä maailman kaikkeudesta löydy itsestään sen syytä.

Jotta asian syy löytyisi itse asiasta sen jotenkin täytyisi edeltää itsensä, mikä on järjetöntä.

Yksi asia on sanottu olevan toisen asian syy, koska.

 1. Se selittää sen asian olemassaolon,
 2. Tai se selittää, miksi asia on olemassa joku erityinen tapa, muoto, sen olemassaolosta.

Periaate ristiriita. 'Contradiction'.

On mahdotonta jotain, sekä olla, ja olla olematta samaan aikaan, samassa suhteessa.

Selitys. Vaikkapa ohjaus ajatuksista ei ole absoluuttinen, se on todellinen.  Tämä tarkoittaa sitä, emme ole avuttomia epäselvien ajatuksien edessä. Varmistamiseksi, että ideamme ovat selkeitä, meidän täytyy valppaasti huolehtia suhteessa, idea ja sen kohde.  Jos se suhde on kireä, jos yhteys idea ja sen tarkoituksena on heikko, niin kyse on epäselvä ajatus.

On vaarin ajatella, että tiedämme asioita maailmasta vain kautta omien ajatuksiemme, ne ovat vain meidän ajatuksia, joita me oikeastaan tiedämme. Ajatuksemme ovat keinoja, ei pääte tiedolle.

Ne viittaavat meidän maailmaan. Jos ne ovat selkeitä ajatuksia, linkit ovat vahvoja.  Tehokkain tapa selkeyttää ajatuksiamme on nähdä niiden läpi., niihin esineisiin mitä ne edustavat objektiivisessa maailmassa.

 

Ihminen tajunta, ja mielen ajatukset, pitää olla rationaalisesti ajatellen loogisia.

Silla ei ole olemassa mitään loogisia ajatuksia, mitkä olisivat epäselviä. Tai ristiriidassa selkeitten ajatuksien kanssa.

Ihmisen mielen rationaalinen toiminta malli, se ohjelma, ja rakenne todistaa, että maailman tilanteet, kaikki konfliktit, Ukraina, Krimin niemimaa, Syyria, Afrikka, Lähi-itä, johtuvat siitä, että ihmisiä ei ole opetettu harjoittamaan rationaalista ajattelua.

Kaikkialla loytyy eparationaalisia ajattelu malleja. 

Eparationaaliselle ajattelulle pitää rakentaa palomuuri. 

 

Monet valtiot ja hallitukset ovat rakennettu mielettöman mallin mukaan.

Mieletön valtio tai hallitus johtaa kansan mielettömyyteen. 

Mielettömat valtion hallitukset ovat olleet Neuvostoliitto ja Natsi Saksa. Ei ole mitään muuta rationaalista vastausta sile, miksi niitten valtion ja hallituksien johtajat toimivat niin kuin ne toimivat? kuin se että heidän johtajien mielet olivat pahasti vialla, ihmisen eläman tarkoituksen suhteen.  Heidän mieliä ei ollut kehitetty olemaan rationaalisia ajattelevia ihmisiä.  

 

Mikäpä valtion tai hallituksen malli olisi enemmän älytontä kuin diktatuuri?

Diktatuuri 'pakottaa', muut älyttömän hallitsijan ajattelu mallille. Se on mieletön käsitys, se on mieletön ajattelu malli.

Itse diktatuuri on sokea elamän kokonaisuudelle, diktatuuri on sokea henkisesti, voi myös olla ahne, intohimoinen tai monen syntien orja.

Kaikki virheet tulevat siitä että itse johtaja tai tekijä on sokea sille virheelle. Ja niin toistaa virhettä, niin että virhe poikii, poikimistaan. Ja jos vielä DIKTATUURI saa kansan ihmiset USKOMAAN, diktatuurin virheeseen, sepä sitten vasta POIKII VIRHETTä.  Vaikkapa Natsi Saksa, tai Neuvostoliitto idea. 

 

 

Rationaalinen ajattelu malli ei ole uusi asia.

Se on ihmisen mielen voimaa ajatella ja ymmärtää loogisella tavalla.

Samalla kehittää ihmistä hallitsemaan itsensä, hillitsemään fyysisen kehon kasvut, muutokset ja vaikutukset.  Sellainen rationaalinen ajattelu malli korostaa ihmisen mielen älyn kehitystä, ja samalla tuottaa ihmisen henkisen olennosta kestävyyttä.

Sellainen ihmisen rationaalinen ajattelu malli on alkanut jo 3450 vuotta sitten.

Että ihminen kehittäisi itseään, olemaan enemmän kuin eläin.

Ihmisen järkevä ajattelu, kuuliaisuus, ottaa vastaan oikeita ohjeita, oppia elämän ohjeita niiltä ketkä ovat eläneet pitkän aikaa, ja ajatelleet asiaa, mikä tarkoitus on ihmisen elämällä?

Ihmisen elämän tarkoitus on kehittää omaa mieltä, ajatella järkevästi, loogisesti, ja rationaalisesti.

 • Kehittää myös; henkistä olemusta, niin että hallitsee oman kehonsa.
 • Ihmisen elämän tarkoitus ole palvella himoja, ja tulla himojen orjaksi.
 • Ihmisen elämän tarkoitus ei ole elää synnissä.  
 • Ihmisen elämän tarkoitus ei ole elää epätietoisesti, epävarmasti tai tietämättä henkisen elämän totuutta.
 • Synnin orjat aina ohjaavat muita ihmisiä menemään synnin orjiksi. Huono seura tuottaa huonoja seurauksia elämässä.

Rationaalisuuden määritys.

Toteaminen tosiasiasta mikä selittää miksi joku asia on silla tavalla kuin se on?

Ihmisen elämän tarkoitus kysymykseen on selvä rationaalinen vastaus.

Jokaisen ihmisen tulisi kysyä ihmisen elämän tarkoitus kysymys, ja etsiä siihen rehellinen vastaus.

Loppujen lopuksi, kysymys pysyy, onko ihminen kehittänyt omaa elämää olemaan enemmän ihmisiksi?

Kuin luonnollinen eläin?

 

Seuraava on yksi kulma Maailman uutisista. 

CNN NEWS. 18.8.2016.

'The estimate is based on reports from four organizations investigating deaths in Syria from March 15, 2011, to December, 31, 2015. From those cases, the Human Rights Data Analysis Group identified 12,270 cases with sufficient information to confirm the person was killed in detention. Using a statistical method to estimate how many victims they do not yet know about, the group came up with 17,723 cases'.


http://edition.cnn.com/2016/08/17/middleeast/amnesty-report-syria-torture-deaths/index.html

    

]]>
2 http://gustavadolphus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221457-ihmisen-mielen-voima#comments Ajatukset Logic Mieli Rationaalisuus Thu, 18 Aug 2016 15:35:23 +0000 Vesa Leinonen http://gustavadolphus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221457-ihmisen-mielen-voima
Tasa-arvo on muuttunut lyömäaseeksi http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/163847-tasa-arvo-on-muuttunut-lyomaaseeksi <p>Suomalaista yhteiskuntaa on taas muistettu syyllistää ja tasa-arvokeskustelun osapuolten välistä kuilua syventää taannoisen naistenpäivän ja tasa-arvon päivän kunniaksi. Rintaman toisella puolella ovat veronmaksajien rahoilla koulutetut ja työllistetyt uusfeministit ja man-ginat, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen löytää kaikkialta yhteiskuntamme sopukoista merkkejä naisten sortamisesta. Rintaman toisella puolella asemiaan vahvistavat&nbsp;”punaviherfemakkoja" vihaavat arvokonservatiivit &nbsp;ja laasaslaiset krokotiilinkyyneleitä vuodattavat sukupuoliteoreetikot.</p><p>Rintamien välissä seisonee suurin osa suomalaisista, jotka turhautuvat tasa-arvoa käsittelevissä nettikeskusteluissa tai jäävät ristituleen makaamaan jääden sitten rynnäköissä jalkoihin. Järkevä, rehellinen ja analysoiva tasa-arvokeskustelu on talloutunut eturyhmäpolitikoinnin jalkoihin. Tästä kärsivät kaikki muut paitsi nämä pienet ja äänekkään eturyhmät.</p><p>Keskustelun kannalta olisi tärkeää määritellä, mitä termillä ”tasa-arvo” tarkoitetaan. Tasa-arvo on kovaäänisimpien vänkääjien ansiosta muuttunut kvasitermiksi, joka voi sisältää niin positiivisen kuin negatiivisenkin konnotaation aina puhujan etukäteen valitseman agendan mukaan. Tasa-arvo terminä on siis retorinen lyömäase tai kilpi, ei argumentti. Sama henkilö voi liittää tasa-arvoon negatiivisen konnotaation vastustaessaan vaikkapa sukupuolineutraalia avioliittolakia, mutta kuitenkin nojata siihen vaatiessaan erityiskohtelua omalle viiteryhmälleen. Vastakohtaisesti tasa-arvoon saatetaan vedota sukupuolineutraalin avioliittolain kohdalla, mutta samalla sylkeä koko termin päälle puhuttaessa asevelvollisuudesta.</p><p>Minun ihanneyhteiskunnassani tasa-arvo toteutuisi seuraavalla tavalla; kaikilla yhteiskunnan täysin oikeustoimikelpoisilla ihmisillä tulisi olla samat yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet. Lakiinkaan kirjatut oikeudet tai velvollisuudet eivät saa viedä ihmiseltä oikeutta päättää, mitä kehollaan ja omaisuudellaan tekee, kunhan se ei rajoita toisten ihmisten oikeuksia tehdä omalla kehollaan ja omaisuudellaan samoin.</p><p>Ihmisten mielipiteitä ja asenteita taas ei ole oikeutettua muokata turvautuen kaikkien veronmaksajien kustantamaan valtion väkivalta- tai propagandakoneistoon.&nbsp;Vähiten lakeja ja asenteita on syytä muuttaa silloin, kun tasa-arvoaktiivi ei osaa konkreettisesti ja johdonmukaisesti perustella kantaansa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Filatov antoi tästä oman&nbsp;<a href="http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/filatov%20seksismi%20ja%20vihapuhe-17328">taidonnäytteensä muutamia päiviä sitten Verkkouutisille</a>. Myös spektrin toisessa päässä Henry Laasanen on kunnostautunut&nbsp;<a href="http://www.terve.fi/blogit/henry-laasanen/tarina-jaanasta-ja-kallesta-baarissa-0">leimaamaan syrjinnäksi ja epätasa-arvoksi kaiken sen, mikä ei mahdu hänen subjektiiviseen maailmankuvaansa.</a></p><p>Kenenkään aate ei ole niin ylivertainen, että sen eteenpäin ajamiseksi muita suomalaisia pitäisi vankilatuomion uhalla verottaa. Näin kuitenkin tehdään esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tai työsuojeluvaltuutettujen valvomien lakisääteisten tasa-arvosuunnitelmien muodossa.&nbsp;Vapaissa länsimaisissa demokratioissa ei pidetä mielipidevankeja, vaan vankilatuomioiden jakaminen toisinajattelijoille on tunnusomaista lähinnä diktatuureille ja teokratioille. Lainsäädäntönsä puolesta Suomi kuuluu tuohon jälkimmäiseen ryhmään, koska täällä jaetaan tuomioita jopa perusteltujen mielipiteiden julki tuomisesta sekä verotetaan keskushallinnon jalustalle nostaman aatemaailman propagoimiseksi.</p><p><a href="http://yle.fi/uutiset/miksi_varilla_on_valia/6885578" target="_blank">Tasa-arvo-ongelmana pidetään myös yksityisyrittäjien oikeutta valita asiakkaansa</a>. Tämä oikeus onkin lainsäädännöllä käytännössä poistettu ja yksityisyrittäjä velvoitetaan tarjoamaan palveluitaan myös ihmisille, joita heidän ei oman itsemääräämisoikeutensa puitteissa pitäisi olla velvollinen palvelemaan. Myös eri viiteryhmien keskimääräistä työllistymistä yksityiselle sektorille pidetään tasa-arvo-ongelmana, aivan niin kuin työnhakijan oikeus tulla työllistetyksi haluamaansa työpaikkaan olisi isompi kuin työnantajan oikeus valita kenet haluaa työllistää. Julkinen sektori on sitten asia erikseen, mutta sielläkin pitäisi katsoa ennemmin pätevyyttä kuin sukupuolta tai puoluekirjaa, kuten nykyään on tapana.</p><p>Jos näet edellä mainitut esimerkit tasa-arvo-ongelmina, niin pysähdy hetkeksi&nbsp; miettimään: Ovatko ympäripyöreät puheet ja perusteeton syyttely seksismistä todella merkki yhteiskunnan rakenteissa piilevästä epätasa-arvosta? Onko naisilla todella velvollisuus harrastaa seksiä kenenkään muun kuin itselleen parhaaksi katsoman partnerin kanssa? Miksi yksityisyrittäjällä tulisi olla lakiin kirjattu velvollisuus palvella juuri sinua ihonvärisi tai sukupuolesi takia? Miksi yksityisen sektorin firmalla ei tulisi olla oikeutta palkata juuri sellaista henkilöä kuin itse haluavat?</p><p>Jotta tasa-arvo terminä saa jälleen sille kuuluvan arvon, täytyy uusfeminismin paradigma, ”sinun oikeutesi loppuvat siihen, mistä minun tunteeni alkavat”, hylätä. Jotta yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta tervehtyy, ei tasa-arvoa enää voida määritellä ihmisten subjektiivisten kokemusten kautta, vaan sen käyttöön ja määrittelemiseen on älyllisen rehellisyyden nimissä ulotettava vaatimus rationaalisuudesta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomalaista yhteiskuntaa on taas muistettu syyllistää ja tasa-arvokeskustelun osapuolten välistä kuilua syventää taannoisen naistenpäivän ja tasa-arvon päivän kunniaksi. Rintaman toisella puolella ovat veronmaksajien rahoilla koulutetut ja työllistetyt uusfeministit ja man-ginat, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen löytää kaikkialta yhteiskuntamme sopukoista merkkejä naisten sortamisesta. Rintaman toisella puolella asemiaan vahvistavat ”punaviherfemakkoja" vihaavat arvokonservatiivit  ja laasaslaiset krokotiilinkyyneleitä vuodattavat sukupuoliteoreetikot.

Rintamien välissä seisonee suurin osa suomalaisista, jotka turhautuvat tasa-arvoa käsittelevissä nettikeskusteluissa tai jäävät ristituleen makaamaan jääden sitten rynnäköissä jalkoihin. Järkevä, rehellinen ja analysoiva tasa-arvokeskustelu on talloutunut eturyhmäpolitikoinnin jalkoihin. Tästä kärsivät kaikki muut paitsi nämä pienet ja äänekkään eturyhmät.

Keskustelun kannalta olisi tärkeää määritellä, mitä termillä ”tasa-arvo” tarkoitetaan. Tasa-arvo on kovaäänisimpien vänkääjien ansiosta muuttunut kvasitermiksi, joka voi sisältää niin positiivisen kuin negatiivisenkin konnotaation aina puhujan etukäteen valitseman agendan mukaan. Tasa-arvo terminä on siis retorinen lyömäase tai kilpi, ei argumentti. Sama henkilö voi liittää tasa-arvoon negatiivisen konnotaation vastustaessaan vaikkapa sukupuolineutraalia avioliittolakia, mutta kuitenkin nojata siihen vaatiessaan erityiskohtelua omalle viiteryhmälleen. Vastakohtaisesti tasa-arvoon saatetaan vedota sukupuolineutraalin avioliittolain kohdalla, mutta samalla sylkeä koko termin päälle puhuttaessa asevelvollisuudesta.

Minun ihanneyhteiskunnassani tasa-arvo toteutuisi seuraavalla tavalla; kaikilla yhteiskunnan täysin oikeustoimikelpoisilla ihmisillä tulisi olla samat yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet. Lakiinkaan kirjatut oikeudet tai velvollisuudet eivät saa viedä ihmiseltä oikeutta päättää, mitä kehollaan ja omaisuudellaan tekee, kunhan se ei rajoita toisten ihmisten oikeuksia tehdä omalla kehollaan ja omaisuudellaan samoin.

Ihmisten mielipiteitä ja asenteita taas ei ole oikeutettua muokata turvautuen kaikkien veronmaksajien kustantamaan valtion väkivalta- tai propagandakoneistoon. Vähiten lakeja ja asenteita on syytä muuttaa silloin, kun tasa-arvoaktiivi ei osaa konkreettisesti ja johdonmukaisesti perustella kantaansa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Filatov antoi tästä oman taidonnäytteensä muutamia päiviä sitten Verkkouutisille. Myös spektrin toisessa päässä Henry Laasanen on kunnostautunut leimaamaan syrjinnäksi ja epätasa-arvoksi kaiken sen, mikä ei mahdu hänen subjektiiviseen maailmankuvaansa.

Kenenkään aate ei ole niin ylivertainen, että sen eteenpäin ajamiseksi muita suomalaisia pitäisi vankilatuomion uhalla verottaa. Näin kuitenkin tehdään esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tai työsuojeluvaltuutettujen valvomien lakisääteisten tasa-arvosuunnitelmien muodossa. Vapaissa länsimaisissa demokratioissa ei pidetä mielipidevankeja, vaan vankilatuomioiden jakaminen toisinajattelijoille on tunnusomaista lähinnä diktatuureille ja teokratioille. Lainsäädäntönsä puolesta Suomi kuuluu tuohon jälkimmäiseen ryhmään, koska täällä jaetaan tuomioita jopa perusteltujen mielipiteiden julki tuomisesta sekä verotetaan keskushallinnon jalustalle nostaman aatemaailman propagoimiseksi.

Tasa-arvo-ongelmana pidetään myös yksityisyrittäjien oikeutta valita asiakkaansa. Tämä oikeus onkin lainsäädännöllä käytännössä poistettu ja yksityisyrittäjä velvoitetaan tarjoamaan palveluitaan myös ihmisille, joita heidän ei oman itsemääräämisoikeutensa puitteissa pitäisi olla velvollinen palvelemaan. Myös eri viiteryhmien keskimääräistä työllistymistä yksityiselle sektorille pidetään tasa-arvo-ongelmana, aivan niin kuin työnhakijan oikeus tulla työllistetyksi haluamaansa työpaikkaan olisi isompi kuin työnantajan oikeus valita kenet haluaa työllistää. Julkinen sektori on sitten asia erikseen, mutta sielläkin pitäisi katsoa ennemmin pätevyyttä kuin sukupuolta tai puoluekirjaa, kuten nykyään on tapana.

Jos näet edellä mainitut esimerkit tasa-arvo-ongelmina, niin pysähdy hetkeksi  miettimään: Ovatko ympäripyöreät puheet ja perusteeton syyttely seksismistä todella merkki yhteiskunnan rakenteissa piilevästä epätasa-arvosta? Onko naisilla todella velvollisuus harrastaa seksiä kenenkään muun kuin itselleen parhaaksi katsoman partnerin kanssa? Miksi yksityisyrittäjällä tulisi olla lakiin kirjattu velvollisuus palvella juuri sinua ihonvärisi tai sukupuolesi takia? Miksi yksityisen sektorin firmalla ei tulisi olla oikeutta palkata juuri sellaista henkilöä kuin itse haluavat?

Jotta tasa-arvo terminä saa jälleen sille kuuluvan arvon, täytyy uusfeminismin paradigma, ”sinun oikeutesi loppuvat siihen, mistä minun tunteeni alkavat”, hylätä. Jotta yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta tervehtyy, ei tasa-arvoa enää voida määritellä ihmisten subjektiivisten kokemusten kautta, vaan sen käyttöön ja määrittelemiseen on älyllisen rehellisyyden nimissä ulotettava vaatimus rationaalisuudesta.

]]>
6 http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/163847-tasa-arvo-on-muuttunut-lyomaaseeksi#comments Arvokonservatismi Feminismi Rationaalisuus Tasa-arvo Tere Sammallahti Mon, 24 Mar 2014 09:35:00 +0000 Tere Sammallahti http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/163847-tasa-arvo-on-muuttunut-lyomaaseeksi
Yksinäisten joulu http://mirjaleenaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156348-yksin%C3%A4isten-joulu <p>Sallinette tuoda tänne kylmän talven keskelle kesäistä lämpöä ja toivoa yksinäisille?</p><p>Ennenkuin Kari Salmelainen aikoinaan Napakymppi-ohjeman vetäjänä ehti pyytää ilmoittautuneita osallistumaan ohjelmaan, osa heistä oli kuollut. He olivat tehneet itsemurhan.</p><p><a href="http://www.iltalehti.fi/viihde/200904099393863_vi.shtml" title="http://www.iltalehti.fi/viihde/200904099393863_vi.shtml">http://www.iltalehti.fi/viihde/200904099393863_vi.shtml</a></p><p>"Salmelainen kertoi pettyneiden Napakymppi-kilpailijoiden päätyneen jopa itsemurhiin.</p><p>-&nbsp;Muutama päätti päivänsä, kun ohjelmassa ei kaikki mennyt nappiin, Salmelainen totesi radiossa."</p><p>Tässä lainauksessa ei kaikki tule esille. He eivät ehtineet ohjelmaan saakka. Ja niistä en tiedä, kuinka moni teki itsemurhan, kun ei tullut valituksia itse ohjelmassa, koska heitä ei haastateltu.</p><p>Ohjelman luonteesta päätellen, he tekivät itsemurhan yksinäisyyden vuoksi, siitä, että heillä ei ollut toista ihmistä, joka olisi jakanut asiat heidän kanssaan. </p><p>Näin joulun alla asia on edelleen ajankohtainen. Ja vaikka terapiat ja lääkkeet ovat keksitty, ne eivät korvaa toista ihmistä. Ne eivät korvaa, eivätkä tule korjaamaan sitä suurta puutetta, mitä rakkaudettomuus tässä maailmassa aiheuttaa. Sitä syytä. </p><p>Meidän omien aivojemme rakenteeseen on luotu mahdollisuus hallita omaa mieltämme ulkoa käsin toisin sanoen uloimmasta aivojemme kerroksesta käsin. Sitä kutsutaan järjellä ajattelemiseksi, rationaalisuudeksi. </p><p>Tähän rationaalisuuteen kuitenkin liittyy ihmisyyden paradoksi: mielen voima on kuitenkin tuon kuorikerroksen alapuolisissa rakenteissa, tunteissa. Järjellä tehtyjä päätöksiä ohjaavat tunteet. Ne henkilöt, jotka kokevat myötähäpeää ihmisen näyttäessä tunteitaan, eivät käsitä, kuinka kaukana he ovat omasta itsestään.</p><p>Tämä kaikki järjenkäyttömme estää meitä rakastamasta, elämästä hetkessä. Se estää meitä etsimästä totuutta, se estää meitä uskomasta ja toivomasta. Se estää meitä näkemästä toisiamme. </p><p>Ihminen toteutuu tullessaan kuulluksi. Mikään välistävetäjien palvelujärjestelmä ei koskaan korvaa eikä voi korvata ihmisyyttä, toisiamme. </p><p>Vuonna 2003 elämässäni avioreon jälkeen sattui ja tapahtui edelleen ja sama aihepiiri kulki mukanani kuten koulukiusaamisesta alkaen oli kulkenut: yksinäisyys. Tästä voitte kuunnella tuolloin tekemäni biisin, jonka tänä syksynä Jarmo Myyryn kanssa teimme soivaan muotoon. Klikkaamalla tuota linkkiä, voitte kuunnella tämän biisin:</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://files.kotisivukone.com/mjj.net.kotisivukone.com/lonely_summer_mjj.mp3" title="http://files.kotisivukone.com/mjj.net.kotisivukone.com/lonely_summer_mjj.mp3">http://files.kotisivukone.com/mjj.net.kotisivukone.com/lonely_summer_mjj...</a></p><p>&nbsp;</p><p><em>YKSINÄINEN KESÄ (<strong>Lonely Summer</strong>)&nbsp; <br /></em></p><p><em>san. &amp; säv. Mirjaleena Isoaho (2003)<br />sov. Jarmo Myyry<br /><br />Näen pölyisen ikkunan takaa lintujen lentävän<br />Kuinka yksinäisen kesän kasvot on pilviin painuneet<br />Aukaisen ikkunani, raikkaan ilman hengitän<br />Onko joku jossain, syvään huokaisen nämä tunteet?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kesän tuuli syleilee, syleilee hellien<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kesän tuuli puhaltaa, kyyneleeni pois<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; :,: Mä kohotan mun käteni<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ja mun toivo päivään palaa :,:<br /><br />He eivät kuulleet muita kuin itseään, ystäviksi eivät tulleet<br />Kun tarvitsin heitä kipeään, he eivät koskaan soittaneet<br />On paljon mentävää ja paljon nähtävää<br />Mutta etsin ensin itseni, ennen kuin kaadun varjoihini<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kesän tuuli syleilee…</em><br /><br /><br />- &gt; Niiden muistoksi, jotka eivät kestäneet yksinäisyyttään. Muilla on vielä toivoa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<br />Ja mistä minä tiedän Napakympistä? Olin siellä itse, Neiti A vuonna 1988 tai 1989. Myöhemmin eroon tuo päättyi.</p><p>Mutta en minä enää ole yksin, enkä tavallaan koskaan ole ollutkaan. Eikä kukaan muukaan ole yksin...</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sallinette tuoda tänne kylmän talven keskelle kesäistä lämpöä ja toivoa yksinäisille?

Ennenkuin Kari Salmelainen aikoinaan Napakymppi-ohjeman vetäjänä ehti pyytää ilmoittautuneita osallistumaan ohjelmaan, osa heistä oli kuollut. He olivat tehneet itsemurhan.

http://www.iltalehti.fi/viihde/200904099393863_vi.shtml

"Salmelainen kertoi pettyneiden Napakymppi-kilpailijoiden päätyneen jopa itsemurhiin.

- Muutama päätti päivänsä, kun ohjelmassa ei kaikki mennyt nappiin, Salmelainen totesi radiossa."

Tässä lainauksessa ei kaikki tule esille. He eivät ehtineet ohjelmaan saakka. Ja niistä en tiedä, kuinka moni teki itsemurhan, kun ei tullut valituksia itse ohjelmassa, koska heitä ei haastateltu.

Ohjelman luonteesta päätellen, he tekivät itsemurhan yksinäisyyden vuoksi, siitä, että heillä ei ollut toista ihmistä, joka olisi jakanut asiat heidän kanssaan.

Näin joulun alla asia on edelleen ajankohtainen. Ja vaikka terapiat ja lääkkeet ovat keksitty, ne eivät korvaa toista ihmistä. Ne eivät korvaa, eivätkä tule korjaamaan sitä suurta puutetta, mitä rakkaudettomuus tässä maailmassa aiheuttaa. Sitä syytä.

Meidän omien aivojemme rakenteeseen on luotu mahdollisuus hallita omaa mieltämme ulkoa käsin toisin sanoen uloimmasta aivojemme kerroksesta käsin. Sitä kutsutaan järjellä ajattelemiseksi, rationaalisuudeksi.

Tähän rationaalisuuteen kuitenkin liittyy ihmisyyden paradoksi: mielen voima on kuitenkin tuon kuorikerroksen alapuolisissa rakenteissa, tunteissa. Järjellä tehtyjä päätöksiä ohjaavat tunteet. Ne henkilöt, jotka kokevat myötähäpeää ihmisen näyttäessä tunteitaan, eivät käsitä, kuinka kaukana he ovat omasta itsestään.

Tämä kaikki järjenkäyttömme estää meitä rakastamasta, elämästä hetkessä. Se estää meitä etsimästä totuutta, se estää meitä uskomasta ja toivomasta. Se estää meitä näkemästä toisiamme.

Ihminen toteutuu tullessaan kuulluksi. Mikään välistävetäjien palvelujärjestelmä ei koskaan korvaa eikä voi korvata ihmisyyttä, toisiamme.

Vuonna 2003 elämässäni avioreon jälkeen sattui ja tapahtui edelleen ja sama aihepiiri kulki mukanani kuten koulukiusaamisesta alkaen oli kulkenut: yksinäisyys. Tästä voitte kuunnella tuolloin tekemäni biisin, jonka tänä syksynä Jarmo Myyryn kanssa teimme soivaan muotoon. Klikkaamalla tuota linkkiä, voitte kuunnella tämän biisin:

 

http://files.kotisivukone.com/mjj.net.kotisivukone.com/lonely_summer_mjj.mp3

 

YKSINÄINEN KESÄ (Lonely Summer

san. & säv. Mirjaleena Isoaho (2003)
sov. Jarmo Myyry

Näen pölyisen ikkunan takaa lintujen lentävän
Kuinka yksinäisen kesän kasvot on pilviin painuneet
Aukaisen ikkunani, raikkaan ilman hengitän
Onko joku jossain, syvään huokaisen nämä tunteet?

    Kesän tuuli syleilee, syleilee hellien
    Kesän tuuli puhaltaa, kyyneleeni pois
    :,: Mä kohotan mun käteni
    ja mun toivo päivään palaa :,:

He eivät kuulleet muita kuin itseään, ystäviksi eivät tulleet
Kun tarvitsin heitä kipeään, he eivät koskaan soittaneet
On paljon mentävää ja paljon nähtävää
Mutta etsin ensin itseni, ennen kuin kaadun varjoihini

    Kesän tuuli syleilee…- > Niiden muistoksi, jotka eivät kestäneet yksinäisyyttään. Muilla on vielä toivoa.

 

 

 
Ja mistä minä tiedän Napakympistä? Olin siellä itse, Neiti A vuonna 1988 tai 1989. Myöhemmin eroon tuo päättyi.

Mutta en minä enää ole yksin, enkä tavallaan koskaan ole ollutkaan. Eikä kukaan muukaan ole yksin...

]]>
11 http://mirjaleenaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156348-yksin%C3%A4isten-joulu#comments Napakymppi Rationaalisuus Tunteet Yksinäisyys Sun, 15 Dec 2013 08:42:43 +0000 Mirjaleena Isoaho http://mirjaleenaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156348-yksinäisten-joulu