Antero Laukkanen http://usvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/163233/all Thu, 07 Jul 2016 23:53:27 +0300 fi Uskonnonvapaus ei suojaa kritiikiltä http://taukovihko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219720-uskonnonvapaus-ei-suojaa-kritiikilta <p>Antero Laukkanen teki kantelun opetushallituksen tasa-arvo-oppaasta.</p><p>Kukaan ei estänyt häntä tekemästä kantelua hänen kristinuskonsa vuoksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Päivi Räsänen kirjoitti miehensä kanssa kirjan.</p><p>Kukaan ei estänyt häntä kirjoittamasta sitä, vaikka hän uskoo jumalaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Kokoomusnuoret lähettivät Kristillisdemokraateille foliohatun.</p><p>Tätäkään ei kukaan ennalta sensuroinut tai estänyt, vaikka Kokoomusnuorissa on varmasti monia eri uskontoihin kuuluvia tai jopa uskonnottomia.</p><p>&nbsp;</p><p>Koko tämän episodin aikana olen lukenut useita blogitekstejä, kannanottoja, twiittejä, facebookpäivityksiä jne. siitä, miten nyt olisi loukattu Laukkasen tai Räsäsen uskonnonvapautta. Aivan kuin kritiikki heidän ajatuksiaan kohtaan olisi jollain tavalla estämässä heidän uskontonsa harjoittamista.</p><p>&nbsp;</p><p>Laukkasen kantelu ei ole hänen uskontonsa harjoittamista tai jos olisikin niin kyseessä olisi melko erikoinen rituaali.</p><p>Räsäsen kirja ei ole uskonnon harjoittamista, mutta se voidaan toki tulkita perustuslain mukaiseksi oman vakaumuksen ilmaisemiseksi. Tällöin sitä suojaa uskonnonvapaus, josta erikseen määrätään uskonnonvapauslaissa.</p><p>Räsänen itse kirjoittaa <a href="http://paivirasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219714-kokoomusnuorille-kirja-ja-uskonnonvapauslain-kertausta">vastineessaan</a> Kokoomusnuorille seuraavasti:</p><p><em>&quot;Puolisoni ja minä puolestamme lähetämme kokoomusnuorille kirjamme luettavaksi ja samalla pyydämme heitä tutustumaan uskonnonvapauslakiimme. Kokoomusnuorten on hyvä muistaa sekin, että myös poliitikoilla on uskonnonvapautensa.&quot;</em></p><p>Estikö Kokoomusnuorten foliohattu Räsästä harjoittamasta uskontoaan? Riistikö se häneltä mahdollisuuden erota uskonnollisesta yhteistöstä? Kokiko Räsänen foliohatun pakoksi harjoittaa jotain muuta kuin omaa uskontoaan?</p><p>Kansanedustaja on siirtynyt sujuvasti <a href="http://paivirasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206316-sananvapaus-perustuu-totuuteen">sananvapauden väärinymmärtämisestä</a> uskonnonvapauden väärinymmärtämiseen. Näistä kumpaakaan kun ei ole tarkoitettu uhriutumiseen. Niistä kumpaakaan ei ole tarkoitettu suojaamaan ihmisryhmiä, yhteisöjä, yksilöitä tai abstrakteja käsitteitä kuten uskontoja kommentoinnilta, kritiikiltä tai edes pilkalta. Päinvastoin ne suojaavat ja mahdollistavat yksilön vapaan toiminnan myös näiltä osin siten kuin laeissa kuvataan.</p><p>Räsänen voi tehdä halutessaan rikosilmoituksen, mikäli kokee jotain rikoslain pykälää rikotun foliohatun lähettämisessä. Tällöinkään kyseessä ei ole uskonnonvapauslain rikkominen.</p><p>KD:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Tommy Björkskog puolestaan kirjoittaa omassa <a href="http://tommybjrkskog.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219704-foliohattu-ei-kirista">blogissaan:</a></p><p><em>&quot;Kokoomusnuorten foliohattutempaus halveksuu uskonnonvapautta. Uskonnonvapaus koskee myös poliitikkoja. Tämä on unohtunut kokoomusnuorilta, vaikka Kokoomus on itsekin usein maininnut arvoikseen &quot;koti, uskonto ja isänmaa.&quot;</em></p><p>Kokoomusnuorten foliohattutempaus ei välttämättä ole hyvän maun mukainen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä poliitikkojen uskonnonvapauden kanssa. On erikoista, että Suomen suurimman uskontoon perustuvan puolueen merkittävät poliitikot eivät ymmärrä lain kohtia, jotka ovat ehkäpä merkittävimmässä osassa heidän puolueensa ja uskonsa kannalta.</p><p>Toki Björkskog kutsuu Kokoomusnuorten toimintaa myös koulukiusaamiseksi ja Räsäsen arvostelua somelynkkaukseksi. Tosiasia nyt vaan on, että kun lainsäätäjä eduskunnassa kirjoittaa kirjan, jossa lyö vähemmistöjä raamatulla päähän, niin sen arvostelu tai pilkkaaminen ei ole kiusaamista. Toki jokaikinen Räsäseen tai hänen mieheensä kohdistettu uhkaus tai vaikkapa kunnianloukkaus tulisi rangaista niiltä osin, kuin laki sen katsoo osoitetuksi. Uhkauksia, väkivallalla tai muuten ei tule koskaan hyväksyä ja niidenkään kohdalla ei taas voi toisinpäin mennä sananvapauden taakse. Sananvapautta seuraa myös vastuu.</p><p>Kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen otti myös kantaa asiaan omassa <a href="http://remoronkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219701-sortuvatko-kokoomusnuoret-vihervasemmistolaiseen-huuteluun">tekstissään</a>:</p><p><em>&quot;Toki kansanedustajillakin on uskonnovapauslakiin pohjautuen oikeus ilmaista uskonnollisia mielipiteitään.&quot;</em></p><p>Otetaan nyt tähän oikeasti jo se lakiteksti esiin ihan kirjaimellisesti.</p><p>&nbsp;</p><p>Suomen perustuslaki</p><p>2 luku</p><p>Perusoikeudet</p><p><a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999" id="P11" title="Linkki voimaantulosäännökseen">11 &sect;</a></p><p>Uskonnon ja omantunnon vapaus</p><p>Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.</p><p>Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.</p><p>&nbsp;</p><p>Uskonnonvapauslaki</p><p>1 luku</p><p>Yleiset säännökset</p><p><a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453#a453-2003" id="P1" title="Linkki voimaantulosäännökseen">1 &sect;</a></p><p>Lain tarkoitus</p><p>Tämän lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. Lisäksi laissa säädetään rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista.</p><p>&nbsp;</p><p>Siinäpä ne tärkeimmät kohdat. Foliohattua ei mainita kertaakaan. Suojaa kritiikiltä tai pilkalta ei mainita kertaakaan. Itse asiassa mikäli todella arvon kristillisdemokraatit kokevat jotenkin uskontoansa tai sen harjoittamista pilkatun niin sitä varten meillä on olemassa uskonrauhan rikkomista koskeva laki.</p><p>Remo Ronkainen, aiemmin mainittu KD-nuorten puheenjohtaja toki muistaa pistää piikin myös vihervasemmiston suuntaan heti otsikossa <em>&quot;Sortuvatko Kokoomusnuoret vihervasemmistolaiseen huuteluun?&quot;</em></p><p>Eivät sorru, koska eivät sorru minkäänlaiseen huuteluun. Kannanotto oli asiallinen ja vitsi oli ehkä mauton, mutta ei huutelua. Ronkaiselle selvästi pahempaa onkin vihervasemmistolaisuus, kuten hänen lainauksensa selkeästi antaa ymmärtää.</p><p><em>&quot;Tämänkaltaista huutelua tai populismia ei ole tunnetusti tullut Kokoomusnuorten suunnalta, ennemminkin poliittisesta vihervasemmistosta. Tällä kertaa Kokoomusnuoret ovat kuitenkin syyllistyneet huuteluun, joka ihmetyttää suuresti.&quot;</em></p><p>Ronkainen siis on pitänyt Kokoomusnuoria jotenkin rehdimpinä ja reippaampina kuin vastaavasti kammottavia (mahdollisesti uskonnottomia) vihervasemmistolaisia. Mikäänhän ei ole sen pahempaa kuin kelpo konservatiivikaverien yhtäkkinen ihmisarvoja, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta puolustava liberaalius.</p><p>&nbsp;</p><p>Kristillisdemokraatit pakenevat mielipiteissänsä usein raamatun taakse. Toki sellaisen raamatuntulkinnan, joka milloinkin sopii palvelemaan omaa agendaa. Kirjaimellisestihan heistä tuskin kukaan sitä ottaa, mutta siitä on jo niin monta blogikirjoitusta, kuvaa, vitsiä, sarjakuvaa, sketsiä ja muuta tehty etten viitsi enempää siihen palata. Uskonnonvapauslain taakse heidän piiloutumisensa on kuitenkin väärin. He kuvittelevat lain kirjaimen vastaisesti uskonnonvapauslain suojelevan heidän mielipiteitään tai ajatuksiaan kaikelta, mistä eivät itse pidä. He kuvittelevat, että mainitessaan uskonnonvapauslain he muuttuisivat itse kiusaajista tai loukkaajista uhreiksi. He yrittävät vilpillisesti tulkita lakia väärin, jotta voisivat rikkoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja yhtäläisten ihmisarvojen ihanteita.</p><p>Tähän loppuun sopii erityisen hyvin Kristillisdemokraateille tutun kirjan osa Nehemian Kirjan 4 luku jae 3; <strong>Ja ammonilainen Tobia seisoi hänen vieressään ja sanoi: &quot;Rakentakoot vain! Kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle.&quot;</strong></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Antero Laukkanen teki kantelun opetushallituksen tasa-arvo-oppaasta.

Kukaan ei estänyt häntä tekemästä kantelua hänen kristinuskonsa vuoksi.

 

Päivi Räsänen kirjoitti miehensä kanssa kirjan.

Kukaan ei estänyt häntä kirjoittamasta sitä, vaikka hän uskoo jumalaan.

 

Kokoomusnuoret lähettivät Kristillisdemokraateille foliohatun.

Tätäkään ei kukaan ennalta sensuroinut tai estänyt, vaikka Kokoomusnuorissa on varmasti monia eri uskontoihin kuuluvia tai jopa uskonnottomia.

 

Koko tämän episodin aikana olen lukenut useita blogitekstejä, kannanottoja, twiittejä, facebookpäivityksiä jne. siitä, miten nyt olisi loukattu Laukkasen tai Räsäsen uskonnonvapautta. Aivan kuin kritiikki heidän ajatuksiaan kohtaan olisi jollain tavalla estämässä heidän uskontonsa harjoittamista.

 

Laukkasen kantelu ei ole hänen uskontonsa harjoittamista tai jos olisikin niin kyseessä olisi melko erikoinen rituaali.

Räsäsen kirja ei ole uskonnon harjoittamista, mutta se voidaan toki tulkita perustuslain mukaiseksi oman vakaumuksen ilmaisemiseksi. Tällöin sitä suojaa uskonnonvapaus, josta erikseen määrätään uskonnonvapauslaissa.

Räsänen itse kirjoittaa vastineessaan Kokoomusnuorille seuraavasti:

"Puolisoni ja minä puolestamme lähetämme kokoomusnuorille kirjamme luettavaksi ja samalla pyydämme heitä tutustumaan uskonnonvapauslakiimme. Kokoomusnuorten on hyvä muistaa sekin, että myös poliitikoilla on uskonnonvapautensa."

Estikö Kokoomusnuorten foliohattu Räsästä harjoittamasta uskontoaan? Riistikö se häneltä mahdollisuuden erota uskonnollisesta yhteistöstä? Kokiko Räsänen foliohatun pakoksi harjoittaa jotain muuta kuin omaa uskontoaan?

Kansanedustaja on siirtynyt sujuvasti sananvapauden väärinymmärtämisestä uskonnonvapauden väärinymmärtämiseen. Näistä kumpaakaan kun ei ole tarkoitettu uhriutumiseen. Niistä kumpaakaan ei ole tarkoitettu suojaamaan ihmisryhmiä, yhteisöjä, yksilöitä tai abstrakteja käsitteitä kuten uskontoja kommentoinnilta, kritiikiltä tai edes pilkalta. Päinvastoin ne suojaavat ja mahdollistavat yksilön vapaan toiminnan myös näiltä osin siten kuin laeissa kuvataan.

Räsänen voi tehdä halutessaan rikosilmoituksen, mikäli kokee jotain rikoslain pykälää rikotun foliohatun lähettämisessä. Tällöinkään kyseessä ei ole uskonnonvapauslain rikkominen.

KD:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Tommy Björkskog puolestaan kirjoittaa omassa blogissaan:

"Kokoomusnuorten foliohattutempaus halveksuu uskonnonvapautta. Uskonnonvapaus koskee myös poliitikkoja. Tämä on unohtunut kokoomusnuorilta, vaikka Kokoomus on itsekin usein maininnut arvoikseen "koti, uskonto ja isänmaa."

Kokoomusnuorten foliohattutempaus ei välttämättä ole hyvän maun mukainen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä poliitikkojen uskonnonvapauden kanssa. On erikoista, että Suomen suurimman uskontoon perustuvan puolueen merkittävät poliitikot eivät ymmärrä lain kohtia, jotka ovat ehkäpä merkittävimmässä osassa heidän puolueensa ja uskonsa kannalta.

Toki Björkskog kutsuu Kokoomusnuorten toimintaa myös koulukiusaamiseksi ja Räsäsen arvostelua somelynkkaukseksi. Tosiasia nyt vaan on, että kun lainsäätäjä eduskunnassa kirjoittaa kirjan, jossa lyö vähemmistöjä raamatulla päähän, niin sen arvostelu tai pilkkaaminen ei ole kiusaamista. Toki jokaikinen Räsäseen tai hänen mieheensä kohdistettu uhkaus tai vaikkapa kunnianloukkaus tulisi rangaista niiltä osin, kuin laki sen katsoo osoitetuksi. Uhkauksia, väkivallalla tai muuten ei tule koskaan hyväksyä ja niidenkään kohdalla ei taas voi toisinpäin mennä sananvapauden taakse. Sananvapautta seuraa myös vastuu.

Kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen otti myös kantaa asiaan omassa tekstissään:

"Toki kansanedustajillakin on uskonnovapauslakiin pohjautuen oikeus ilmaista uskonnollisia mielipiteitään."

Otetaan nyt tähän oikeasti jo se lakiteksti esiin ihan kirjaimellisesti.

 

Suomen perustuslaki

2 luku

Perusoikeudet

11 §

Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

 

Uskonnonvapauslaki

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa säädetyn uskonnonvapauden käyttämistä. Lisäksi laissa säädetään rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista.

 

Siinäpä ne tärkeimmät kohdat. Foliohattua ei mainita kertaakaan. Suojaa kritiikiltä tai pilkalta ei mainita kertaakaan. Itse asiassa mikäli todella arvon kristillisdemokraatit kokevat jotenkin uskontoansa tai sen harjoittamista pilkatun niin sitä varten meillä on olemassa uskonrauhan rikkomista koskeva laki.

Remo Ronkainen, aiemmin mainittu KD-nuorten puheenjohtaja toki muistaa pistää piikin myös vihervasemmiston suuntaan heti otsikossa "Sortuvatko Kokoomusnuoret vihervasemmistolaiseen huuteluun?"

Eivät sorru, koska eivät sorru minkäänlaiseen huuteluun. Kannanotto oli asiallinen ja vitsi oli ehkä mauton, mutta ei huutelua. Ronkaiselle selvästi pahempaa onkin vihervasemmistolaisuus, kuten hänen lainauksensa selkeästi antaa ymmärtää.

"Tämänkaltaista huutelua tai populismia ei ole tunnetusti tullut Kokoomusnuorten suunnalta, ennemminkin poliittisesta vihervasemmistosta. Tällä kertaa Kokoomusnuoret ovat kuitenkin syyllistyneet huuteluun, joka ihmetyttää suuresti."

Ronkainen siis on pitänyt Kokoomusnuoria jotenkin rehdimpinä ja reippaampina kuin vastaavasti kammottavia (mahdollisesti uskonnottomia) vihervasemmistolaisia. Mikäänhän ei ole sen pahempaa kuin kelpo konservatiivikaverien yhtäkkinen ihmisarvoja, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta puolustava liberaalius.

 

Kristillisdemokraatit pakenevat mielipiteissänsä usein raamatun taakse. Toki sellaisen raamatuntulkinnan, joka milloinkin sopii palvelemaan omaa agendaa. Kirjaimellisestihan heistä tuskin kukaan sitä ottaa, mutta siitä on jo niin monta blogikirjoitusta, kuvaa, vitsiä, sarjakuvaa, sketsiä ja muuta tehty etten viitsi enempää siihen palata. Uskonnonvapauslain taakse heidän piiloutumisensa on kuitenkin väärin. He kuvittelevat lain kirjaimen vastaisesti uskonnonvapauslain suojelevan heidän mielipiteitään tai ajatuksiaan kaikelta, mistä eivät itse pidä. He kuvittelevat, että mainitessaan uskonnonvapauslain he muuttuisivat itse kiusaajista tai loukkaajista uhreiksi. He yrittävät vilpillisesti tulkita lakia väärin, jotta voisivat rikkoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja yhtäläisten ihmisarvojen ihanteita.

Tähän loppuun sopii erityisen hyvin Kristillisdemokraateille tutun kirjan osa Nehemian Kirjan 4 luku jae 3; Ja ammonilainen Tobia seisoi hänen vieressään ja sanoi: "Rakentakoot vain! Kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle."

 

]]>
68 http://taukovihko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219720-uskonnonvapaus-ei-suojaa-kritiikilta#comments Kotimaa Antero Laukkanen Kokoomusnuoret Kristillisdemokraatit Päivi Räsänen Uskonnonvapauslaki Thu, 07 Jul 2016 20:53:27 +0000 Timo Kilpiäinen http://taukovihko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219720-uskonnonvapaus-ei-suojaa-kritiikilta
Sortuvatko Kokoomusnuoret vihervasemmistolaiseen huuteluun? http://remoronkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219701-sortuvatko-kokoomusnuoret-vihervasemmistolaiseen-huuteluun <p>Kokoomusnuoret lähettivät&nbsp;eilen 6.7.2016 Kristillisdemokraattien puoluetoimistoon foliohattuja. Syynä oli heidän mukaansa KD:n kansanedustaja Antero Laukkasen lausunnot Opetushallituksen tasa-arvo oppaasta sekä Päivi Räsäsen kirjoittama kirja.</p><p>Ensinnäkin ihmettelen syvästi sitä, että Kokoomusnuoret eivät ole viitsineet ennen foliohattujen lähettämistä lukea Antero Laukkasen kantelua. Itse <a href="http://www.kdlehti.fi/2016/07/06/tasa-arvoa-tulee-edistaa-lain-pohjalta/">kantelussa</a> ei esiinny useita Ylen toimittajan mainitsemia asioita. Laukkanen ei ole todennut kantelussaan, että &quot;transihmisistä kertominen nähdään tasa-arvorikkomuksena&rdquo; tai &rdquo;opettajan oma seksuaalinen suuntautuneisuus vaikuttaa oppilaisiin haitallisesti&rdquo;, tai &rdquo;opas johtaa lasten seksuaaliseen häirintään&rdquo;. Nämä ovat kaikki toimittajan omaa tulkintaa kantelusta.</p><p>Olen itse sitä mieltä, että kantelussa on erikoisia kohtia, joiden tarkoitusta en ymmärrä. Kantelun muoto oli siis harkitsematon. Silti odottaisin Kokoomusnuorilta parempaa sisälukutaitoa ja lähteisiin tutustumista.</p><p>Toiseksi Kokoomusnuorissa kummastusta on herättänyt kirja, jonka kansanedustaja Päivi Räsänen on kirjoittanut yhdessä miehensä kanssa. Kirja ei ole puoluepoliittinen, vaan kirkkopoliittinen kannanotto. Toki kansanedustajillakin on uskonnovapauslakiin pohjautuen oikeus ilmaista uskonnollisia mielipiteitään. Kristillisdemokraatit eivät ole kuitenkaan kirjan kirjoittamisen takana. Siksi on erikoista, että syyttävä sormi osoittaa Kristillisdemokraatteja kohtaan.</p><p>Riippumatta siitä, mitä mieltä itse kukin on Laukkasen kantelun tai Räsästen kirjoittaman kirjan sisällöstä, on erikoista etteivät Kokoomusnuoret ole a) lukeneet kantelun sisältöä tai b) ymmärtäneet uskonnonvapauslain periaatteita.&nbsp;</p><p>Tämänkaltaista huutelua tai populismia ei ole tunnetusti tullut Kokoomusnuorten suunnalta, ennemminkin poliittisesta vihervasemmistosta. Tällä kertaa Kokoomusnuoret ovat kuitenkin syyllistyneet huuteluun, joka ihmetyttää suuresti.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kokoomusnuoret lähettivät eilen 6.7.2016 Kristillisdemokraattien puoluetoimistoon foliohattuja. Syynä oli heidän mukaansa KD:n kansanedustaja Antero Laukkasen lausunnot Opetushallituksen tasa-arvo oppaasta sekä Päivi Räsäsen kirjoittama kirja.

Ensinnäkin ihmettelen syvästi sitä, että Kokoomusnuoret eivät ole viitsineet ennen foliohattujen lähettämistä lukea Antero Laukkasen kantelua. Itse kantelussa ei esiinny useita Ylen toimittajan mainitsemia asioita. Laukkanen ei ole todennut kantelussaan, että "transihmisistä kertominen nähdään tasa-arvorikkomuksena” tai ”opettajan oma seksuaalinen suuntautuneisuus vaikuttaa oppilaisiin haitallisesti”, tai ”opas johtaa lasten seksuaaliseen häirintään”. Nämä ovat kaikki toimittajan omaa tulkintaa kantelusta.

Olen itse sitä mieltä, että kantelussa on erikoisia kohtia, joiden tarkoitusta en ymmärrä. Kantelun muoto oli siis harkitsematon. Silti odottaisin Kokoomusnuorilta parempaa sisälukutaitoa ja lähteisiin tutustumista.

Toiseksi Kokoomusnuorissa kummastusta on herättänyt kirja, jonka kansanedustaja Päivi Räsänen on kirjoittanut yhdessä miehensä kanssa. Kirja ei ole puoluepoliittinen, vaan kirkkopoliittinen kannanotto. Toki kansanedustajillakin on uskonnovapauslakiin pohjautuen oikeus ilmaista uskonnollisia mielipiteitään. Kristillisdemokraatit eivät ole kuitenkaan kirjan kirjoittamisen takana. Siksi on erikoista, että syyttävä sormi osoittaa Kristillisdemokraatteja kohtaan.

Riippumatta siitä, mitä mieltä itse kukin on Laukkasen kantelun tai Räsästen kirjoittaman kirjan sisällöstä, on erikoista etteivät Kokoomusnuoret ole a) lukeneet kantelun sisältöä tai b) ymmärtäneet uskonnonvapauslain periaatteita. 

Tämänkaltaista huutelua tai populismia ei ole tunnetusti tullut Kokoomusnuorten suunnalta, ennemminkin poliittisesta vihervasemmistosta. Tällä kertaa Kokoomusnuoret ovat kuitenkin syyllistyneet huuteluun, joka ihmetyttää suuresti.

]]>
4 http://remoronkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219701-sortuvatko-kokoomusnuoret-vihervasemmistolaiseen-huuteluun#comments Antero Laukkanen Kokoomusnuoret Kristillidemokraatit Päivi Räsänen Thu, 07 Jul 2016 11:39:33 +0000 Remo Ronkainen http://remoronkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219701-sortuvatko-kokoomusnuoret-vihervasemmistolaiseen-huuteluun
Miksi kansanedustajaa kiinnostaa koululaisten sukupuoli ja seksuaalisuus? http://taukovihko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219599-miksi-kansanedustajaa-kiinnostaa-koululaisten-seksuaalisuus <p>Yle uutisoi tänään kansanedustaja Antero Laukkasen tehneen kantelun oikeuskanslerille opetushallituksen uudesta tasa-arvo-oppaasta. Ylen uutisen mukaan Laukkanen kertoo oppaan hämärtävän oppilaiden käsityksiä sukupuolten eroista ja johtavan oppilaiden seksuaaliseen häirintään.</p><p>Uutisessa kerrotaan Laukkasen myös olevan huolissaan siitä, että opettajan oma seksuaalisuus vaikuttaa oppilaisiin haitallisesti.</p><p>Totean heti tähän alkuun kansanedustajan kantelun olevan täyttä roskaa, jottei se jää kenellekään epäselväksi. Kantelu pohjautuu Laukkasen omaan henkilökohtaiseen näkemykseen sukupuolisuudesta, seksuaalisuudesta ja tasa-arvosta eikä sillä ole mitään tekemistä esimerkiksi Suomen lain kanssa, vaikka hän näin yrittää väittää. En tiedä kumpuaako Laukkasen kiinnostus koululaisten ja opiskelijoiden seksuaalisuuteen jostain kristillisestä fundamentalismista, joka usein tällainen tekijä on.</p><p>Valitettavasti en tiedä, mistä pääsisin lukemaan kantelun kokonaisuudessaan, joten joudun tyytymään Ylen uutisessa annettuihin perusteluihin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>1) Laukkasen mielestä opas horjuttaa tasa-arvo- ja&nbsp; -yhdenvertaisuuslakeja, joiden lähtökohtana on kaksi sukupuolta, miehet ja naiset.</strong></p><p>Laki naisten ja miesten tasa-arvosta lukee seuraavaa</p><p><em>5&thinsp;&sect; <a class="mvs" href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609#a30.12.2014-1329" title="Linkki muutossäädöksen voimaantulotietoihin">(30.12.2014/1329)</a></em></p><p><em>Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa</em></p><p><em>Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.</em></p><p><em>5 a&thinsp;&sect; <a class="mvs" href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609#a30.12.2014-1329" title="Linkki muutossäädöksen voimaantulotietoihin">(30.12.2014/1329)</a></em></p><p><em>Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa</em></p><p><em>Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.</em></p><p><em>Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:</em></p><p><em>1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta;</em></p><p><em>2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi;</em></p><p><em>3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.</em></p><p><em>Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.</em></p><p><em>Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.</em></p><p>&nbsp;</p><p>Laissa lukee selkeästi, että oppilaitoksen ja opetuksen järjestäjän on tehtävä tasa-arvosuunnitelma. Koko opas on tehty siksi, jotta oppilaitoksilla olisi työkaluja tähän. Mitä tulee oppaan sisältämään käsitykseen sukupuolen moninaisuudesta, myös meidän lakimme tuntee esimerkiksi transseksuaalisuuden, josta on olemassa <em><strong>Sosiaali- ja terveysministeriön asetus </strong> sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten</em></p><p>Näin ollen, koska meidän lakimme tuntee mies- ja naissukupuolen lisäksi transseksuaalin käsitteen on kansanedustajan väite invalidi lain naisten ja miesten tasa-arvosta kohdalla.</p><p>Mitä tulee yhdenvertaisuuslakiin siinä edustaja on vielä enemmän pihalla. Laissa nimittäin lukee seuraavasti.</p><p><em>Yhdenvertaisuuslaki</em></p><p><em>3 luku</em></p><p><em>Syrjinnän ja vastatoimien kiellot</em></p><p><em>8&thinsp;&sect;</em></p><p><em>Syrjinnän kielto</em></p><p><em>Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.</em></p><p><em>Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.</em></p><p>Ketään ei siis saa syrjiä minkään näiden perusteella tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Muu syy voi olla esimerkiksi kokemus jostain muusta sukupuolisuudesta kuin mieheydestä tai naiseudesta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2) Laukkasen mielestä Opetushallitus on nyt hämärtämässä selkeää sukupuolijakoa kertomalla oppaassa, että jako ei olekaan näin selkeä. Oppaassa sanotaan, että sukupuoli onkin moninainen käsite.</strong></p><p>Esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan parlamentti ovat antaneet päätöslauselmat, joissa tuetaan ja hyväksytään transseksuaalisuus ja erilaiset seksuaali-identiteetit osaksi loukkaamattomia ihmisoikeuksia. Suomi on myös allekirjoittanut esimerkiksi molemmat näistä päätöslauselmista.</p><p>Laukkasen omassa päässä esiintyvät sukupuolen kaksi määritelmää eivät tee niistä laillisesti sitovia, kuten jo aiemmin mainitsin esimerkiksi asetuksessa transseksuaalisuudesta.</p><p>Samainen asetus on muuten sellainen, että esimerkiksi YK:n kidutuksen vastainen toimielin on paheksunut sen muotoa, jossa transseksuaalin halutessa muuttaa sukupuoltansa biologisesti tulee tämän hankkia sterilointi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3) Laukkasen mielestä oppaassa olisi pikemminkin pitänyt keskittyä poikien huonompaan koulumenestykseen.</strong></p><p>Seuraavat lainaukset ovat oppaan sivuilta</p><p><em>Suosiiko peruskoulu tyttöjä?</em></p><p><em>Ymmärretäänkö peruskoulussa tyttöjen ja poikien kypsymisen eritahtisuutta<br />ja osataanko se ottaa huomioon opetuksen järjestämisessä ja työtavoissa?</em></p><p><em>Sosiaalistuvatko pojat peruskoulussa &rdquo;vapaamatkustajuuteen&rdquo;, kun heitä<br />ei kannusteta ponnistelemaan tai he syystä tai toisesta eivät opi ponnistelemaan?</em></p><p><em>Miten pojat voisivat olla sekä hyväksyttyjä poikaporukassa että ahkeria ja<br />menestyviä oppilaita?</em></p><p><em>Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia opinnoissa.</em></p><p><em>Käyttäytymiseen liitetään usein myös sukupuolisia stereotypioita, kuten &rdquo;vilkkaat<br />pojat&rdquo; tai &rdquo;hiljaiset tytöt&rdquo;.</em></p><p><em>Oppiaineiden välillä on kuitenkin eroja: pojilta vaaditaan enemmän osaamista<br />matematiikassa ja tytöiltä äidinkielessä, jotta he saavat saman arvosanan</em></p><p><em>Oppilaan sukupuoli ei saa vaikuttaa arviointiin.</em></p><p>Oppaassa siis käsitellään asiaa melko paljonkin sekä pohdinnan että myös konkreettisten suunnitelmatyökalujen kannalta. Valitettavasti edustaja Laukkanen ei ole vaivautunut ilmeisesti joko lukemaan oppaasta muuta kuin seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kohdat tai tietoisesti jättänyt huomiotta muut asiat.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>4) Kansanedustaja Laukkasen mielestä Opetushallitus on valjastanut oppaalla itsensä eturyhmien ohjelman julistajaksi. Hänen mielestään kouluille pitäisi riittää se, mikä on oppilaan juridinen sukupuoli.</strong></p><p>Kärjistettynä kansanedustajan mielestä siis voitaisiin koulussa jättää täysin huomiotta esimerkiksi kiusaaminen, jos se kohdistuisi oppilaan heteronormatiivin ulkopuolella olevaan seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiin?</p><p>Tässä jälleen lainaus oppaasta.</p><p><em>Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että jokainen oppilas on ainutlaatuinen omana itsenään. Perusteet velvoittavat antamaan tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Jokaiseen oppilaaseen tulee suhtautua yksilönä. Tämä edellyttää kunkin oppilaan erityispiirteiden ymmärtämistä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 käytetty käsite &rdquo;sukupuolen moninaisuus&rdquo; pitää sisällään kaikki sukupuolet ja sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmentämisen muodot (ks. Liite 1). Jokaisen ihmisen ja koulussa jokaisen oppilaan ja lapsen sukupuolikokemus on omanlaisensa.</em></p><p>Tässä kohtaa pitää huomioida, että kyseinen velvoite sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta tulee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, jossa se lukee osana perusopetuksen perustehtäviä eikä ole kyseisen tasa-arvo-oppaan omaa keksintöä. Laukkasen kritiikki siis menee täysin ohi, koska tasa-arvo-opas perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>5) Kun opettajia ohjataan huomioimaan sukupuolten kirjo, koulu syyllistyy Lukkasen ajattelun mukaan seksuaaliseen häirintään. Lapsi ei kansanedustajan mukaan voi kuulua sukupuolivähemmistöön, koska kehitys on vielä kesken.</strong></p><p>Mitä?</p><p>Siis mitä?</p><p>Ensinnäkin kansanedustajalle menee tässä iloisesti sekaisin sukupuoli ja seksuaalisuus, jotka EIVÄT OLE SAMA ASIA. Kristillisessä fundamentalismissa toki seksuaalisuus ja sukupuoli ovat jonkinlainen rikkoutumaton liitto, mutta tosimaailmassa ei näin ole. Ehkäpä kyseessä onkin siis vaan lapsus ja kansanedustaja tarkoittaa, että sukupuolten kirjo huomioitaessa syyllistyy koulu Laukkasen mukaan sukupuoliseen häirintään.</p><p>Onneksi oppaassa onkin kirjoitettu asiasta.</p><p><em>Sukupuoleen perustuva häirintä on ei-toivottua käytöstä, joka liittyy sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Sukupuoleen perustuva häirintä ei ole luonteeltaan seksuaalista. Sukupuoleen perustuva häirintä voi olla esimerkiksi:</em></p><p>&nbsp;</p><ul><li><em>„„ halventavaa puhetta toisesta sukupuolesta</em></li><li><em>„„ sukupuolivähemmistöön kuuluvan leimaamista epänormaaliksi</em></li><li><em>„„ toisen ihmisen väheksyntää tai nöyryyttämistä sukupuolen perusteella</em></li><li><em>„„ työpaikka- tai koulukiusaamista silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.</em></li></ul><p>Mihinhän kohtaan näistä menee kansanedustajan käsitys siitä, että muunsukupuolinen ei saisi kokea hyväksyntää omana itsenään? Veikkaisin tuota kakkoskohtaa itse.</p><p>Miksi koulun sitten pitää huomioida tällaista sukupuolten kirjoa, joka Laukkasen mielestä on häirintää? Tehdäänkö se ei-toivottuna käytöksenä ja tarkoituksena kiusata vai onko kyseessä jotain muuta? Oppaassa lukee seuraavasti.</p><p><em>Kun oppilas ilmaisee sukupuoltaan epätyypillisesti, on tärkeää, että hänen kokemustaan arvostetaan, tuetaan ja mahdolliseen kiusaamiseen puututaan. Oppilaan sukupuolen ilmaisua arvostavalla kohtaamisella ja kasvatuksella on myönteinen vaikutus aikuisuuteen asti. Kun lasta on arvostettu omana itsenään, on hänellä aikuisiässä vähemmän mielenterveyden ongelmia sekä päihteiden käyttöä kuin niillä, joiden sukupuolen kokemusta ja ilmaisua on yritetty muuttaa.</em></p><p>Tarkoituksena ei siis olekaan ehkäistä mahdollista häirintää, kiusaamista ja muita lieveilmiöitä ja tukea lasta hänen omana itsenään. Tämä ei täytä mitään sukupuolisen häirinnän kriteereistä. Sen sijaan kansanedustajan ahdas näkemys, jonka mukaan jokaisen lapsen tulee mahtua tytön tai pojan muottiin täyttää, kuten aiemmin ylhäällä jo todettiin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>6) Laukkanen visioi, että oppaan perusteella opettaja ryhtyy etsimään oppilaistaan sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia. Kun hän löytää sellaisen, hän syyllistyy seksuaaliseen häirintään, kantelussa perustellaan.</strong></p><p>Laukkanen visioi jossain omissa korkeuksissaan. Missään oppaassa ei kerrota, että opettajan tulisi etsiä sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia. Opettajat eivät etsi erilaisia sukupuolivähemmistöjä, seksuaalivähemmistöjä tai muita vähemmistöjä oppilaistaan. Sen sijaan oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja, jos opettaja kohtaa oppilaan, joka tuo asian esiin.</p><p>Laukkasen visiointi opettajissa kyttäämässä oppilaiden seksuaalisuutta on aivan yhtä sairasta kuin vaikkapa korkeassa julkisessa luottamustoimessa olevan henkilön kiinnostus kytätä ja korjata lasten ja nuorten sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>7) Kristillisdemokraattien kansanedustaja epäilee lisäksi, että opettajan omalla seksuaalisella suuntautumisella ja kokemuksella on vaikutusta oppilaan kokemaan sukupuoliseen suuntautumiseen.</strong></p><p>Kansanedustaja voi epäillä ihan mitä haluaa. Minun seksuaalisuuteni ei kuulu oppilailleni pätkän vertaa. Lisäksi jää epäselväksi tarkoittaako kansanedustaja tässä ihan yleisesti seksuaalisuutta vai jotain kieroutunutta ja poikkeavaa seksuaalista suuntautumista, kuten... homoseksuaalisuutta. Ehkäpä edustajan mielestä ylipäänsä ihmisen seksuaalisuus on niin kieroutunutta ja perverssiä, että vain nuhteeton, neitseellinen ja naimaton opettaja voi opettaa pieniä yhteisiä lapsiamme heidän tahraantumattaan ällöttävään omaan identiteettiin ja sen mahdollisiin moninaisuuksiin.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lopuksi voitaisiin todeta muutama erillinen pointti.</p><p>&nbsp;</p><p>Kansanedustaja sekoittaa jatkuvasti seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit toisiinsa. Hänen ajatusmaailmassaan eivät merkitse YK:n, Euroopan parlamentin, Suomen lain, perusopetuksen opetussuunnitelman tai muiden määritelmät sukupuolen moninaisuudesta. Hänen maailmassaan on olemassa miehiä ja naisia, koska näin lukee kokoelmassa kirjoituksia tuhansien vuosien takaa. Hänen maailmassaan mies ja nainen ovat myös seksuaaliasetukset.</p><p>Kansanedustaja ei ole joko lukenut lakeja ja asetuksia, tasa-arvo-opasta eikä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tai tarkoituksella tulkitsee niitä kieroutuneesti. Hän väittää koulujen mahdollisesti oppaan takia syyllistyvä häirintään, mutta itse tuomitsee lasten ja nuorten kokemukset muista kuin cis-sukupuolisuudesta. Hän tekee tämän kansanedustajana, lainsäätäjänä ja julkisena toimijana. Minkä viestin se antaa nuorelle tai lapsella tämän omasta kokemuksesta?</p><p>Palaan takaisin alkuperäiseen argumenttiini. Kansanedustajan tekemä kantelu on roskaa ja se halventaa sekä oikeuskanslerin työtä ja kansanedustuslaitoksen arvovaltaa. Toivon oikeuskanslerin päätöksen olevan sellainen, joka tuo selkeästi esiin paheksuntansa kantelun tekijän pahansuopaa toimintaa kohtaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Vastustan tiukasti tällaista toimintaa ja pidän kansanedustajan kantelua umpimielisenä ja pahantahtoisena.</p><p>&nbsp;</p><p>Lähteet:</p><p>Ylen uutinen:</p><p><a href="http://yle.fi/uutiset/opetushallituksen_opas_johti_kanteluun__transihmisista_kertominen_nahdaan_tasa-arvorikkomuksena/9001992" title="http://yle.fi/uutiset/opetushallituksen_opas_johti_kanteluun__transihmisista_kertominen_nahdaan_tasa-arvorikkomuksena/9001992">http://yle.fi/uutiset/opetushallituksen_opas_johti_kanteluun__transihmis...</a></p><p>Laki naisten ja miesten tasa-arvosta:</p><p><a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609" title="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609">http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609</a></p><p>Yhdenvertaisuuslaki:</p><p><a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325" title="http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325">http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325</a></p><p>Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten:</p><p><a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053" title="http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053">http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053</a></p><p>Tasa-arvotyö on taitolaji - tasa-arvo-opas</p><p><a href="http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf" title="http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf">http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf</a></p><p>Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa</p><p><a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0523+0+DOC+XML+V0//FI" title="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0523+0+DOC+XML+V0//FI">http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+...</a></p><p>LGBT-oikeudet YK:ssa (englanniksi, mm. päätöslauselmien perusteita)</p><p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_at_the_United_Nations#Joint_statements" title="https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_at_the_United_Nations#Joint_statements">https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_at_the_United_Nations#Joint_st...</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yle uutisoi tänään kansanedustaja Antero Laukkasen tehneen kantelun oikeuskanslerille opetushallituksen uudesta tasa-arvo-oppaasta. Ylen uutisen mukaan Laukkanen kertoo oppaan hämärtävän oppilaiden käsityksiä sukupuolten eroista ja johtavan oppilaiden seksuaaliseen häirintään.

Uutisessa kerrotaan Laukkasen myös olevan huolissaan siitä, että opettajan oma seksuaalisuus vaikuttaa oppilaisiin haitallisesti.

Totean heti tähän alkuun kansanedustajan kantelun olevan täyttä roskaa, jottei se jää kenellekään epäselväksi. Kantelu pohjautuu Laukkasen omaan henkilökohtaiseen näkemykseen sukupuolisuudesta, seksuaalisuudesta ja tasa-arvosta eikä sillä ole mitään tekemistä esimerkiksi Suomen lain kanssa, vaikka hän näin yrittää väittää. En tiedä kumpuaako Laukkasen kiinnostus koululaisten ja opiskelijoiden seksuaalisuuteen jostain kristillisestä fundamentalismista, joka usein tällainen tekijä on.

Valitettavasti en tiedä, mistä pääsisin lukemaan kantelun kokonaisuudessaan, joten joudun tyytymään Ylen uutisessa annettuihin perusteluihin.

 

1) Laukkasen mielestä opas horjuttaa tasa-arvo- ja  -yhdenvertaisuuslakeja, joiden lähtökohtana on kaksi sukupuolta, miehet ja naiset.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta lukee seuraavaa

5 § (30.12.2014/1329)

Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa

Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

5 a § (30.12.2014/1329)

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:

1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta;

2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi;

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

 

Laissa lukee selkeästi, että oppilaitoksen ja opetuksen järjestäjän on tehtävä tasa-arvosuunnitelma. Koko opas on tehty siksi, jotta oppilaitoksilla olisi työkaluja tähän. Mitä tulee oppaan sisältämään käsitykseen sukupuolen moninaisuudesta, myös meidän lakimme tuntee esimerkiksi transseksuaalisuuden, josta on olemassa Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten

Näin ollen, koska meidän lakimme tuntee mies- ja naissukupuolen lisäksi transseksuaalin käsitteen on kansanedustajan väite invalidi lain naisten ja miesten tasa-arvosta kohdalla.

Mitä tulee yhdenvertaisuuslakiin siinä edustaja on vielä enemmän pihalla. Laissa nimittäin lukee seuraavasti.

Yhdenvertaisuuslaki

3 luku

Syrjinnän ja vastatoimien kiellot

8 §

Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Ketään ei siis saa syrjiä minkään näiden perusteella tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Muu syy voi olla esimerkiksi kokemus jostain muusta sukupuolisuudesta kuin mieheydestä tai naiseudesta.

 

2) Laukkasen mielestä Opetushallitus on nyt hämärtämässä selkeää sukupuolijakoa kertomalla oppaassa, että jako ei olekaan näin selkeä. Oppaassa sanotaan, että sukupuoli onkin moninainen käsite.

Esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan parlamentti ovat antaneet päätöslauselmat, joissa tuetaan ja hyväksytään transseksuaalisuus ja erilaiset seksuaali-identiteetit osaksi loukkaamattomia ihmisoikeuksia. Suomi on myös allekirjoittanut esimerkiksi molemmat näistä päätöslauselmista.

Laukkasen omassa päässä esiintyvät sukupuolen kaksi määritelmää eivät tee niistä laillisesti sitovia, kuten jo aiemmin mainitsin esimerkiksi asetuksessa transseksuaalisuudesta.

Samainen asetus on muuten sellainen, että esimerkiksi YK:n kidutuksen vastainen toimielin on paheksunut sen muotoa, jossa transseksuaalin halutessa muuttaa sukupuoltansa biologisesti tulee tämän hankkia sterilointi.

 

3) Laukkasen mielestä oppaassa olisi pikemminkin pitänyt keskittyä poikien huonompaan koulumenestykseen.

Seuraavat lainaukset ovat oppaan sivuilta

Suosiiko peruskoulu tyttöjä?

Ymmärretäänkö peruskoulussa tyttöjen ja poikien kypsymisen eritahtisuutta
ja osataanko se ottaa huomioon opetuksen järjestämisessä ja työtavoissa?

Sosiaalistuvatko pojat peruskoulussa ”vapaamatkustajuuteen”, kun heitä
ei kannusteta ponnistelemaan tai he syystä tai toisesta eivät opi ponnistelemaan?

Miten pojat voisivat olla sekä hyväksyttyjä poikaporukassa että ahkeria ja
menestyviä oppilaita?

Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia opinnoissa.

Käyttäytymiseen liitetään usein myös sukupuolisia stereotypioita, kuten ”vilkkaat
pojat” tai ”hiljaiset tytöt”.

Oppiaineiden välillä on kuitenkin eroja: pojilta vaaditaan enemmän osaamista
matematiikassa ja tytöiltä äidinkielessä, jotta he saavat saman arvosanan

Oppilaan sukupuoli ei saa vaikuttaa arviointiin.

Oppaassa siis käsitellään asiaa melko paljonkin sekä pohdinnan että myös konkreettisten suunnitelmatyökalujen kannalta. Valitettavasti edustaja Laukkanen ei ole vaivautunut ilmeisesti joko lukemaan oppaasta muuta kuin seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kohdat tai tietoisesti jättänyt huomiotta muut asiat.

 

4) Kansanedustaja Laukkasen mielestä Opetushallitus on valjastanut oppaalla itsensä eturyhmien ohjelman julistajaksi. Hänen mielestään kouluille pitäisi riittää se, mikä on oppilaan juridinen sukupuoli.

Kärjistettynä kansanedustajan mielestä siis voitaisiin koulussa jättää täysin huomiotta esimerkiksi kiusaaminen, jos se kohdistuisi oppilaan heteronormatiivin ulkopuolella olevaan seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiin?

Tässä jälleen lainaus oppaasta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että jokainen oppilas on ainutlaatuinen omana itsenään. Perusteet velvoittavat antamaan tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Jokaiseen oppilaaseen tulee suhtautua yksilönä. Tämä edellyttää kunkin oppilaan erityispiirteiden ymmärtämistä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 käytetty käsite ”sukupuolen moninaisuus” pitää sisällään kaikki sukupuolet ja sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmentämisen muodot (ks. Liite 1). Jokaisen ihmisen ja koulussa jokaisen oppilaan ja lapsen sukupuolikokemus on omanlaisensa.

Tässä kohtaa pitää huomioida, että kyseinen velvoite sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta tulee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, jossa se lukee osana perusopetuksen perustehtäviä eikä ole kyseisen tasa-arvo-oppaan omaa keksintöä. Laukkasen kritiikki siis menee täysin ohi, koska tasa-arvo-opas perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.

 

5) Kun opettajia ohjataan huomioimaan sukupuolten kirjo, koulu syyllistyy Lukkasen ajattelun mukaan seksuaaliseen häirintään. Lapsi ei kansanedustajan mukaan voi kuulua sukupuolivähemmistöön, koska kehitys on vielä kesken.

Mitä?

Siis mitä?

Ensinnäkin kansanedustajalle menee tässä iloisesti sekaisin sukupuoli ja seksuaalisuus, jotka EIVÄT OLE SAMA ASIA. Kristillisessä fundamentalismissa toki seksuaalisuus ja sukupuoli ovat jonkinlainen rikkoutumaton liitto, mutta tosimaailmassa ei näin ole. Ehkäpä kyseessä onkin siis vaan lapsus ja kansanedustaja tarkoittaa, että sukupuolten kirjo huomioitaessa syyllistyy koulu Laukkasen mukaan sukupuoliseen häirintään.

Onneksi oppaassa onkin kirjoitettu asiasta.

Sukupuoleen perustuva häirintä on ei-toivottua käytöstä, joka liittyy sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Sukupuoleen perustuva häirintä ei ole luonteeltaan seksuaalista. Sukupuoleen perustuva häirintä voi olla esimerkiksi:

 

  • „„ halventavaa puhetta toisesta sukupuolesta
  • „„ sukupuolivähemmistöön kuuluvan leimaamista epänormaaliksi
  • „„ toisen ihmisen väheksyntää tai nöyryyttämistä sukupuolen perusteella
  • „„ työpaikka- tai koulukiusaamista silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Mihinhän kohtaan näistä menee kansanedustajan käsitys siitä, että muunsukupuolinen ei saisi kokea hyväksyntää omana itsenään? Veikkaisin tuota kakkoskohtaa itse.

Miksi koulun sitten pitää huomioida tällaista sukupuolten kirjoa, joka Laukkasen mielestä on häirintää? Tehdäänkö se ei-toivottuna käytöksenä ja tarkoituksena kiusata vai onko kyseessä jotain muuta? Oppaassa lukee seuraavasti.

Kun oppilas ilmaisee sukupuoltaan epätyypillisesti, on tärkeää, että hänen kokemustaan arvostetaan, tuetaan ja mahdolliseen kiusaamiseen puututaan. Oppilaan sukupuolen ilmaisua arvostavalla kohtaamisella ja kasvatuksella on myönteinen vaikutus aikuisuuteen asti. Kun lasta on arvostettu omana itsenään, on hänellä aikuisiässä vähemmän mielenterveyden ongelmia sekä päihteiden käyttöä kuin niillä, joiden sukupuolen kokemusta ja ilmaisua on yritetty muuttaa.

Tarkoituksena ei siis olekaan ehkäistä mahdollista häirintää, kiusaamista ja muita lieveilmiöitä ja tukea lasta hänen omana itsenään. Tämä ei täytä mitään sukupuolisen häirinnän kriteereistä. Sen sijaan kansanedustajan ahdas näkemys, jonka mukaan jokaisen lapsen tulee mahtua tytön tai pojan muottiin täyttää, kuten aiemmin ylhäällä jo todettiin.

 

6) Laukkanen visioi, että oppaan perusteella opettaja ryhtyy etsimään oppilaistaan sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia. Kun hän löytää sellaisen, hän syyllistyy seksuaaliseen häirintään, kantelussa perustellaan.

Laukkanen visioi jossain omissa korkeuksissaan. Missään oppaassa ei kerrota, että opettajan tulisi etsiä sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia. Opettajat eivät etsi erilaisia sukupuolivähemmistöjä, seksuaalivähemmistöjä tai muita vähemmistöjä oppilaistaan. Sen sijaan oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja, jos opettaja kohtaa oppilaan, joka tuo asian esiin.

Laukkasen visiointi opettajissa kyttäämässä oppilaiden seksuaalisuutta on aivan yhtä sairasta kuin vaikkapa korkeassa julkisessa luottamustoimessa olevan henkilön kiinnostus kytätä ja korjata lasten ja nuorten sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiä.

 

7) Kristillisdemokraattien kansanedustaja epäilee lisäksi, että opettajan omalla seksuaalisella suuntautumisella ja kokemuksella on vaikutusta oppilaan kokemaan sukupuoliseen suuntautumiseen.

Kansanedustaja voi epäillä ihan mitä haluaa. Minun seksuaalisuuteni ei kuulu oppilailleni pätkän vertaa. Lisäksi jää epäselväksi tarkoittaako kansanedustaja tässä ihan yleisesti seksuaalisuutta vai jotain kieroutunutta ja poikkeavaa seksuaalista suuntautumista, kuten... homoseksuaalisuutta. Ehkäpä edustajan mielestä ylipäänsä ihmisen seksuaalisuus on niin kieroutunutta ja perverssiä, että vain nuhteeton, neitseellinen ja naimaton opettaja voi opettaa pieniä yhteisiä lapsiamme heidän tahraantumattaan ällöttävään omaan identiteettiin ja sen mahdollisiin moninaisuuksiin.

 

 

Lopuksi voitaisiin todeta muutama erillinen pointti.

 

Kansanedustaja sekoittaa jatkuvasti seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit toisiinsa. Hänen ajatusmaailmassaan eivät merkitse YK:n, Euroopan parlamentin, Suomen lain, perusopetuksen opetussuunnitelman tai muiden määritelmät sukupuolen moninaisuudesta. Hänen maailmassaan on olemassa miehiä ja naisia, koska näin lukee kokoelmassa kirjoituksia tuhansien vuosien takaa. Hänen maailmassaan mies ja nainen ovat myös seksuaaliasetukset.

Kansanedustaja ei ole joko lukenut lakeja ja asetuksia, tasa-arvo-opasta eikä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tai tarkoituksella tulkitsee niitä kieroutuneesti. Hän väittää koulujen mahdollisesti oppaan takia syyllistyvä häirintään, mutta itse tuomitsee lasten ja nuorten kokemukset muista kuin cis-sukupuolisuudesta. Hän tekee tämän kansanedustajana, lainsäätäjänä ja julkisena toimijana. Minkä viestin se antaa nuorelle tai lapsella tämän omasta kokemuksesta?

Palaan takaisin alkuperäiseen argumenttiini. Kansanedustajan tekemä kantelu on roskaa ja se halventaa sekä oikeuskanslerin työtä ja kansanedustuslaitoksen arvovaltaa. Toivon oikeuskanslerin päätöksen olevan sellainen, joka tuo selkeästi esiin paheksuntansa kantelun tekijän pahansuopaa toimintaa kohtaan.

 

Vastustan tiukasti tällaista toimintaa ja pidän kansanedustajan kantelua umpimielisenä ja pahantahtoisena.

 

Lähteet:

Ylen uutinen:

http://yle.fi/uutiset/opetushallituksen_opas_johti_kanteluun__transihmisista_kertominen_nahdaan_tasa-arvorikkomuksena/9001992

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Yhdenvertaisuuslaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053

Tasa-arvotyö on taitolaji - tasa-arvo-opas

http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0523+0+DOC+XML+V0//FI

LGBT-oikeudet YK:ssa (englanniksi, mm. päätöslauselmien perusteita)

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_at_the_United_Nations#Joint_statements

 

 

 

]]>
194 http://taukovihko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219599-miksi-kansanedustajaa-kiinnostaa-koululaisten-seksuaalisuus#comments Kotimaa Antero Laukkanen Kristillisdemokraatit Oikeuskansleri Opetushallitus Tasa-arvo Mon, 04 Jul 2016 18:23:03 +0000 Timo Kilpiäinen http://taukovihko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219599-miksi-kansanedustajaa-kiinnostaa-koululaisten-seksuaalisuus